Η τελευταία απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας του 2021 αποτελεί την πρώτη ψηφιακή Γεωργική Απογραφή στη χώρα, καθώς διενεργήθηκε μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων.

 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε τα προσωρινά στοιχεία της απογραφής του γεωκτηνοτροφικού κλάδου για το 2021 (περίοδος 2009 – 2020), τα οποία συνθέτουν την εικόνα της γεωργίας και της κτηνοτροφίας στη χώρα.

Αυτή είναι η 11η απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας που έλαβε χώρα στην Ελλάδα το 1860. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι απογραφές του 1911, του 1939 και έκτοτε πιο συστηματικά, αυτές των ετών 1950, 1961, 1971, 1981, 1991, 1999 και 2009.

Η τελευταία απογραφή γεωργίας – κτηνοτροφίας του 2021 αποτελεί την πρώτη ψηφιακή Γεωργική Απογραφή στη χώρα, καθώς διενεργήθηκε λόγω πανδημίας μέσω ηλεκτρονικών ερωτηματολογίων, είτε μέσω αυτοαπογραφής είτε από τον απογραφέα, όπου πραγματοποιούνταν αυτόματοι λογικοί έλεγχοι και έλεγχοι πληρότητας.

Από μια πρώτη ματιά προκύπτουν τα εξής βασικά συμπεράσματα:

Μείωση των εκμεταλλεύσεων αλλά και της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης

Αρχικά, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παρατηρείται σημαντική μείωση:
– 26,6% στον αριθμό των εκμεταλλεύσεων από το 2009 έως το 2020. Συγκεκριμένα το 2009 ο αριθμός των εκμεταλλεύσεων ανερχόταν σε 723.006, ενώ το 2020 καταγράφηκαν 530.679.
– 18,8%, στην χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση καθώς το 2009 υπολογίστηκαν 34.779.290,1 στρέμματα, ενώ το 2020 καταγράφηκαν 28.244.494,8 στρέμματα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.etheas.gr

Recommended Posts