Η Αγροτική Έκθεση του K. Frank εξετάζει δέκα τεχνολογίες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους αγρότες και τους διαχειριστές γης να αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποδοτικότητα και να δημιουργήσουν χαμηλότερες βάσεις κόστους.

  1. Ψηφιακή γεωργία

 Συνδυάζοντας την επιστήμη των δεδομένων με προηγμένους αισθητήρες, εργαλεία εντοπισμού ακριβείας και αυτοματοποίηση, η ψηφιακή γεωργία παρέχει στους καλλιεργητές τη δυνατότητα να γνωρίζουν σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει σε έναν τομέα, βοηθώντας τους να καθοδηγήσουν αποφάσεις που θα μπορούσαν να αυξήσουν τις αποδόσεις της παραγωγής τους.

Αυτή την άνοιξη η εταιρεία Yara και η τεχνολογική εταιρία IBM ανακοίνωσαν το σχέδιό τους να γίνουν ηγέτες στο κίνημα με την πλατφόρμα ψηφιακής γεωργίας, η οποία θα παράσχει στους αγρότες τα πάντα, από τις υπέρ-τοπικές καιρικές προβλέψεις έως τις οδηγίες/συστάσεις σε πραγματικό χρόνο για μεμονωμένες καλλιέργειες.

Με παγκόσμια κάλυψη, η πλατφόρμα σχεδιάζει να προσεγγίσει σχεδόν το 7% της αρόσιμης γης στον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των μικρών εκμεταλλεύσεων. Οι πρώτες υπηρεσίες αναμένονται μέχρι το τέλος του έτους.

  1. Συλλογή δεδομένων

Τεράστια ποσά δεδομένων συλλέγονται καθημερινά από έξυπνες συσκευές και αισθητήρες στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, προκαλώντας την ανάπτυξη συστημάτων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να τα κατανοούν, αλλά και να τα χρησιμοποιούν.

Η πλατφόρμα δεδομένων Climate FieldView συλλέγει, αποθηκεύει και αναλύει πληροφορίες σε όλες τις εκμεταλλεύσεις για να παρακολουθεί και να βελτιώνει την απόδοση των καλλιεργειών χάρη σε ενημερωμένες γεωπονικές αποφάσεις.

Η Monsanto, που ανήκει στην Bayer μετά την αγορά της, χρησιμοποιεί αισθητήρες για να συλλέγει πληροφορίες για τα πάντα: από τον τύπο του εδάφους έως τις περιοχές του αγρού, δεδομένα, τα οποία στη συνέχεια ερμηνεύει για να καθοδηγήσει τις αποφάσεις διαχείρισης και να αυξήσει την παραγωγικότητα – συμπεριλαμβανομένων των ποικιλιών σπόρων προς επιλογή για την επίτευξη υψηλότερων αποδόσεων

  1. Δορυφορική χαρτογράφηση

Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες της βιομηχανίας, περισσότερο από το ήμισυ των αζωτούχων λιπασμάτων σπαταλούνται επειδή δεν εφαρμόζονται στο σωστό χρόνο ή στη σωστή δόση.

Τα εργαλεία δορυφορικής χαρτογράφησης βοηθούν τους αγρότες να εφαρμόζουν αυτό που πραγματικά χρειάζεται η καλλιέργεια, κι όχι τι θεωρείται αναγκαίου κατά προσέγγιση μειώνοντας έτσι τα απόβλητα και οδηγώντας σε μια συνεπέστερη παραγωγή

Πολλές επιχειρήσεις στο Ην. Βασίλειο το προσφέρουν ήδη, αλλά η σουηδική εκκίνηση Vultus ισχυρίζεται ότι μπορεί να μειώσει την έκπλυση από αζωτούχα λιπάσματα κατά 40%, εξοικονομώντας κατά μέσο όρο τον αγρότη πάνω από 13. 000 λίρες ανά έτος, αυξάνοντας παράλληλα τις αποδόσεις και την ποιότητα των καλλιεργειών.

  1. Drones

Από τον έλεγχο του ζωικού κεφαλαίου και των καλλιεργειών σε πιο εξελιγμένη ανάλυση εδάφους και πεδίου, η τεχνολογία των drones εξελίχθηκε γρήγορα από απλά gadgets καινοτομίας σε πολύτιμα εργαλεία στα αγροκτήματα.

Το DroneAg με έδρα το Ην. Βασίλειο προσφέρει ολοκληρωμένα συστήματα που παράγουν μετρήσεις φυτών και ελέγχους εγκατάστασης, εντοπίζουν ζιζάνια και ασθένειες και μετρούν το άζωτο και τη βιομάζα.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Recommended Posts