Αγρότες, υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και κυβερνητικοί βουλευτές πιέζουν αυτές τις µέρες να βρεθεί ένας τρόπος διευθέτησης της διαφοράς που χωρίζει τους παραγωγούς µε τη ∆ΕΗ,

λόγω οφειλών από προηγούµενες περιόδους και να αποκατασταθεί η σύνδεση του ρεύµατος µε τα αντλιοστάσια από τα οποία γίνεται η άρδευση των καλλιεργειών.

Σηµειωτέον ότι το τελευταίο διάστηµα και ειδικά εν όψει έναρξης της νέας αρδευτικής περιόδου, τα προβλήµατα έχουν ενταθεί, οι επισκέψεις των αγροτών στα γραφεία της ∆ΕΗ είναι καθηµερινές και οι λόγοι των τριβών και διαβουλεύσεων µε την εταιρεία είναι πολλοί.

Ο πρώτος και βασικός βέβαια είναι οι απλήρωτες οφειλές, για τις οποίες είτε έχει γίνει κάποια ρύθµιση και για κάποιο λόγο κάποια στιγµή δεν τηρήθηκε στο ακέραιο, είτε δεν έχει γίνει καµιά ρύθµιση. Από εκεί και πέρα, προβλήµατα υπάρχουν, τόσο µε την αποκατάσταση των συνδέσεων εκεί όπου οι ζηµιές είναι µικρές και έχουν να κάνουν µε βλάβες σε µετασχηµατιστές από καιρικά φαινόµενα και φυσικά αίτια, είτε µε την δυνατότητα αξιοποίησης του φθηνότερου τιµολογίου για το αγροτικό ρεύµα, εκεί όπου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διατυπώσεις για την κατοχύρωση του όρου.

Η αλήθεια είναι ότι το 11500 του ∆Ε∆∆ΗΕ ανταποκρίνεται σχετικά γρήγορα στις κλήσεις των παραγωγών, αυτό που αργεί ωστόσο είναι η προσέλευση του τεχνικού συνεργείου για την αποκατάσταση σε τέτοιου είδους βλάβες του δικτύου από φυσικά αίτια. Αντίθετα, το αρµόδιο συνεργείο ανταποκρίνεται έγκαιρα όταν πρόκειται για εντολές -από την ίδια την εταιρεία- διακοπής ρεύµατος  λόγω ανείσπρακτων οφειλών.

Σε κάθε περίπτωση, οι αρµόδιοι, πολύ περισσότερο δε οι υπεύθυνοι της ∆ΕΗ και του ∆Ε∆∆ΗΕ γνωρίζουν ότι τα «σύννεφα» που έχουν µαζευτεί στη συνεργασία των αγροτών µε τον κρατικό φορέα ηλεκτροδότησης είναι πολλά και θα πρέπει µε κάποιο τρόπο να τύχουν ολοκληρωµένης αντιµετώπισης.

Η ∆ΕΗ έχει δίκιο να διαµαρτύρεται για τους ανείσπρακτους λογαριασµούς, όµως και οι περισσότεροι αγρότες έχουν δίκιο να αιτούνται µιας κάποιας κατανόησης, καθώς η οικονοµική τους θέση δυσκολεύει συνεχώς, ενώ και η ταµειακή τους δυνατότητα επηρεάζεται κάποιες φορές από την ανακολουθία του ίδιου του ∆ηµοσίου και ηµικρατικών φορέων, όπως ο ΕΛΓΑ, ο ΟΠΕΚΕΠΕ κ.α. να ανταποκριθούν µε τη σειρά τους στις υποχρεώσεις τους έναντι των αγροτών.

Ειδικά οι µεγάλες καθυστερήσεις του ΕΛΓΑ να πληρώσει τις αποζηµιώσεις στους παραγωγούς, έχει ρίξει πολλές φορές έξω των προγραµµατισµό των αγροτικών µονάδων και έχει φέρει σε πολύ δύσκολη θέση τους δραστηριοποιούµενους στον αγροτικό χώρο.

Το όλο θέµα έχει «σηκώσει» τις τελευταίες ηµέρες και ο βουλευτής Λάρισας και πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μάξιµος Χαρακόπουλος, µε ανακοίνωσή του την οποία έχει ήδη φιλοξενήσει το Agronews και στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Αίτηµα ευελιξίας στους αγρότες

«Να υπάρξει ευνοϊκότερη αντιµετώπιση των αγροτών που αντιµετωπίζουν προβλήµατα ηλεκτροδότησης των γεωτρήσεών τους, ώστε να µπορούν να ρυθµίζουν λογικά και ανάλογα µε την εποχικότητα των εσόδων τους τις υποχρεώσεις τους» ζητά ο βουλευτής Λαρίσης της Ν∆ Μ. Χαρακόπουλος.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο  https://www.agronews.gr

Recommended Posts