κρασί, οίνος, wine, λευκός, κόκκινος

Κοινή Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β 1549/7-5-2019) για το μέτρο στήριξης της προώθησης οίνων σε Τρίτες Χώρες εξέδωσε το Υπ.Α.Α.Τρ, το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το υπουργείο Εξωτερικών, που περιλαμβάνει νέες διατάξεις σε σχέση με το προϊσχύον καθεστώς.

Η εν λόγω ΚΥΑ δημιουργεί και αρκετά ερωτηματικά ως προς την εφαρμογή της εκτός από τα νέα δεδομένα, όπως επί παραδείγματι για τον τρόπο ελέγχου των δράσεων ενός δικαιούχου, όταν αυτός τα προηγούμενα χρόνια έχει λάβει στήριξη για μία συγκεκριμένη Τρίτη χώρα και για να έχει δικαίωμα υποβολής πρότασης οφείλει να υποβάλλει πρόγραμμα σε διαφορετικό τμήμα αγοράς της συγκεκριμένης χώρας.

Οι κυριότερες μεταβολές που επιφέρει η ΚΥΑ για τα προγράμματα προβολής οίνων σε Τρίτες χώρες αφορούν:

  • Την αδυναμία υποβολής εξατομικευμένου προγράμματος για περιοχές οίνων ΠΟΠ/ΠΓΕ, όταν στην ίδια χώρα έχει υποβληθεί συλλογικό πρόγραμμα προώθησης
  • Την λεπτομερή περιγραφή των Δράσεων, από τις οποίες δεν λαμβάνει κρατική ενίσχυση (30%), η κάλυψη των εξόδων των εισαγωγέων (αντιπροσώπων και στελεχών εταιρειών) για μετάβαση και διαμονή στη χώρα μας
  • Την επιλεξιμότητα του Φ.Π.Α. ως δαπάνης, όταν προσκομίζεται βεβαίωση απαλλαγής της ΔΟΥ από το καθεστώς Φ.Π.Α.
  • Την μεταβολή της ιεράρχησης των χωρών – στόχων και την μεταβολή των κριτηρίων επιλογής δικαιούχων όσον αφορά την βαθμολογία
  • Την εφαρμογή των διατάξεων του ΚΑΝ(ΕΕ) 702/2014 περί κρατικών ενισχύσεων
  • Κατά την υποβολή από τον δικαιούχο των αιτημάτων:

– Την περιγραφή ποσοτικοποιημένων στόχων στην Τρίτη Χώρα σε αξία αλλά και την εξέλιξη του μεριδίου αγοράς σε αξία και όγκο (!!!)

– Την τεκμηρίωση για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής στο πρόγραμμα (πχ. Ταμειακά, τραπεζικά διαθέσιμα δανειοδότηση, χωρίς να διευκρινίζεται εάν απαιτείται σύμβαση δανεισμού !!!)

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Recommended Posts