Με τις αιτήσεις ΟΣ∆Ε να βρίσκονται εν εξελίξει, ενδιαφέρον θα έχει η διαχείριση των βοσκοτοπικών εκτάσεων, και πόσες τελικά θα ενταχθούν φέτος στο σύστηµα, καθώς εν δυνάµει υπάρχουν ακόµα περί τα 6 εκατ. αδήλωτα στρέµµατα.

 

Συγκεκριµένα, τα επιπλέον στρέµµατα που προέκυψαν από τον κανονισµό Omnibus (2017) υπολογίζονται γύρω στα 9 εκατ. εκ των οποίων ήδη έχουν µοιραστεί και ενεργοποιούν δικαιώµατα πάνω από 3 εκατ. στρέµµατα (στοιχεία ΟΣ∆Ε 2020 δεν έχουν δηµοσιευθεί τα στοιχεία για το 2021). Συνολικά υπολογίζονται για τη νέα ΚΑΠ 19,34 εκατ. επιλέξιµα στρέµµατα βοσκοτόπων. Μάλιστα, σύµφωνα µε πηγές που έχουν γνώση των διαβουλεύσεων που διεξάγονται µε τις ελληνικές αρχές, έχει προταθεί να συνδεθεί το Εθνικό Απόθεµα µε ένα σύστηµα σε στυλ ΑΓΡΟΓΗ που θα διαχειρίζεται τους δηµόσιους βοσκότοπους. ∆ηλαδή, όταν ένας νέος κτηνοτρόφος αιτείται βοσκότοπο να του δίνεται µαζί µε τα δικαιώµατα και µάλιστα µε πολυετές µίσθωµα που θα δεσµεύει τον δικαιούχο.

Προς το παρόν κάτι τέτοιο δεν έχει αποτυπωθεί στο στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, µε το τελικό πλάνο πάντως να δηµοσιεύεται στα τέλη Ιουνίου

Συνδεδεμένη 200 ευρώ για  ντόπιες φυλές

Μια ξεκάθαρη γραµµή ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγής βόειου κρέατος δίνει η ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, που ανακοίνωσε το µεσηµέρι της Τρίτης 10 Μαΐου τα νέα ποσά για την συνδεδεµένη ενίσχυση του κλάδου στο πλαίσιο της νέας ΚΑΠ.

Αυτό φαίνεται από την νέα ελληνική πρόταση προς τις Βρυξέλλες, η οποία δια στόµατος Γιώργου Γεωργαντά, αφορά σε ενίσχυση 145 ευρώ ανά θηλάζουσα αγελάδα και εν συνεχεία προβλέπει 200 ευρώ ανά ζώο έως 14 µηνών αποκλειστικά για ελληνικές φυλές, όπως η βραχυκερατική. Για τους εκτροφείς, το νέο πλάνο προβλέπει ενίσχυση 250 ευρώ ανά ζώο 15 έως 24 µηνών, αποκλειστικά και εδώ ελληνικής φυλής.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Recommended Posts