πορτοκάλια

Να γνωστοποιήσουν οι αρµόδιες αρχές αν θα προχωρήσουν µέσα στο έτος σε προκήρυξη του Μέτρου Κοµφούζιο, ζητούν παραγωγικοί φορείς της χώρας, για να µπορέσουν οι ενδιαφερόµενοι να κάνουν τις απαιτούµενες επενδύσεις σε φεροµονικές παγίδες.

 

Η γνωστοποίηση µπορεί να γίνει µε µία προδηµοσίευση όπως έγινε και στο παρελθόν µε την οποία το ΥΠΑΑΤ εξέφραζε την πρόθεσή του να προκηρύξει το Μέτρο, καλύπτονται µετά αναδροµικά τα έξοδα για παγίδες του παραγωγού µε βάση τις ηµεροµηνίες δεσµεύσεων.
Υπενθυµίζεται ότι στην 1η πρόσκληση η προδηµοσίευση εκδόθηκε στις 26 Ιανουαρίου και η προκήρυξη στις 26 Ιουνίου 2017, ενώ στη 2η η προδηµοσίευση εκδόθηκε 8 Μαρτίου 2018 και η προκήρυξη 20 Ιουνίου του ίδιου έτους, καλύπτοντας αναδροµικά τα έξοδα του έτους πρόσκλησης. Κάτι παρόµοιο αναµένεται και φέτος σύµφωνα µε πληροφορίες, ωστόσο εφόσον ακόµη δεν έχει βγει επισήµως προδηµοσίευση οι παραγωγοί δεν µπορεί να είναι σίγουροι αν µπορούν να ξεκινήσουν να διατηρούν δεσµεύσεις για τις οποίες και θα πληρωθούν στη συνέχεια.

Νεοεισερχόµενα αγροτεµάχια

Τα παραπάνω αφορούν «εκτάσεις καλλιεργειών, που εντάσσονται για πρώτη φορά», σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Ως εκ τούτου, θεωρητικά, ένας αγρότης που ήδη έχει στο Πρόγραµµα Κοµφούζιο του ΠΑΑ εκτάσεις, µπορεί να εντάξει νέες που δεν ήταν στο Μέτρο. Αυτό µένει φυσικά να διευκρινιστεί. Σηµειώνεται εδώ πως η επιδότηση θα έχει ως εξής:

Ροδάκινα, βερίκοκα, νεκταρίνια: για τα δύο πρώτα έτη 41,4 ευρώ, 48,2 ευρώ για τα τρία επόµενα.
Βαµβάκι: για τα δύο πρώτα έτη 34,6 ευρώ, 39,6 ευρώ για τα τρία επόµενα
∆αµάσκηνα: για τα δύο πρώτα έτη 53,9 ευρώ, 70,2 ευρώ για τα τρία επόµενα.
Εσπεριδοειδή: για τα δύο πρώτα έτη 57,9 ευρώ, 62,7 ευρώ για τα τρία επόµενα.
Μήλια, αχλάδια, κυδώνια: για τα τρία πρώτα έτη 98,9 ευρώ, 113,7 ευρώ για τα δύο επόµενα.
Σταφύλια οινοποιήσιµα: για τα τρία πρώτα έτη 35,3 ευρώ, 43,9 ευρώ για τα δύο επόµενα.
Σταφύλια επιτραπέζια: για τα τρία πρώτα έτη 66,8 ευρώ, 76,0 ευρώ για τα δύο επόµενα.

Αγροτεµάχια µε δεσµεύσεις

Συνολικά για 4.575 δικαιούχους της 1ης και 2ης πρόσκλησης «Κοµφούζιο» που έληξαν οι δεσµεύσεις τους, τα αγροτεµάχια αυτά θα πληρωθούν φέτος από το νέο πρασίνισµα (οικολογικά σχήµατα) µέσω του ΟΣ∆Ε. Κάτι που επιβεβαιώνει και η ΕΘΕΑΣ µε σχετικό δελτίο τύπου. Για να ενισχυθεί ο παραγωγός θα πρέπει να κάνει χρήση  ψηφιακής εφαρµογής (application) που θα πιστοποιεί µεταξύ άλλων τη συγκεκριµένη δέσµευση. Πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν σκέψεις από το ΥΠΑΑΤ -για φέτος τουλάχιστον – να παρακαµφθεί η χρήση application.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts