Εκτός χρονοδιαγράμματος βρίσκονται ήδη οι φάκελοι υποψηφιότητας 2021 των νέων αγροτών, καθώς, η αρμόδια αρχή δεν έχει ακόμα συντάξει τον απαραίτητο οδηγό αξιολόγησης βάσει του οποίου θα κινηθούν οι αξιολογητές, ενώ σημαντικά κενά καταγράφονται και στο προσωπικό που θα κληθεί να επεξεργασθεί τους 17.488 φακέλους που έχουν κατατεθεί στο σύνολο των περιφερειών της χώρας.

Από την ταχύτητα της αξιολόγησης παράλληλα, όπως έγινε γνωστό, εξαρτάται και το χρονοδιάγραμμα για τα νέα Σχέδια βελτίωσης, στα οποία δικαιούχοι θα είναι και οι Νέοι Αγρότες του 2021, οπότε όσο αργεί η διαδικασία, καθυστερεί και η προκήρυξη των επενδυτικών προγραμμάτων. Συνολικά 17.488 αιτήσεις έχουν γίνει για το πρόγραμμα των Νέων Αγροτών, με τα 420 εκατ. ευρώ να μπορούν να καλύψουν περί τις 11.000-12.000 αιτήσεις. Όσον αφορά τα σενάρια περί υπερδέσμευσης, αυτή μπορεί να γίνει στο 10% του προϋπολογισμού και από κονδύλια από άλλα Μέτρα που έχουν προγραμματιστεί μέσω ΠΑΑ.

Σύμφωνα με στοιχεία μελετητών οι περισσότερες αιτήσεις έγιναν στην Κεντρική Μακεδονία με το αιτούμενο ποσό να φτάνει τα 108 εκατ. ευρώ. Ακολουθεί η Κρήτη με γύρω στις 2.500 αιτήσεις και αιτούμενο ποσό 92 εκατ. ευρώ, μετά η Δυτική Μακεδονία με 40 εκατ. ευρώ και η Θεσσαλία με 70 εκατ. ευρώ αιτούμενο ποσό. Προφανώς, δεν φτάνουν τα διαθέσιμα ποσά για να καλυφθούν όλες οι αιτήσεις και όσα περισσεύουν από περιφέρειες όπως Ήπειρος, Αττική και Νότιο Αιγαίο δεν είναι αρκετά για να ικανοποιήσουν σε μεγάλο βαθμό το χρηματοδοτικό κενό.

Σημειώνεται εδώ πως αναμένεται κατά την πρώτη φάση αξιολόγησης να ζητηθούν από δικαιούχους και μελετητές συμπληρωματικά δικαιολογητικά και διευκρινήσεις. Όπως αναφέρεται συγκεκριμένα στην πρόσκληση των Νέων Αγροτών. «Συμπληρωματικά στοιχεία είναι αυτά τα οποία, ενώ προβλέπονταν στην πρόσκληση, δεν υποβλήθηκαν λόγω παράλειψης του δυνητικού δικαιούχου και εκδόθηκαν πριν την υποβολή της αίτησης στήριξης. Οι διευκρινίσεις είναι στοιχεία που ζητούνται με σκοπό την αποσαφήνιση των υποβληθέντων στοιχείων και την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της αίτησης στήριξης. Κατά τη διενέργεια του διοικητικού ελέγχου οι αξιολογητές δύνανται να ζητήσουν την υποβολή συμπληρωματικών στοιχείων και διευκρινήσεων.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agronews.gr

Recommended Posts