ΟΠΕΚΕΠΕ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε

Με την ανάδειξη από τους κτηνοτρόφους και την Agrenda λεπτοµερειών της διαδικασίας της οργανωµένης απάτης (σκάνδαλο) για την κατανοµή του Εθνικού Αποθέµατος από το 2017-2020, τίθεται βασανιστικά αυτές τις ηµέρες ένα κεντρικό ερώτηµα και ζήτηµα λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ και των υπηρεσιών του.

Γιατί οι υπεύθυνοι διευθυντές του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχοντας όλα τα στοιχεία στη διάθεσή τους δεν πρότειναν κανένα µέτρο ελέγχου και περιορισµού της απάτης; Γεγονός που γεννά εκ του αποτελέσµατος το ακόµα πιο σοβαρό ερώτηµα, µήπως τελικά διευκόλυναν την όλη διαδικασία;

Στο πρώτο ερώτηµα η απάντηση είναι καθαρή από τα γεγονότα και την έκταση του φαινοµένου: Οι διευθυντές δεν έλαβαν κανένα µέτρο περιορισµού, αγνόησαν επιδεικτικά τις εκτεταµένες καταγγελίες. ∆εν υπάρχει κανένα πρακτικό µέτρο ελέγχου  και περιορισµού της απάτης για την περίοδο 2017-2020, παρά µόνο επαναλαµβανόµενα υπηρεσιακά σηµειώµατα, µεταβίβασης ευθυνών.
Για το δεύτερο ερώτηµα η απάντηση είναι µάλλον καταφατική, όπως αποδεικνύεται για µια τουλάχιστον κραυγαλέα περίπτωση. Την αλλαγή της εγκυκλίου ελέγχων στις 26.4.2021, (Απρίλιος 2021) µε την οποία απαλείφθηκε η ανάλυση κινδύνου για τον εντοπισµό της απάτης, που είχε εισαχθεί µε την αριθµό 69823/27.10.2021 (Οκτώβριος 2020) λίγο πριν γίνει γνωστό ευρύτερα το όλο θέµα.

Όπως προκύπτει από έγγραφα που έχει στη διάθεσή της η Agrenda, κάποιοι εκ των ψηλά ιστάµενων  στον Οργανισµό Πληρωµών δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους. Το ηθικό θέµα που εγείρεται από τους χειρισµούς της όλης υπόθεσης είναι ακόµη µεγαλύτερο και συνοψίζεται ως ακολούθως:

Στην κατανοµή ΕΑ του 2017 οι έλεγχοι σχεδιάστηκαν για τα µάτια του κόσµου. Ειπώθηκαν µεγαλοστοµίες από τον τότε αντιπρόεδρο του Οργανισµού, Γιώργο Αποστολάκη, ωστόσο οι αµφισβητούµενες απαιτήσεις βολεύτηκαν µια χαρά. Η δοκιµή της πατέντας της αγρανάπαυσης και του βοσκότοπου σε καλή γεωργική κατάσταση δούλεψε καλά και πιστοποιήθηκε.

Τις σηµαντικές  αµφιβολίες που ηγέρθησαν ευρέως τις κάλυψε η διευθύντρια των άµεσων ενισχύσεων τότε, µε µεσοβέζικο έγγραφο, για το τι λέει ο κανονισµός και ο αντιπρόεδρος που είπε ότι δε θα γίνουν έλεγχοι επαλήθευσης των υποχρεώσεων της αγρανάπαυσης.

Στην κατανοµή ΕΑ του 2018, τα πράγµατα εξελίχθηκαν ακόµη καλύτερα για τις πιό εκτεταµένες πλέον λαθροχειρίες και η πιστοποιηµένη διαδικασία απλώθηκε. ∆εν έγιναν ουσιαστικοί έλεγχοι, όπως οµολογεί, µάλλον για λόγους αυτοπροστασίας η ίδια η υπεύθυνη διευθύντρια, εκ των υστέρων βέβαια, το 2020,  µεταφέροντας την ευθύνη στην τότε διοίκηση του Οργανισµού.

Το ερώτηµα εδώ είναι απλό. Όταν έχεις όλα τα δεδοµένα στο πολυδιαφηµισµένο πληροφοριακό σύστηµα, ο Πρόεδρος θα σου πει πώς να κάνεις την δουλειά σου; Ή όντας σε συνεννόηση µε κάποιο από τα µέλη της διοίκησης του Οργανισµού, αφού έχεις στείλει σε όλους έγγραφα και διαβεβαιώσεις ότι τα βοσκοτόπια σε καλή γεωργική κατάσταση και η αγρανάπαυση δίνουν χωρίς όριο Εθνικό Απόθεµα, θεωρείς τους υπόλοιπους της διοίκησης του χεριού σου και τους φέρνεις σε αδιέξοδο λίγο πριν τις πληρωµές µε τη δοκιµασµένη πρακτική;

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: agronews.gr

Recommended Posts