Πλήρη και… εξαντλητική καταγραφή τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2018 «απαιτεί» από τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις το φετινό έντυπο E3. Το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές).

Στη νέα μορφή της η «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» (όπως είναι γνωστό το E3) μπήκε από πέρυσι στη ζωή των φορολογουμένων. Με σκοπό να «βοηθήσει» τις ελεγκτικές αρχές να έχουν μια πιο ουσιαστική εικόνα της επιχείρησης και του επαγγελματία μέσα από ένα έντυπο . Και παράλληλα, να συνδράμει στον εντοπισμό του «μαύρου χρήματος» και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Από τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι θα προκύψουν μέσοι όροι επαγγελματικών δαπανών και εσόδων ανά επαγγελματικό κλάδο. Όσοι έχουν αποκλίσεις, και δη σημαντικές, θα κληθούν για περαιτέρω έλεγχο.

Πονοκέφαλος οι κωδικοί 181 και 185

Φέτος, απαιτείται η καταγραφή των δαπανών μία προς μία και όχι απλώς στο σύνολό τους, μέτρο που επρόκειτο να τεθεί από πέρυσι σε εφαρμογή. Αλλά πήρε αναβολή, προκειμένου οι φοροτεχνικοί και οι φορολογούμενοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι, στον πίνακα Ζ2 και στους κωδικούς 181 και 185 οι αγρότες θα πρέπει, μέσω των λογιστών τους, να καταγράψουν κάθε δαπάνη που πραγματοποίησαν το 2018 π.χ. Για ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκια, αγορά πρώτων υλών, εισροών, παγίων κ.λπ., καθώς και τις παροχές προς τυχόν απασχολούμενο προσωπικό. Η καταγραφή γίνεται σε «παράθυρο» που ανοίγει μόλις ο χρήστης κλικάρει τους συγκεκριμένους κωδικούς.

Αντίστοιχα λεπτομερής αποτύπωση απαιτείται και για τα έσοδα, δηλαδή τις εισπράξεις της περυσινής χρονιάς. Εδώ αναμένεται, ωστόσο, να ανακύψουν ουκ ολίγα προβλήματα. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων Αγαθών και Υπηρεσιών ανά ΚΑ. Δ (Κωδικό Δραστηριότητας)». Ένας αγρότης που έχει κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο –π.χ. σε υπαίθριους πάγκους και λαϊκές αγορές. Και, παράλληλα, έχει δευτερεύοντες Κωδικούς Δραστηριότητας π.χ. για κηπευτικά, σιτηρά και μέλι, θα πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδά του ανά Κωδικό Δραστηριότητας.

Αυτό είναι κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί από την αρχή του φορολογικού έτους (2018), ώστε να γίνει η σχετική ανάλυση στις λογιστικές εγγραφές. Μένει να δούμε αν –όπως έγινε πέρυσι με την αναλυτική καταγραφή των εξόδων– δοθεί φέτος από την Α.Α.Δ. Ε μια αντίστοιχη περίοδος χάριτος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts

Πλήρη και… εξαντλητική καταγραφή τόσο των δαπανών όσο και των εσόδων τους για το φορολογικό έτος 2018 «απαιτεί» από τους αγρότες και τις αγροτικές επιχειρήσεις το φετινό έντυπο E3. Όπου υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τις φορολογικές δηλώσεις (εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες, αρχικές ή τροποποιητικές).

Στη νέα μορφή της η «Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα» (όπως είναι γνωστό το E3) μπήκε από πέρυσι στη ζωή των φορολογουμένων. Με σκοπό να «βοηθήσει» τις ελεγκτικές αρχές να έχουν μια πιο ουσιαστική εικόνα της επιχείρησης και του επαγγελματία μέσα από ένα έντυπο. Και παράλληλα, να συνδράμει στον εντοπισμό του «μαύρου χρήματος» και στον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Από τα στοιχεία που θα δηλώσουν οι φορολογούμενοι θα προκύψουν μέσοι όροι επαγγελματικών δαπανών και εσόδων ανά επαγγελματικό κλάδο. Όσοι έχουν αποκλίσεις, και δη σημαντικές, θα κληθούν για περαιτέρω έλεγχο.

Πονοκέφαλος οι κωδικοί 181 και 185

Φέτος, απαιτείται η καταγραφή των δαπανών μία προς μία και όχι απλώς στο σύνολό τους, μέτρο που επρόκειτο να τεθεί από πέρυσι σε εφαρμογή. Αλλά πήρε αναβολή, προκειμένου οι φοροτεχνικοί και οι φορολογούμενοι να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Έτσι, στον πίνακα Ζ2 και στους κωδικούς 181 και 185 οι αγρότες θα πρέπει, μέσω των λογιστών τους, να καταγράψουν κάθε δαπάνη που πραγματοποίησαν το 2018 π.χ. Για ηλεκτρικό ρεύμα, ενοίκια, αγορά πρώτων υλών, εισροών, παγίων κ.λπ., καθώς και τις παροχές προς τυχόν απασχολούμενο προσωπικό. Η καταγραφή γίνεται σε «παράθυρο» που ανοίγει μόλις ο χρήστης κλικάρει τους συγκεκριμένους κωδικούς.

Αντίστοιχα λεπτομερής αποτύπωση απαιτείται και για τα έσοδα, δηλαδή τις εισπράξεις της περυσινής χρονιάς. Εδώ αναμένεται, ωστόσο, να ανακύψουν ουκ ολίγα προβλήματα. Για παράδειγμα, στον Πίνακα 023 «Επιμερισμός Πωλήσεων Αγαθών και Υπηρεσιών ανά Κ.Α. Δ (Κωδικό Δραστηριότητας)». Ένας αγρότης που έχει κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο –π.χ. σε υπαίθριους πάγκους και λαϊκές αγορές. Και παράλληλα, έχει δευτερεύοντες Κωδικούς Δραστηριότητας π.χ. για κηπευτικά, σιτηρά και μέλι, θα πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα έσοδά του ανά Κωδικό Δραστηριότητας.

Αυτό είναι κάτι που δεν είχε διευκρινιστεί από την αρχή του φορολογικού έτους (2018), ώστε να γίνει η σχετική ανάλυση στις λογιστικές εγγραφές. Μένει να δούμε αν –όπως έγινε πέρυσι με την αναλυτική καταγραφή των εξόδων– δοθεί φέτος από την Α.Α Δ. Ε μια αντίστοιχη περίοδος χάριτος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Recommended Posts