Στο µεγαλύτερο πρόβληµα της ελληνικής γεωργίας τείνει να αναδειχθεί η επίµονη και διαρκώς εντεινόµενη έλλειψη εργατικών χεριών σε χωράφια, ελαιώνες, οπωρώνες και θερµοκήπια.

 

Η απουσία εργατικών χεριών, υπερτονίζεται και από την έλλειψη εξειδίκευσης στο αγροτικό προφίλ της Ελλάδας, όσων εργατών τελικά καταφέρνουν να προσεγγίσουν οι παραγωγοί. Και αυτό γιατί τα ειδικά γραφεία εξεύρεσης εργασίας που λειτουργούν σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας δεν έχουν εξοικειωθεί ακόµα µε τις ανάγκες των Ελλήνων αγροτών, αφού µόλις πρόσφατα έγιναν οι επαφές από θεσµικούς φορείς εκπροσώπησης (ΕΘΕΑΣ) ή το ίδιο το κράτος.

Με άλλα λόγια, το κενό εκτός από ποσοτικό, είναι και ποιοτικό. Λόγος γίνεται για τους Αλβανούς εργάτες γης, αλλά και τους Βούλγαρους, οι οποίοι έχουν στραφεί προς τα χωράφια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Την τριάδα των προβληµάτων, ειδικά για την τρέχουσα περίοδο, έρχεται να συµπληρώσει η παρατεταµένη ανοµβρία και ο ζεστός χειµώνας αλλά και τα αυξηµένα επιτόκια.

Ενδεικτικό πάντως της κατάστασης σε ό,τι αφορά στους εργάτες γης, είναι ότι η συγκοµιδή της ελιάς, δεδοµένης και της φετινής βεντέµας, έχει µείνει αρκετά πίσω. Ήδη εκφράζονται ανησυχίες  για µια πιθανή υποβάθµιση της ποιότητας. Ταυτόχρονα, η συγκοµιδή συµπίπτει µε άλλες παραγωγές (θερµοκήπια στην Κρήτη, φράουλες και εσπεριδοειδή στην Πελοπόννησο) καθιστώντας την υπόθεση του µαζέµατος ακόµα πιο δύσκολη. Στην Πελοπόννησο ειδικά, υπάρχουν περιοχές που από τους 10 εργάτες γης, που δραστηριοποιούνταν προ κορονοϊού οι επτά έχουν φύγει, µε αποτέλεσµα να µην υπάρχουν εργατικά χέρια.

Τα πρώτα στοιχεία για την τρέχουσα καλλιεργητική περίοδο, δείχνουν ελλείψεις της τάξης του 70% σε ορισµένες περιοχές, που προφανώς έχουν οδηγήσει ακόµα και σε διπλασιασµό των προσφερόµενων αµοιβών. Ήδη από τον περασµένο Σεπτέµβριο, σε περιοχές όπως η Κρήτη, ακούγοντας µεροκάµατα της τάξης των 55 και 60 ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts