Η Ελλάδα είναι ο όγδοος μεγαλύτερος προμηθευτής ιχθυηρών της Ρουμανίας.

Fish

Σταδιακή αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο διμερές εμπόριο ιχθυηρών Ελλάδας-Ρουμανίας παρατηρείται τα τελευταία χρόνια, όπως αναφέρει μελέτη του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο Βουκουρέστι.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), οι ελληνικές εξαγωγές αλιευμάτων της κατηγορίας «ψάρια, βρώσιμα, νωπά ή διατηρημένα με απλή ψύξη» προς τη Ρουμανία αυξήθηκαν το 2016 κατά 20,61%, σε σύγκριση με το 2015. Σε απόλυτους αριθμούς, ανήλθαν σε 5,3 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 4,4 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ, από απόψεως ποσότητας, το 2016 εισήχθησαν 1.453 τόνοι έναντι 1.181 τόνων το 2015, σημειώνοντας αύξηση 23,04%.

Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελλάδας ανήλθε σε 5,243 εκ. ευρώ για το 2016, αυξανόμενο κατά 16,38% συγκριτικά με το προηγούμενο έτος.

Οι εισαγωγές ιχθυηρών στη Ρουμανία αυξάνονται σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Βασικός προμηθευτής είναι η Ολλανδία απ’ όπου εισήχθησαν ιχθυηρά αξίας 25,3 εκ. ευρώ το 2016. Ακολουθούν οι: Ισπανία, Ιταλία, Πολωνία, Σουηδία, Δανία και Ουγγαρία. Η Ελλάδα είναι ο όγδοος προμηθευτής ιχθυηρών της Ρουμανίας, με τις εξαγωγές της να φθάνουν τα 8 εκ. ευρώ το 2016.

Όπως σημειώνεται στη μελέτη: «η αύξηση αυτή οφείλεται σε διάφορες παραμέτρους, μεταξύ των οποίων στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Ελλάδα. Το 2016, περισσότεροι από 1 εκ. Ρουμάνοι τουρίστες ταξίδεψαν στην Ελλάδα. Το αυξημένο τουριστικό ρεύμα προς τη χώρα μας, σε συνδυασμό με την ελληνική κουζίνα, συμβάλλουν στην ενίσχυση του ενδιαφέροντος του Ρουμάνου καταναλωτή για τα ελληνικά ψάρια. Δεν είναι τυχαία η προβολή ειδικής εκπομπής πρόσφατα στη ρουμανική τηλεόραση, σχετικά με την προμήθεια αλιευμάτων από την Καβάλα και τη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης».

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο www.ypaithros.gr

Διακοπή Αλιείας Τόννου (BFT) Λόγω Εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης

fish-market-

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 15 – 5 – 2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Αριθ. Πρωτ.: 2205/52898
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
Τμήμα 3ο

—————————–
Τ. Δ/νση : Συγγρού 150 ΠΡΟΣ: Όπως ο Π.Δ.
Τ.Κ. : 176 71
Πληροφορίες : Ι. Αναστοπούλου
Τηλέφωνο : 210 9287156

Fax : 210 928 7130
E-mail : syg087@minagric.gr

ΘΕΜΑ:  Διακοπή Αλιείας Τόννου (BFT) λόγω εξάντλησης Εθνικής Ποσόστωσης
Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με την εξέλιξη της αλιείας τόννου Thunnus thynnus (BFT)
όπως καταγράφεται σε ημερήσια βάση στο ΟΣΠΑ και παρακολουθείται από την Υπηρεσία μας,
η Εθνική Ποσόστωση για την αλιεία τόννου με αγκιστρωτά εργαλεία (LLD, LHM), όπως έχει
καθορισθεί για το έτος 2017 κι έχει κατανεμηθεί με το Ετήσιο Πρόγραμμα Αλιείας βρίσκεται
στο όριο εξάντλησης.
Κατόπιν των ανωτέρω διακόπτεται η διενέργεια αλιείας και εκφόρτωσης τόννου (BFT) με
τα εργαλεία LLD και LHM, από Πέμπτη 18 / 5 / 2017 και ώρα 24:00.

Μετά τα παραπάνω, μέχρι την Πέμπτη 18 / 5 / 2017 και ώρα 24:00:
1) Οι κυβερνήτες αλιευτικών σκαφών με άδεια αλίευσης τόννου θα έχουν ολοκληρώσει την
αλιευτική δραστηριότητα, δηλαδή τον κατάπλου και την εκφόρτωση σε καθορισμένο λιμένα,
την ηλεκτρονική καταγραφή και την διαβίβαση των στοιχείων του ημερολογίου αλιείας και της
δήλωσης εκφόρτωσης .
2) Οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές των καθορισμένων λιμένων θα έχουν ολοκληρώσει την
επιθεώρηση.
3) Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, τμήμα 3ο , θα καταστήσει
ανενεργά τα πεδία καταχώρησης (ετικέτες ουράς κ.λπ.) που αφορούν τη στοχευμένη αλιεία
τόννου.

Επιπλέον:
α) οι πλοιοκτήτες των αλιευτικών σκαφών, σύμφωνα με την παρ. 5.2 του άρθ. 5 της υπ’ αριθ.
46/11830/28-1-2016 Υ.Α.(Φ.Ε.Κ. 285Β΄/12-2-2016), υποχρεούνται να επιστρέψουν άμεσα τις
αχρησιμοποίητες ετικέτες τόννου στη Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και προϊόντων
για έλεγχο και περαιτέρω διασταύρωση στοιχείων. Δεν επιτρέπεται καμία παρακράτηση ετικέτας.
β) Νόμιμα διακινούμενα άτομα τόννου στοχευμένης αλιείας τόννου, νοούνται τα προϊόντα
αλιείας των παραγράφων 1 και 2 και συνεπώς συνοδεύονται από ηλεκτρονικό BCD που έχει
καταχωρηθεί και τηρείται στο σύστημα eBCD της ICCAT .
Παρακαλούνται οι Υπηρεσίες Αλιείας των Περιφερειακών Ενοτήτων για την άμεση
ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων φορέων.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
Μ. ΠΕΤΡΟΥ

Ε.Δ.
– Γενική Δ/νση Βιώσιμης Αλιείας, Γρ. Γεν. Δ/ντή
– Δ/νση Ελέγχου Αλ. Δραστ. & Προϊόντων, Τμ. 1ο, 2ο, 3ο
– Δ/νση Αλιευτικών Πόρων & Αλ. Πολιτικής, Τμ.2ο, 3ο, 4ο

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ / ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΣΑΜΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ / ΕΒΡΟΥ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ / ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / ΚΑΛΥΜΝΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΡΟΔΟΥ
ΚΡΗΤΗΣ / ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ
ΑΤΤΙΚΗΣ /ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ, ΝΗΣΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ / ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ
ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ / ΗΛΕΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ / ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΕΥΒΟΙΑΣ
Υπηρεσίες Αλιείας
Έδρες τους
2. ΛΟΙΠΕΣ Π.Ε./ Υπηρεσίες Αλιείας
3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής
Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας
4. MARE-BFT@ec.europa.eu
5. ΕΜΠΟΡΟΙ ΤΟΝΝΟΥ:
GENFROCO AE_ import-export@genfroco.gr
ΚΑΡΑΜΠΟΥΡΝΙΩΤΗΣ_ info@sevenseas.gr
ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ_ alexmolos@yahoo.gr
ΚΑΛΟΥΔΗΣ _ sales@ensea.gr
COSMOFISH _ pekyvoulgaris@cosmofish.gr
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ _ afoilaskaratou@gmail.com
ΡΟΚΑΚΗΣ _ arokakis@cretefish.gr
ΚΑΤΣΙΚΗΣ _ info@katsikis-ae.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
1. Γραφείο Υπουργού.Α.Α.Τ. κ. Ε. Αποστόλου
2. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Ν. Αντώνογλου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Χ. Κασίμη

Προέλευση:  www.alieia.minagric.gr
Διακοπή αλιείας τόνου 2017.pdf

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να ανανεώσει την άδεια της «glyphosate» για δέκα χρόνια !!.

roundup

Σύμφωνα με Γάλλους ευρωβουλευτές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ετοιμάζεται να προτείνει τον Ιούνιο, την ανανέωση της άδειας «glyphosate» για δέκα χρόνια.

Γράφει η συνεργάτης του Έμβολος
δημοσιογράφος Ειρήνη Αιμονιώτη
Η ουσία glyphosate ή το ζιζανιοκτόνο Roundup είναι το πιο γνωστό, και διατίθεται στο εμπόριο, σε όλο τον κόσμο.

Η αμφιλεγόμενη συζήτηση για την ανανέωση της άδειας, έχει αναβληθεί αρκετές φορές, αλλά τελικά πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου, στο κολέγιο των Επιτρόπων.

Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Γεωργίας Phil Hogan, είναι της γνώμης πως η άδεια πρέπει να ανανεωθεί για επιπλέον 10 χρόνια.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο emvolos.gr

Βέροια: Απαγόρευση αλιείας στα εσωτερικά ύδατα του Νομού Ημαθίας

psarema

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ   : Αλιείας

Ανακοινώνεται ότι, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας ( αριθ. 9893/21.04.2017 ΑΔΑ: 6ΦΕΝ7ΛΛ-ΙΟ3) και για την προστασία της αναπαραγωγής των ιχθύων και λοιπών υδροβίων ζώων:

Απαγορεύεται η αλιεία (επαγγελματική και ερασιτεχνική)  με κάθε μέσο και εργαλείο τεχνητές λίμνες του ποταμού Αλιάκμονα : τεχνητή λίμνη Σφηκιάς, Ασωμάτων και Αγίας Βαρβάρας, στις φραγμαλίμνες και τις λιμνοδεξαμενές της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς  και σε όλα τα ρέοντα ύδατα δηλαδή ρυάκια, ποτάμια, χείμαρροι, που καταλήγουν άμεσα στις τεχνητές λίμνες και σε απόσταση 1000 μέτρων από το σημείο εκβολής τους  (η απόσταση αυτή μετρείται κατά μήκος της κοίτης των ανωτέρω) .

Η απαγορευτική περίοδος αλιείας αρχίζει από την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12η μεσημβρινή  μέχρι και την 7η Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12η μεσημβρινή

Οι παραβάτες αυτής της απόφασης τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν (Ν. 1740/87 όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του  Ν. 2040/1992)

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Αλιείας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας στο τηλέφωνο 2331350  – 123

Η προϊσταμένη του Τμ. Αλιείας

Δ. Σπορέλα Δαμασιώτη

 

Το άρθρο αυτό έχει δημοσιευθεί και στο emvolos.gr