Οι καιρικές συνθήκες των τελευταίων ημερών με τις βροχοπτώσεις και τις θερμοκρασίες που επικράτησαν ευνόησαν την έναρξη της Ασκοχύτωσης σε πρώιμες καλλιέργειες με ρεβίθια (ύψος φυτών 20-25cm) στο Νομό Λάρισας. Αναμένεται και σε περιοχές των Νομών Καρδίτσας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Φθιώτιδας όπου υπάρχει η καλλιέργεια.

Συμπτώματα: Η προσβολή εκδηλώνεται με τον σχηματισμό καστανών περίπου κυκλικών, νεκρωτικών κηλίδων σε όλα τα υπέργεια μέρη των φυτών (στελέχη, μίσχοι, φύλλα, άνθη, λοβοί και κοτυληδόνες).

Η προσβολή εμφανίζεται στον αγρό κατά κηλίδες, οι οποίες εφόσον ο καιρός είναι βροχερός εξαπλώνονται και μπορεί να καταλάβουν ολόκληρη την καλλιέργεια.

Tο παθογόνο διατηρείται εντός ή επί του σπόρου, καθώς και επί των υπολειμμάτων της καλλιέργειας. Έτσι οι πρώτες μολύνσεις προέρχονται από το σπόρο και εμφανίζονται οι πρώτες κηλίδες στο λαιμό των φυτών

Συνθήκες ανάπτυξης: Η ανάπτυξη του μύκητα πραγματοποιείται σε θερμοκρασίες 7-27 C, με άριστη θερμοκρασία τους 14-24 C.

Καταπολέμηση:

1) Καταστροφή των υπολειμμάτων της καλλιέργειας,

2) Χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου,

3) Αμειψισπορά 3-4 ετών με σιτηρά,

4) Ψεκασμοί των φυτών αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα της προσβολής με επιτρεπόμενα για την καλλιέργεια φυτοπροστατευτικά σκευάσματα.

Από παρατηρήσεις στην ύπαιθρο και στο εργαστήριο φυτοπροστασίας του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν μέτριοι πληθυσμοί θρίπα στις πρώιμες καλλιέργειες (φυτά ύψους 20-25 cm) με ρεβίθια.

Συστάσεις: Να γίνει ψεκασμός για την καταπολέμηση του εντόμου με εκλεκτικά για το θρίπα και επιτρεπόμενα για τις καλλιέργειες φυτοπροστατευτικά σκευάσματα, όπως deltamethrin κ.α. στους αγρούς όπου υπάρχει πρόβλημα.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Recommended Posts