Προς το παρόν πάντως, ο υπουργός δείχνει να επιδίδεται σε κυνήγι µαγισσών και σε µια ρητορική αοριστολογίας που µόνο µε αναζήτηση «εθνικής στρατηγικής» δεν µοιάζει. Βάσει των προτάσεων που έχει στα χέρια του ο υπουργός,

 οι επενδύσεις χρειάζονται δύο σηµαντικές αλλαγές προκειµένου να µπορέσει να γίνει άµεσα πράξη και αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων (ΚΑΠ) και των πόρων του ταµείου ανάκαµψης.

Ειδικότερα ο τρόπος επιλογής των επενδύσεων στα πλαίσια του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης είναι γραφειοκρατικός χρονοβόρος και γεµάτος αγκυλώσεις. ∆εν µπορεί να περιµένει ένας επενδυτής παραγωγός (Σχέδιο Βελτίωσης ) ή επιχειρηµατίας (Μεταποίηση ή Leader ) τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί η συγκριτική αξιολόγηση για όλους όσους έκαναν αίτηση για να λάβει την έγκριση. Πρέπει να αλλάξει η διαδικασία και να εφαρµοσθεί αυτό που εφαρµόστηκε το 2013-2014. ∆ηλαδή πρώτος ήλθες και έκανες αίτηση πρώτος λαµβάνεις έγκριση εφόσον είσαι έτοιµος και έχεις τις προϋποθέσεις. Γιατί σε περίοδο κρίσης αυτός που είναι έτοιµος πρέπει αµέσως να του δίνεται η έγκριση για να υλοποιεί την επένδυση που είναι το ζητούµενο για την άµεση ανάπτυξη και την απορρόφηση των διαθέσιµων πόρων µετά την πανδηµία.

Επίσης, ο τρόπος παραλαβής των επενδύσεων και των σχεδίων βελτίωσης πρέπει να αλλάξει και να µην καθυστερούν τόσο πολύ λόγω έλλειψης δηµοσίων υπαλλήλων και κονδυλίων για τα οδοιπορικά τους. Καλό είναι, πιστοποιηµένοι ιδιώτες επιστήµονες και εµπειρογνώµονες των ανάλογων ειδικοτήτων να µπορούν να πιστοποιούν τις επιµετρήσεις και να κάνουν την παραλαβή των έργων ώστε οι δικαιούχοι να υποβάλουν τις αιτήσεις πληρωµής άµεσα και να λαµβάνουν γρήγορα τις ενισχύσεις στοιχείο καθοριστικό στο ξεκίνηµα της επενδυτικής δραστηριότητας του.

Στο ίδιο εισηγητικό προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου τονίζεται επίσης ότι σε ένα δύσκολο περιβάλλον όπως η γεωργία τα µέτρα για τους νέους αγρότες πρέπει να είναι στοχευµένα και σταθερά. ∆εν αρκεί η γνωστή εφάπαξ ενίσχυση . Πρέπει να υπάρχει συνολικό πλέγµα στήριξης από την χρηµατοδότηση έως την απόκτηση γης. Ένα τέτοιο µέτρο θα ήταν για τους νέους αγρότες θα ήταν η απόκτηση γης µέχρι 100 στρέµµατα χωρίς φόρο.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts