beetroot

Με ανακοίνωση του το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ εκφράζει την απογοήτευσή του σχετικά με την από 3/10/2017 Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ.:2543/103240, που αφορά τη Βιολογική Γεωργία και στην οποία δεν εισακούστηκαν. Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ εκφράζει την απογοήτευσή του σχετικά με την από 3/10/2017 Υπουργική Απόφαση με Αριθ. Πρωτ.:2543/103240, που αφορά τη Βιολογική Γεωργία και στην οποία δεν εισακούστηκαν, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι θέσεις της Ένωσης,  όπως είχαν κατατεθεί στη διάρκεια της διαβούλευσης. Με τη νέα Υπουργική Απόφαση εγκαινιάζεται ένα απόλυτα γραφειοκρατικό σύστημα Βιολογικής Γεωργίας με εξοντωτικές ποινές και για τους παραγωγούς και για τους Οργανισμούς Ελέγχου και Πιστοποίησης,  για επουσιώδεις παραλήψεις. Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα:

 

Σε περίπτωση όπου ένας παραγωγός δεν δηλώσει στον φορέα πιστοποίησης εντός δέκα ημερών οποιαδήποτε μεταβολή στην εκμετάλλευση του (π.χ. προσθήκη ενός νέου αγροτεμαχίου ή μιας αποθήκης) ή κτηνοτρόφος που δεν δηλώσει τη μεταβολή στο ζωικό κεφάλαιο του (γέννες, καταστροφές, θάνατοι κτλ), προβλέπεται από την Υ.Α. υποβιβασμός πιστοποίησης ή μερική αναστολή πιστοποίησης. Σε περίπτωση επανάληψης προβλέπεται αναστολή πιστοποίησης έως και 12 μηνών. Εφόσον ο φορέας πιστοποίησης δεν επιβάλλει την εν λόγω κύρωση στον παραπάνω παραγωγό θα επιβληθεί από το Υπουργείο προς τον φορέα πρόστιμο που μπορεί να ξεπεράσει και τις 35.000 ευρώ.

 

Τα εξοντωτικά πρόστιμα σε παραγωγούς και φορείς για γραφειοκρατικού τύπου παρατυπίες, θα λειτουργήσουν αποτρεπτικά στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα. Οι βιοκαλλιεργητές και οι εμπλεκόμενοι φορείς μετά από μια πορεία είκοσι ετών στην Ελλάδα έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών και των διεθνών αγορών. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς έχουμε ζητήσει επανειλημμένως από την Πολιτεία τη διασφάλιση της αξιοπιστίας των βιολογικών προϊόντων, την παροχή χρήσιμων εργαλείων και τεχνογνωσία για τους παραγωγούς βιολογικών προϊόντων. Αντ’ αυτού η εν λόγω υπουργική απόφαση περιγράφει στο μεγαλύτερο μέρος της μια σειρά από μέτρα αστυνομικού τύπου, όπου δεν υπάρχει καμία αναπτυξιακή ή περιβαλλοντική πολιτική και είναι σίγουρο ότι θα φέρει τη συρρίκνωση της βιολογικής γεωργίας στην Ελλάδα.

Επιπλέον τα πολύ σοβαρά λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της Βιολογικής Γεωργίας (ΗΒΔ) καθιστά αδύνατη την εφαρμογή της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης και αφήνει έκθετους τους Πιστοποιητικούς Οργανισμούς, όσον αφορά την τήρηση των πολύ αυστηρών χρονικών ορίων.

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω καθώς και:

– ότι παρά τη δέσμευση του αναπληρωτή Υπουργού κ. Τσιρώνη η ομάδα εργασίας που ο ίδιος όρισε προκειμένου να κατοχυρωθεί μια αποκρυσταλλωμένη άποψη για διάφορα εφαρμοστικά θέματα, δεν συγκλήθηκε ούτε μία φορά.

– τον ελλειπή τρόπο λειτουργίας του εποπτικού φορέα ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ (δεν υπάρχει διαθέσιμος κανονισμός για τις επιθεωρήσεις επίβλεψης του που να διασφαλίζει την αμεροληψία και την ακεραιότητα των ελέγχων, κάτι το οποίο απαιτείται και πληρούν όλοι οι διαπιστευμένοι φορείς ελέγχου και πιστοποίησης κατά ISO 17065)

– την αναντιστοιχία με κάθε άλλο σύστημα ελέγχου ποιότητας, στην επιβολή ποινών και κυρώσεων,

– την παντελή έλλειψη της πρόβλεψης από την Υ.Α. για τήρηση χρονοδιαγραμμάτων εκ μέρους των Κρατικών φορέων,

είναι πολύ πιθανόν να οδηγηθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι, Πιστοποιητικοί Οργανισμοί, πιστοποιημένοι βιοκαλλιεργητές και επιχειρηματίες, σε απρόβλεπτες καταστάσεις.

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Recommended Posts