Πιο επιτακτική από ποτέ καθίσταται αυτό το διάστηµα η ανάγκη να πληρωθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης νωρίτερα. Από τη µία ο αγροτικός κόσµος βρίσκεται σε µια περίοδο στην οποία τα καλλιεργητικά έξοδα και οι τρέχουσες υποχρεώσεις είναι µεγάλες

και από την άλλη οι επόµενοι µήνες δεν φέρνουν κάποια αξιόλογη πληρωµή, βάσει των υποχρεώσεων που εκκρεµούν απέναντι στους αγρότες.

Ήδη οι ευρωπαϊκές χώρες δείχνουν τι πρέπει να γίνει για να ξεφύγει ο αγροτικός κόσμος από το τέλμα της έλλειψης ρευστότητας. Η Ολλανδία ανακοίνωσε πως την 1η Ιουλίου θα πληρώσει τις άμεσες ενισχύσεις στους αγρότες της, με μέγιστο ποσό ενίσχυσης τα 20.000 ευρώ, η Ιταλία επεξεργάζεται τρία σενάρια, με το επικρατέστερο να προβλέπει την προκαταβολή του 70% της ενιαίας επίσης τον Ιούνιο, ενώ και η Λετονία βρήκε τη φόρμουλα να πληρώσει μέσα στο καλοκαίρι τους αγρότες. Στην περίπτωση της χώρας μαςαγρότες και κτηνοτρόφοι δεν πρέπει να περιμένουν αργόσυρτες τυπικές διεργασίες οι οποίες πολλές φορές καθίστανται ατελέσφορες.

Με εξαίρεση κάποιες διορθωτικές πιστώσεις για υπόλοιπα ενιαίας και προγραµµάτων, την εξόφληση των Βιολογικών και κάποιες έκτακτες ειδικές ενισχύσεις λόγω κορωνοϊού και de minimis που αναµένονται  οι αγρότες δεν έχουν κάτι άλλο να περιµένουν, που θα διευκολύνει τη µηδενική τους ρευστότητα. Μάλιστα, το θέµα δείχνει να αναγνωρίζει και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο οποίος στην τελευταία άτυπη τηλεδιάσκεψη Υπουργών Γεωργίας της ΕΕ, στις 13 Μαΐου υπογράµµισε ότι «η όσο το δυνατόν ταχύτερη πληρωµή της προκαταβολής των κοινοτικών ενισχύσεων και σε υψηλότερο ποσοστό θα λειτουργήσει ευεργετικά για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών ρευστότητας των αγροτών που έχουν δηµιουργηθεί µέσα σε αυτές τις δυσµενείς συνθήκες».

Σύµφωνα, λοιπόν, µε τον σχεδιασµό των αρµοδίων, η επόµενη µεγάλου όγκου πίστωση θα αφορά το τσεκ του 2020, για την οποία ο υπουργός Μάκης Βορίδης πρότεινε υψηλότερο ποσοστό προκαταβολών στο ύψος του 80% των άµεσων ενισχύσεων, όσο το δυνατόν νωρίτερα, ακόµα και τον Ιούνιο.

Σηµειωτέον ότι η θέση των παραγωγών, τον τελευταίο καιρό δείχνει να επιδεινώνεται αφενός από τις καθυστερήσεις των πληρωµών τους και αφετέρου από την αποµείωση της προσόδου τους λόγω των χαµηλότερων τιµών που λαµβάνουν σε ορισµένα κρίσιµα αγροτικά προϊόντα. ∆εν ήταν λίγοι οι αγρότες που βρέθηκαν εγκλωβισµένοι µε επιταγές που έφτασαν στα χέρια τους (αποδέκτες) είτε πέρασαν από τα χέρια τους (κοµιστές), δηλαδή οπισθογραφήθηκαν και δόθηκαν σε τρίτους, οι οποίες δεν πληρώθηκαν στην ώρα τους, βάσει της ειδικής ρύθµισης για αναστολή πληρωµής 75 ηµερών.

Την ίδια ώρα, εκτός από τις ταµειακές δυσκολίες, µεγάλα θέµατα αντιµετωπίζουν καλλιεργητές βασικών αγροτικών προϊόντων, των οποίων οι τιµές κατρακυλούν. Ενδεικτική η περίπτωση των παραγωγών κριθαριού βυνοποίησης, στους οποίους ανακοινώθηκε από µεγάλη ζυθοποιία ότι θα πληρώσει µέχρι 300 κιλά το στρέµµα µε την τιµή του συµβολαίου και τις υπόλοιπες ποσότητες µε τιµές ζωοτροφικού κριθαριού, ενώ πέρυσι το πλαφόν ήταν 400 κιλά. Ανάλογα τα προβλήµατα και για τους παραγωγούς πατάτας, καθώς η τιµή του προϊόντος δεν ξεπερνά τα 17 λεπτά, λόγω µειωµένης ζήτησης από την εστίαση, αλλά και για τους καπνοκαλλιεργητές που φέτος έρχονται πρώτη φορά αντιµέτωποι µε µια νέα πολιτική µικρότερων προκαταβολών κατά 50 ευρώ το στρέµµα από τους µεταποιητές, κίνηση η οποία προστίθεται στο ήδη υπάρχον ζήτηµα των χαµηλών τιµών του προϊόντος.

Προκαταβολή τσεκ τον Ιούνιο επεξεργάζονται οι Ιταλοί

Στην Ιταλία πάντως ο Οργανισµός Πληρωµών καλείται να επιλέξει ανάµεσα σε τρεις δυνατότητες σύµφωνα µε τις κυβερνητικές αποφάσεις:

 Προκαταβολή 70% τον Ιούνιο: Με το νοµοσχέδιο Cura Italia της 24ης Απριλίου, θα δοθεί το 70% της ενιαίας ενίσχυσης στους αγρότες σύµφωνα µε την αξία δικαιωµάτων του 2019. Απαγορεύονται οι µεταβιβάσεις δικαιωµάτων έως ότου καταβληθεί η πληρωµή.

 Προκαταβολή 50% στις 31 Ιουλίου: Το ποσό καθορίζεται στο 50% των άµεσων ενισχύσεων βάσει δικαιωµάτων του 2020, που θα περιλαμβάνει πρασίνισμα, καθεστώς μικροκαλλιεργητών και προσαύξηση δικαιωμάτων νέων αγροτών. Για τους δικαιούχους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι διοικητικοί έλεγχοι επιλεξιµότητας.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts