Την άμεση επέκταση της ευελιξίας που παραχωρήθηκε στα κράτη μέλη για την δυνατότητα προκαταβολών ενισχύσεων και από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ,

συμπεριλαμβανημένων των προγενέστερων ημερομηνιών, δηλαδή από τον Οκτώβριο, καθώς και υψηλότερα ποσοστά προκαταβολής από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί, ζητούν μεταξύ άλλων οι 27 Υπουργοί Γεωργίας των κρατών μελών της Ε.Ε. με κοινή τους δήλωση που έστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή από την Μ. Παρασκευή 17 Απριλίου.

Συγκεκριμένα, όπως ενημερώνει ο Γάλλος Υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων, Didier Guillaume, με σχετική ανάρτηση σε επίσημη κυβερνητική ιστοσελίδα, στις 17 Απριλίου 2020, οι 27 Υπουργοί Γεωργίας υπέγραψαν μια άνευ προηγουμένου Κοινή Δήλωση, αποδεικνύοντας την εγκυρότητα και την ενότητα των εκκλήσεων των ευρωπαϊκών γεωργικών φορέων, επισημαίνονται ότι όλα τα κράτη μέλη αναμένουν από την Ε.Ε. να αναλάβει επείγουσα και ουσιαστική δράση όπως αρμόζει σε μια κοινή γεωργική πολιτική που προστατεύει τη γεωργία και τα τρόφιμά της.

Η κοινή δήλωση

Αναλυτικά το πλήρες περιεχόμενο της κοινής δήλωσης των Υπουργών Γεωργίας ΕΕ – 27 σχετικά με την απαιτούμενη αντίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην κρίση του κορωνοϊού COVID-19 έχει ως εξής

Οι Υπουργοί Γεωργίας της Ιρλανδίας, της Αυστρίας, του Βελγίου, της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Τσεχίας, της Δανίας, της Εσθονίας, της Φινλανδίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ελλάδας, της Ουγγαρίας, της Ιταλίας, της Λετονίας, της Λιθουανίας, του Λουξεμβούργου, της Μάλτας, της Ολλανδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας, της Ισπανίας και της Σουηδίας, με την υποστήριξη της Κροατίας:

Αναγνωρίζουν τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 σε όλους τους Ευρωπαίους Πολίτες

Τονίζουν ότι η κοινή τους άμεση προτεραιότητα σε αυτήν την έκτακτη ανάγκη για τη δημόσια υγεία είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας

Δίνουν έμφαση στον ζωτικό ρόλο των αγροτών και του ευρύτερου αγροδιατροφικού τομέα στη διατήρηση της επισιτιστικής ασφάλειας και του εφοδιασμού με τρόφιμα στην Ευρώπη κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσης, καθώς και στο ουσιαστικό πλαίσιο που παρέχεται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική ως προς αυτό, και την αναγκαιότητα ισχυρής ΚΑΠ στο μέλλον.

Καλούν όλα τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με πνεύμα ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Σημειώνουν με ανησυχία τις επιπτώσεις της αναδυόμενης κρίσης της αγοράς από τον COVID-19 στον τομέα των γεωργικών τροφίμων, οι οποίες είναι ήδη σημαντικές στην περίπτωση ορισμένων υποτομέων.

Θεωρούν ότι οι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις μπορούν ενδεχομένως να είναι σοβαρές και μακροχρόνιες για τους ευρωπαίους αγρότες, για τη βιομηχανία τροφίμων και για την αγροτική οικονομία ·

Καλωσορίζουν την αλληλεγγύη που έχει επιδειχθεί μέχρι σήμερα στην ευρωπαϊκή απάντηση, μεταξύ άλλων μέσω του νέου προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, των κατευθυντήριων γραμμών για τη διαχείριση των συνόρων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, και τα δύο στάδια της επενδυτικής πρωτοβουλίας Coronavirus Response, η οποία περιλαμβάνει ορισμένες ευελιξίες γύρω από την εφαρμογή του συστήματος της·ΚΑΠ.

Θεωρύν ότι, ωστόσο, παραμένει η ανάγκη ενεργοποίησης επειγόντων πρόσθετων κατάλληλων και υπευθύνων μέτρων στο πλαίσιο της ΚΑΠ αυτή τη στιγμή.

Ως Υπουργοί Γεωργίας, καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διευκολύνει:

-Την εφαρμογή μέτρων βάσει του κανονισμού για την κοινή οργάνωση αγοράς (ΚΟΑ) της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των ενισχύσεων για ιδιωτική αποθεματοποίηση, για στήριξη των τομέων στους οποίους έχουν αξιολογηθεί σημαντικές διαταραχές της αγοράς και επιπτώσεις στις τιμές, καθώς και έκτακτη ενίσχυση για τους γεωργούς στους περισσότερους τομείς που επηρεάζονται σύμφωνα με τα άρθρα 219 και 221 του κανονισμού για την ΚΟ.

-Την συνεχή επανεξέταση και παρακολούθηση όλων των τομέων κατά την προσεχή περίοδο, με την ετοιμότητα να εισαχθούν περαιτέρω μέτρα ΚΟΑ, όπου απαιτείται.

Την άμεση επέκταση της ευελιξίας που παραχωρήθηκε στα κράτη μέλη για την δυνατότητα προκαταβολών ενισχύσεων και από τους δύο πυλώνες της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανημένων των προγενέστερων ημερομηνιών καθώς και υψηλότερα ποσοστά προκαταβολής από αυτά που έχουν ήδη ανακοινωθεί, την ενεργοποίηση συγκεκριμένων μέτρων στα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης και την εφαρμογή επιτόπιων ελέγχων και διοικητικών ελέγχων, χωρίς να μειώνεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος ελέγχων.

-Μια συνεχή ισχυρή και συντονισμένη ευρωπαϊκή ανταπόκριση που αποδεικνύει σε όλους τους πολίτες τον ζωτικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι ευρωπαίοι αγρότες και ο ευρύτερος τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής ως απάντηση στο COVID-19, καθώς και τη δύναμη της ΚΑΠ στη στήριξη της επισιτιστικής ασφάλειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και την ζωτικότητα των αγροτικών περιοχών σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή, αλλά και στο μέλλον.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agro24.gr

Recommended Posts