δάση

 

Του Ζαφείρη Μυστακίδη* ● Με τον Ν.4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις»

Ο οποίος ψηφίστηκε τον Μάιο του 2020, δινόταν το δικαίωμα της αναμόρφωσης και τροποποίησης των δασικών χαρτών και στη συνέχεια η υποβολή των Αντιρρήσεων από τους πολίτες, με απώτερο στόχο να δημιουργηθούν όσο το δυνατόν ορθότεροι δασικοί χάρτες και να ολοκληρωθεί η διαδικασία μέσα στο 2021.

Μερικά από τα σοβαρά ζητήματα που είχε ως αντικείμενο ο Ν.4685/2020 ήταν και η επίλυση ζητημάτων που προέκυψαν κατά την ανάρτηση και μερική κύρωση των δασικών χαρτών, όπως αγροτικές εκτάσεις με απόφαση της διοίκησης και κτίρια με οικοδομικές άδειες που χαρακτηρίστηκαν ως δασικές, η πληρωμή των ενισχύσεων στους αγρότες για τις εκχερσωμένες εκτάσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οικιστικές πυκνότητες καθώς και η επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αντιρρήσεων που έγιναν από τους πολίτες και άλλες ρυθμίσεις.

Στη συνέχεια προχώρησε εκ νέου η ανάρτηση των δασικών χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην νέα αυτή ανάρτηση γίναμε δέκτες αιτημάτων από πολίτες και συναδέλφους Γεωτεχνικούς για τα προβλήματα που αυτοί αντιμετωπίζουν με την νέα ανάρτηση των Δασικών χαρτών. Συγκεκριμένα:

1) Θα πρέπει να δοθεί η δυνατότητα στους πολίτες να υποβάλλουν τις αντιρρήσεις τους τόσο σε εκτάσεις εντός αλλά και εκτός εποικισμού, εφόσον δεν είχαν υποβάλλει για διάφορους λόγους (απουσία στο εξωτερικό, προβλήματα υγείας, πρόσφατα αποκτηθείσες κληρονομιές ή εξαγορές κ.α.) αντίρρηση στην πρώτη ανάρτηση των δασικών χαρτών. Πέραν των σοβαρών λόγων για τους οποίους κάποιοι πολίτες δεν μπόρεσαν να υποβάλλουν αντιρρήσεις στην πρώτη ανάρτηση, τώρα στη 2η ανάρτηση τίθεται και ζήτημα ισονομίας, καθότι σε αυτήν την ανάρτηση δίνεται η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων για πρώτη φορά από τους πολίτες μόνο σε εκτάσεις εντός εποικισμού, εξαιρώντας τους πολίτες που είχαν την ατυχία να κατέχουν εκτάσεις εκτός εποικισμού.

2) Υπάρχουν περιοχές όπου, κατά την προηγούμενη ανάρτηση του δασικού χάρτη, καταχωρήθηκαν αντιρρήσεις, πληρώθηκαν τα αντίστοιχα παράβολα και λίγο πριν τελειώσει η διορία των αντιρρήσεων, ενσωματώθηκαν στις οικιστικές πυκνώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν δόθηκε το δικαίωμα να εξεταστεί η αντίρρηση, καθώς εντάχθηκαν στις οικιστικές πυκνώσεις. Το πρόβλημα που παρατηρείται είναι ότι, κατά την αναθεώρηση του δασικού χάρτη, πλέον δίνεται δικαίωμα σε αυτές τις περιπτώσεις να υποβληθούν αντιρρήσεις. Ωστόσο, πρέπει να καταχωρηθεί νέα αντίρρηση και να πληρωθεί εκ νέου παράβολο. Προτείνουμε για τις περιπτώσεις όπου έχει γίνει αντίρρηση εντός οικιστικών πυκνώσεων και δεν εξετάστηκαν, να επανέλθουν στο σύστημα και να κατατεθούν ατελώς με μέριμνα των Διευθύνσεων. Ειδάλλως οι πολίτες Θα επωμιστούν ένα επιπλέον αδικαιολόγητο κόστος και μια ταλαιπωρία για την οποία δεν ευθύνονται.

3) Δημιουργία ενός δευτεροβάθμιου οργάνου υποβολής αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών σε επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με το ΣΤΕ να αποτελεί το τριτοβάθμιο επίπεδο υποβολής αντιρρήσεων.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr/

Recommended Posts