χρήματα, ευρώ, χαρτονομίσματα, money, βοηθήματος

Οι νέες φυτεύσεις δέντρων και αρωµατικών φυτών αποτελούν µία δαπάνη ιδιαίτερα δηµοφιλής και τα Σχέδια Βελτίωσης είναι το µοναδικό πρόγραµµα που τις επιδοτεί. Μάλιστα, η φετινή προκήρυξη µε τους αναθεωρηµένους πίνακες εύλογου κόστους (σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει ακόµη και υπερδιπλασιασµός µε βάση τα όσα προέβλεπε η πρόσκληση του 2017) κρίνεται αρκετά ρεαλιστική.

 

Παράλληλα σε επένδυση νέων φυτεύσεων µπορούν να προχωρήσουν κατ’ εξαίρεση και οι προηγούµενοι δικαιούχοι Σχεδίων Βελτίωσης του 2017. Αναλυτικότερα τα εύλογα κόστη ανά στρέµµα ανά καλλιέργεια έχουν ως εξής:

 • Αβοκάντο: 800 ευρώ
 • Ακτινίδια: 3.580-3.903 ευρώ
 • Ακτινιδιά, εγκατάσταση µε εµβολιασµό: 683 -882 ευρώ
 • Αµπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε κύπελο: 1.000 ευρώ το στρέµµα
 • Αµπέλι για παραγωγή οίνου, φύτευση σε υποστηριγµένα σχήµατα: 1.500 ευρώ
 • Αρώνια, Ιπποφαές, Γκότζι Μπέρι (υποστηλωµένα σχήµατα): 1.500 ευρώ
 • Βατόµουρα: 1.140 ευρώ
 • ∆ίκταµο: 900 ευρώ
 • Ελιά κύπελλο έως: 250 ευρώ
 • Ελιά πυκνής φύτευσης:  400 ευρώ
 • Ελιά, γραµµικό:  1.000 ευρώ
 • Επιτραπέζια σταφύλια και σουλτανίνα: 3.567-4.382 ευρώ
 • Εσπεριδοειδή: 835- 935 ευρώ
 • Κορινθιακή σταφίδα: 2.594- 3.034 ευρώ
 • Κρόκος: 1.100 ευρώ
 • Κυδωνιά: 360 ευρώ
 • Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά), κανονική φύτευση σε σχήµα κυπέλου: 360 ευρώ
 • Μηλοειδή (Μηλιά, Αχλαδιά) µε υποστύλωση: 2.230- 3.323 ευρώ
 • Πυρηνόκαρπα, κανονική φύτευση σε σχήµα κυπέλου 540
 • Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Βερικοκιά, ∆αµασκηνιά, Κερασιά) µε υποστύλωση: 1.859- 2.437 ευρώ
 • Ρίγανη, θυµάρι, λεβάντα, τσάι του βουνού: 380 ευρώ
 • Ροδιά, Καστανιά, Φιστικιά, Αµυγδαλιά, Φουντουκιά, Λωτός, Kοροµηλιά: 496- 801 ευρώ
 • Σπαράγγια 1.100
 • Συκιά, Καρυδιά, Μαστίχα: 817- 1.792 ευρώ
 • Τριαντάφυλλα θερµοκηπίου: 20.000 ευρώ
 • Τριαντάφυλλα υπαίθρου (για παραγωγή αιθερίου ελαίου): 551 ευρώ. 
 1. Στην περίπτωση αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών των ειδών και περιγραφών φύτευσης του ανωτέρω πίνακα απαιτείται η υποβολή μίας προσφοράς. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η υποβολή τριών ανεξάρτητων προσφορών. Στην προσφορά πρέπει να υπολογίζεται το στρεμματικό κόστος για το είδος, την ποικιλία, την πυκνότητα φύτευσης και τη διαμόρφωση της προτεινόμενης φυτείας. 
 2. Σε πολλές δενδρώδεις καλλιέργειες, με την χρήση νέων υποκειμένων & ποικιλιών εγχώριων ή εισαγόμενων που προσδίδουν νανισμό, προωθούνται σχήματα, υποστηριζόμενα, πολύ πυκνής φύτευσης που δεν περιγράφονται στις κατηγορίες του παραπάνω πίνακα. Εφαρμόζονται κυρίως στην καλλιέργεια μηλιάς (οπωρώνας λιβάδι), αχλαδιάς, κερασιάς και στην ροδακινιά. Οι περιπτώσεις αυτές καθώς και οι περιπτώσεις όπου το είδος ή η πυκνότητα φύτευσης ή το σύστημα φύτευσης δεν περιγράφονται στον ανωτέρω πίνακα, μπορούν να καλυφθούν με υπολογισμό του κόστους της επένδυσης με τεχνική έκθεση του μελετητή γεωπόνου και την προσκόμιση τριών τέτοιων σχετικών προτιμολογίων (τρεις ανεξάρτητες προσφορές). 
 3. Η κάλυψη των δαπανών άρδευσης δεν είναι επιλέξιμη μέσα από το μέτρο 4.1.5. Συνεπώς οι τιμές του πίνακα καθώς, οι τεχνικές εκθέσεις και οι προσφορές των προτιμολογίων δεν πρέπει να περιλαμβάνουν δαπάνες εγκατάστασης άρδευσης ή αν τις περιλαμβάνουν, αυτές πρέπει να εμφανίζονται διακριτά.

Δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την επιλεξιμότητα των επενδύσεων αγοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών

-Νόμιμη κατοχή και χωροθέτηση: Για ιδιόκτητα α) Αντίγραφο συμβολαίου ιδιοκτησίας και β) Μεταγραφή στο Υποθηκοφυλακείο ή Αντίγραφο Κτηματολογικού Φύλλου. Για μισθωμένα, αντίγραφο μεταγραμμένου μισθωτηρίου συμβολαίου διάρκειας 12 ετών. Για παραχωρημένο ακίνητο επίσημο έγγραφο της διοίκησης ή του σχετικού Φορέα για την παραχώρηση του ακινήτου διάρκειας 12 ετών. 

-Εύλογο κόστος υλοποίησης: Μία ή τρεις προσφορές, σύμφωνα με το άρθρο 13 της ΥΑ

-Περιορισμοί φύτευσης: Άδειες φύτευσης όπου απαιτούνται.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts