Αγροτικά Κτηνοτροφικά Μελισσοκομικά και Αλιευτικά Νέα από όλη την Ελλάδα

Greekap.gr News
Αιφνίδια σημειώματα σε αγρότες με επιβολή προστίμων για μη ένταξη στα βιβλία εσόδων – εξόδων

Αιφνίδια σημειώματα σε αγρότες με επιβολή προστίμων για μη ένταξη στα βιβλία εσόδων – εξόδων

Αγροτικά Νέα 🕔November 2, 2021

Σύµφωνα µε το άρθρο 41 του ν.2859/2000: «1. Οι αγρότες, οι οποίοι το προηγούµενο φορολογικό έτος πραγµατοποίησαν προς οποιοδήποτε πρόσωπο παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους και παροχές αγροτικών υπηρεσιών των οποίων η αξία ήταν κατώτερη των 15.000 ευρώ και έλαβαν επιδοτήσεις κατώτερες των 5.000 ευρώ, υπάγονται στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου, µε την επιφύλαξη της παραγράφου 5.

Γιώργος Παπαδημητρίου
Φοροτεχνικός – Πρόεδρος Σ.Ε.Ε.Λ.Φ.Ο. (Σύλλογος Ελευθέρων Επαγγελματιών Λογιστών Φοροτεχνικών Οικονομολόγων) Νομού Καρδίτσα

Οι εν λόγω αγρότες δεν επιβαρύνουν µε φόρο προστιθέµενης αξίας τις παραδόσεις των αγαθών τους και τις παροχές των υπηρεσιών τους και δικαιούνται επιστροφής του φόρου του παρόντος νόµου που επιβάρυνε τις αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών, τις οποίες πραγµατοποίησαν για την άσκηση της αγροτικής εκµετάλλευσής τους, σύµφωνα µε τις παραγράφους 2 και 3.

Ειδικά, για το φορολογικό έτος 2017, στον προσδιορισµό του ορίου των 5.000 ευρώ από επιδοτήσεις που έλαβαν οι αγρότες το προηγούµενο φορολογικό έτος, λαµβάνονται υπόψη τα ποσά των επιδοτήσεων που αφορούν µόνο το έτος 2016».

Η ΠΟΛ. 1201/16 που εκδόθηκε µε διευκρινίσεις επί του θέµατος από τη Φορολογική ∆ιοίκηση, επισηµαίνει ότι«…·Ως προς τον προσδιορισµό των ορίων που αποτελούν τα κριτήρια για την παραµονή στο ειδικό καθεστώς ή τη µετάταξη στο κανονικό καθεστώς, µε σαφήνεια ορίζεται ότι στις 15.000 ευρώ περιλαµβάνεται η αξία όλων των παραδόσεων αγροτικών προϊόντων ιδίας παραγωγής και των παροχών αγροτικών υπηρεσιών προς κάθε πρόσωπο,

που πραγµατοποιήθηκαν στο προηγούµενο φορολογικό έτος, και στις 5.000 ευρώ περιλαµβάνεται κάθε είδους επιδότηση που έλαβαν οι αγρότες…».

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου : https://www.agronews.gr