Αναµφίβολα η πανδηµία του κορωνοϊού ανέδειξε τις αδυναµίες της παγκόσµιας εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και τις προκλήσεις που έχουν να αντιµετωπίσουν κυβερνήσεις

και επιχειρήσεις σε έκτακτες συνθήκες και ήδη όπως καταγράφεται σε σχετικές έρευνες, πολλές εξ αυτών σήκωσαν άµεσα το… γάντι.

Την ίδια ώρα, οι κορυφαίοι διεθνείς οργανισµοί, όπως ο Παγκόσµιος Οργανισµός Τροφίµων του ΟΗΕ (FAO), έσπευσαν να χτυπήσουν το καµπανάκι για τον τρόπο που γίνεται η παραγωγή και εµπορία τροφίµων, ενθαρρύνοντας µεταξύ άλλων την υποστήριξη σε µικρούς παραγωγούς που βρίσκονται κοντά σε αστικά κέντρα.

Ανάµεσα στα µέτρα που ανακοινώθηκαν από την δική µας κυβέρνηση για την οικονοµία είναι και η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής (ΦΕΚ Α’ 113/13-06-2020) για την ανάπτυξη της εφοδιαστικής αλυσίδας, ενός δηλαδή εποπτικού οργάνου για τη διαµόρφωση, υλοποίηση, αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης πάνω στο πεδίο αυτό.

Στα αντικείµενά της και η διαµόρφωση προτάσεων για την αναθεώρηση των κανονιστικών πράξεων κι άλλων κειµένων για την εφοδιαστική αλυσίδα, ο προγραµµατισµός των επενδύσεων, ο συντονισµός και η αξιοποίηση των διαθέσιµων πηγών χρηµατοδότησης, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων ή και ιδιωτικών επενδύσεων κλπ. Μάλιστα, για την υποβοήθηση των επιµέρους δραστηριοτήτων της, η επιτροπή µπορεί να συστήνει περαιτέρω οµάδες εργασίας από εξειδικευµένο προσωπικό του δηµόσιου ή και ιδιώτες εµπειρογνώµονες, να ορίζει τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους κ.α.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agronews.gr

Recommended Posts