Αν υπάρχει µια επιλογή για τους υπεύθυνους άσκησης πολιτικής στο χώρο της αγροτικής παραγωγής, είναι να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο τους νέους, εφόσον βέβαια διαθέτουν επιχειρηµατικό πλάνο και διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλιών στο συγκεκριµένο πεδίο επαγγελµατικής δράσης.

 

Είναι λάθος να νοµίζει κανείς ότι αρκεί µια ενίσχυση, όπως το πριµ πρώτης εγκατάστασης νέων γεωργών, δηλαδή ένα ποσό 40.000 ευρώ περίπου. Είναι βέβαια, εξίσου λάθος, για πολλούς από τους νεοεισερχόµενους στο αγροτικό επάγγελµα να νοµίζουν ότι µε µια «προίκα» των 40.000 ευρώ µπορούν να δηµιουργήσουν µια αξιόµαχη αγροτική εκµετάλλευση. Ακόµα κι αν διαθέτουν (ως ιδιοκτησία) έναν αριθµό στρεµµάτων στο επίπεδο αυτών που ορίζει η λεγόµενη «τυπική απόδοση», βάση της οποίας γίνεται και η ένταξη στο καθεστώς.

Για να σταδιοδροµήσει, λοιπόν, ένα νέο παιδί στο αγροτικό επάγγελµα δεν αρκούν ούτε τα στρέµµατα, ούτε το πριµ πρώτης εγκατάστασης. Χρειάζεται πολλή γνώση, βαθιά µελέτη και καλοδουλεµένου επιχειρηµατικό σχέδιο από τους υποψήφιους νέους αγρότες, όπως χρειάζεται και άρση των γραφειοκρατικών και άλλων εµποδίων τα οποία υψώνει, τις περισσότερες φορές άθελά της, η Πολιτεία.

Σε ότι αφορά το τελευταίο, παρατίθεται το ακόλουθο παράδειγµα: Στις αρχές του περασµένου χρόνου, δηλαδή αρχές του 2022, ένας νέος αποφάσιζε να ενταχθεί στο αγροτικό επάγγελµα. Έχει δουλέψει από νωρίς στα οικογενειακά αγροκτήµατα, έχει αποφοιτήσει και από ένα τµήµα γεωπονικής σχολής και σε συνεννόηση πάντα µε την οικογένειά του βάζει πλώρη για επαγγελµατίας αγρότης.

Ο αρχηγός της οικογενειακής εκµετάλλευσης, υποστηρίζοντας αυτή την επιλογή, αποφασίζει να του µεταβιβάσει 150 στρέµµατα από την οικογενειακή περιουσία, ώστε να διαθέτει µια καλή βάση για την υποστήριξη των επιχειρηµατικών του πλάνων. Αυτά τα στρέµµατα (προϊόν µεταβίβασης δικαιωµάτων µε γη) δηλώνονται στη δήλωση ΟΣ∆Ε 2022. Ο εν λόγω νέος επαγγελµατίας αγρότης περιµένει ανυποψίαστος την επεξεργασία της δήλωσής του, την ενεργοποίηση των δικαιωµάτων του (ενιαίας ενίσχυσης) και την πληρωµή της προκαταβολής τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όπως γίνεται κάθε χρόνο µε όλους τους αγρότες.

Εις µάτην όµως. Μέχρι σήµερα (Μάρτιος 2023), η αρµόδια αρχή (ΟΠΕΚΕΠΕ) δεν έχει ολοκληρώσει την επεξεργασία των δικαιωµάτων που προέρχονται από µεταβίβαση και δεν έχει πληρώσει ούτε ένα ευρώ, στους δικαιούχους των αντίστοιχων ενισχύσεων αγρότες, όσο ξεκάθαρη και αν είναι η περίπτωσή τους. Αρχίζει η επόµενη καλλιεργητική περίοδος και οι νέοι, φερέλπιδες επαγγελµατίες του χώρου περιµένουν πότε θα δεήσει ο υπηρεσιακός µηχανισµός να επεξεργασθεί τα στοιχεία και να προχωρήσει στην εντολή πληρωµής. Έτσι όµως, δεν γίνεται χωριό.

Προέλευση άρθρου: https://www.agronews.gr

Recommended Posts