Αποσύρεται η διάταξη με την οποία δεν μπορούσαν να κάνουν αίτηση στη καινούργια προκήρυξη Νέων Αγροτών όσοι δεν είχαν εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έστω οριστική απαλλαγή, και έτσι διευρύνεται η βάση των εν δυνάμει δικαιούχων σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της Agrenda, ύστερα από πρωτοβουλία του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Οικονόμου

Συγκεκριμένα, η διάταξη που αναφέρει πως: «Κατά την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στήριξης έχει ολοκληρώσει, έχει απαλλαγεί ή έχει ξεκινήσει την υπηρέτηση της στρατιωτικής του θητείας» διαγράφεται και έτσι θα μπορούν να κάνουν αίτηση το ερχόμενο φθινόπωρο χωρίς κάποιο θέμα όσοι δεν είχαν ακόμα εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις. Αυτή είναι και η πρώτη αλλαγή στην προδημοσίευση μετά τη διαβούλευση που τελείωσε στις 15 Μαρτίου. Άλλωστε θα ήταν άδικο για παράδειγμα μία γυναίκα 19 ετών να μπορούσε να κάνει αίτηση και όχι ένας άντρας νέος αγρότης που δεν είχε ολοκληρώσει τη θητεία του στο στρατό. Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννης Οικονόμου παρενέβη σχετικά, βλέποντας και από την εκλογική του βάση στη Φθιώτιδα πως το ενδιαφέρον είναι μεγάλο και πως πρέπει να δοθούν σε όλους ευκαιρίες.

Αναμένονται εξελίξεις για Τυπική Απόδοση

Παράλληλα, τις ερχόμενες ημέρες αναμένεται να οριστικοποιηθούν και τυχόν αλλαγές που θα αφορούν την τυπική απόδοση ένταξης στο Μέτρο (14.000 ευρώ) και τα σκαλοπάτια του πριμ από τα 35.000 έως τα 40.000 ευρώ. Για την Τυπική Απόδοση, το αίτηµα µείωσης του κατωφλιού ένταξης που έχει τεθεί µετ’ επιτάσεως στη διαβούλευση, θα πρέπει να εξεταστεί σε συνάρτηση µε την Τυπική Απόδοση κατά την ολοκλήρωση του επιχειρηµατικού σχεδίου που έχει προβλεφθεί στα 18.000 ευρώ. Τα παραπάνω µένουν να επιβεβαιωθούν από τις τελικές αποφάσεις των διαχειριστικών αρχών που η λογική λέει πως θα υπάρξουν σύντοµα, καθώς οι εντάξεις στην πρόσκληση του φθινοπώρου θα βασιστούν στις δηλώσεις ΟΣ∆Ε 2021. Πιο πιθανό είναι να υπάρξει μία μικρή πτώση στα 12.000 ευρώ αν και ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα από πλευράς διαχειρστικών αρχών.

Μοριοδότηση αιτήσεων

Ακόµη ένας πολύ κρίσιµος παράγοντας είναι η βαθµολογία κατάταξης του ενδιαφερόµενου, η οποία προκύπτει από τους πίνακες µοριοδότησης που όµως δεν έχουν δηµοσιευτεί ακόµα. Σε κάθε περίπτωση το Μέτρο είναι ανταγωνιστικό, µε συγκεκριµένο προϋπολογισµό (350-400 εκατ. ευρώ) και αναµένεται να χωρέσει το πολύ 10.000 δικαιούχους. Ως εκ τούτου αν γίνουν 15.000 αιτήσεις, τότε θα περάσουν οι 10.000 µε τη µεγαλύτερη βαθµολογία. Η απουσία του νέου πίνακα µοριοδότησης, δυσκολεύει αρκετά τα πράγµατα ώστε να προβλέψει κάποιος αν θα είναι δικαιούχους και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες (µεταβιβάσεις, αγορά ή ενοικίαση αγροτεµαχίων) για τις δηλώσεις ΟΣ∆Ε. Το ίδιο ισχύει και για το περιεχόµενο των επιχειρηµατικών σχεδίων που καλούνται να καταθέσουν οι ενδιαφερόµενοι.

Όπως αναφέρει και η προδηµοσίευση: «Η υποβολή αίτησης δεν δηµιουργεί στο Ελληνικό ∆ηµόσιο την υποχρέωση έγκρισής της. Το µέτρο είναι ανταγωνιστικό, δηλαδή κάθε αίτηση βαθµολογείται ύστερα από αξιολόγηση και κατατάσσεται σύµφωνα µε τη βαθµολογία της. Στην περίπτωση µη επάρκειας πόρων, εγκρίνονται κατά προτεραιότητα οι αιτήσεις µε την υψηλότερη βαθµολογία, ενώ οι υπόλοιπες αιτήσεις απορρίπτονται».

Η λογική λέει πάντως πως οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεσή τους τον πίνακα μοριοδότησης πριν το άνοιγμα του ΟΣΔΕ ώστε να προετοιμαστούν κατάλληλα, αλλιώς, είναι δεδομένο ότι θα προχωρούν μέχρι τότε στα «τυφλά».

Μεταβιβάσεις αγροτεμαχίων με δεσμεύσεις έως 15 Απριλίου

Σημειώνεται εδώ πως η επικείµενη προκήρυξη των Νέων Αγροτών έχει ξεκινήσει ένα κύµα μεταβιβάσεων εκµεταλλεύσεων προς συγγενικά πρόσωπα και παιδιά που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο Μέτρο. Μάλιστα για τους έχοντες αγροτεµάχια δεµένα µε δεσµεύσεις σε προγράµµατα όπως Κοµφούζιο και Απονιτροποίηση (Μέτρα 10.1.8 και 10.1.4), η διορία µεταβίβασης λήγει στις 15 Απριλίου. Καθώς τα χρονικά περιθώρια λοιπόν στενεύουν για την παραπάνω κατηγορία ενδιαφερόµενων, ο Σύλλογος Επαγγελµατιών Γεωπόνων Λάρισας ζητά παράταση της σχετικής προθεσµίας, θέµα που έφερε στη βουλή ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆, Μάξιµος Χαρακόπουλος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts