Ερωτηματικά δημιουργούν στον αγροτικό κόσμο οι ανακατατάξεις στα επί μέρους κονδύλια που έχουν προβλεφθεί για τις Εξισωτικές Αποζημιώσεις του 2020 την ώρα που οι κτηνοτρόφοι δεν βλέπουν την πριμοδότηση να αυξάνεται, ενώ την ίδια στιγμή ο συνολικός προϋπολογισμός του μέτρου (13) εμφανίζεται αυξημένος.

Ως γνωστόν, η τελευταία τροποποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εξισιωτική αποζημίωση του 2020, ανεβάζει στα 256,9 εκατ. ευρώ το μέγεθος του προϋπολογισμού, από τα 240 εκατ. που διανεμήθηκαν το 2019.

Με βάση την ενημέρωση που λαμβάνουν οι παραγωγοί, ειδικά των ορεινών περιοχών (Υπομέτρο 13.1) το ποσό που τους αναλογεί παραμένει στα 12,5 ευρώ το στρέμμα, δηλαδή στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη χρονιά. Μ’ αυτή την έννοια αναρωτιούνται ποιος είναι ο λόγος της δραστικής αύξησης του κονδυλίου που αναφέρεται στη συγκεκριμένη κατηγορία και υπολογίζεται στα 181.900.000 ευρώ.

Η μόνη εξήγηση που θα μπορούσε να δοθεί είναι ότι οι διαφοροποιήσεις στον λεγόμενο «χάρτη της εξισωτικής» έχουν μεταφέρει δικαιούχους από τις άλλες δύο κατηγορίες στην πρώτη. Υπενθυμίζεται ότι η κατάσταση έχει ως εξής:

Υπομέτρο 13.1 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές. Η πριμοδότηση έχει καθορισθεί σε 12,5 ευρώ το στρέμμα.

Υπομέτρο 13.2 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών. Οι πριμοδοτήσεις είναι 8,1 ευρώ το στρέμμα με τη νέα οριοθέτηση και 3,24 ευρώ το στρέμμα με την παλιά.

Υπομέτρο 13.3 : Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα. Η πριμοδότηση έχει καθορισθεί σε 8,1 ευρώ το στρέμμα.

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 256.900.000 ευρώ.

Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1 : 181.900.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 : 64.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 : 11.000.000 Ευρώ.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο

Recommended Posts