Με αφορμή των δραματικών συνεπειών της εξάπλωσης του COVID-19, η προτεραιότητα ολόκληρης της αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών

είναι προφανώς η αυστηρή συμμόρφωση με τις κοινοτικές και εθνικές οδηγίες για την αποφυγή περαιτέρω διάδοσης του ιού στους υπαλλήλους, τους προμηθευτές και τους πελάτες του.

Ταυτόχρονα, λαμβάνουμε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την αποφυγή διαταραχών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους αγρότες, τη βιομηχανία τροφίμων και τους μεταποιητές ζωοτροφών με τις γεωργικές πρώτες ύλες και συστατικά που χρειάζονται.

Η κατάσταση είναι κρίσιμη διότι όσο επιμένουν αυτοί οι περιορισμοί, τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος έλλειψης για τις εταιρείες τροφίμων σε οποιοδήποτε επίπεδο της αλυσίδας τροφίμων, ζωοτροφών και ζώων, προκαλώντας έτσι την πρόσβαση του ευρωπαϊκού πληθυσμού σε τακτικές προμήθειες τροφίμων.

Για αυτόν τον λόγο, ζητούμε να συμπεριληφθεί η ζωοτροφή δίπλα στα τρόφιμα στον κατάλογο των βασικών προϊόντων που αναφέρονται στις Οδηγίες της ΕΕ για τη διαχείριση των συνόρων που δημοσιεύθηκαν.

Τα ζώα εκτροφής πρέπει να τρέφονται καθημερινά προκειμένου να παρέχουν βασικά προϊόντα διατροφής που καταναλώνονται από τον πληθυσμό και να διασφαλίζουν την υγεία και την καλή μεταχείριση των ζώων.

Ορισμένα κράτη μέλη, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο, έχουν ήδη συμπεριλάβει προμήθειες ζωοτροφών στον κατάλογο των βασικών αγαθών τους, αλλά χρειαζόμαστε μια εναρμονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ.

Επιπλέον, καλούμε την ΕΕ και τις εθνικές αρχές να λάβουν ταχέως μέτρα για να διασφαλίσουν ότι όλα τα τρόφιμα και οι Ζωοτροφές, ακόμη και αν δεν είναι αλλοιώσιμα, μπορούν να μεταφέρονται ανεμπόδιστα σε ολόκληρη την ΕΕ, εφόσον τηρούνται όλα τα απαιτούμενα μέτρα ασφάλειας της υγείας.

Οι γεωργικές πρώτες ύλες, αν και δεν είναι αλλοιώσιμες, είναι απαραίτητες για την προμήθεια αγροκτημάτων και τη βιομηχανία τροφίμων – και, συνεπώς, την παροχή υγείας και ευζωίας των ζώων στα ζώα εκτροφής και στον ευρωπαϊκό πληθυσμό.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο https://www.agrocapital.gr

Recommended Posts