Με διοικητικές έως 31 Γενάρη διόρθωση στον αριθμό ζώων για συνδεδεμένες

Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε περίπτωση που κατά την υποβολή της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης 2021 καταχωρήθηκε εσφαλμένος αριθμός αιτούμενων ζώων συνδεδεμένης ενίσχυσης αιγοπροβάτων λόγω λανθασμένης εκτίμησης αναφορικά με την τελικά παραδοθείσα ποσότητα γάλακτος στη λήξη του έτους, παρακαλούμε όπως προβείτε στην υποβολή αιτήματος διοικητικής πράξης διόρθωσης του αριθμού των αιτούμενων ζώων για την

α) συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων στον τομέα του Αιγοπρόβειου κρέατος

β) συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβατοτρόφων

έως 31/01/2022.

Σημειώνεται ότι μετά την ημερομηνία αυτή τυχόν αιτήματα διόρθωσης θα απορρίπτονται.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων πραγματοποιείται στην εφαρμογή (πατήστε εδώ).

Προέλευση του άρθρου:https://www.agrotypos.gr

Ηλεκτροπληξία αγροτών από τους τελευταίους λογαριασμούς στο ρεύμα, ασύμφορες πολλές καλλιέργειες

Λογαριασµοί ηλεκτρικού ρεύµατος σε δυσθεώρητα ύψη και σε πολλές περιπτώσεις χωρίς σαφή αιτιολογία φτάνουν µε µεγαλύτερη συχνότητα το τελευταίο διάστηµα στις αγροτικές εκµεταλλεύσεις έχοντας γίνει πλέον η βασική αιτία αντίδρασης και αναστάτωσης των αγροτών.

Λόγος γίνεται για τη ρήτρα αναπροσαρµογής, η οποία αν και αφορά στο Αγροτικό Τιµολόγιο Χαµηλής Τάσης και συνοδεύει κάποιους από τους λογαριασµούς για γεωτρήσεις αγροτών, παρά το γεγονός ότι το ρεύµα εδώ είναι µέσης τάσης. Μάλιστα, για ανεξήγητο λόγο, η ∆ΕΗ στους µισούς παραγωγούς στέλνει λογαριασµό µε ρήτρα αναπροσαρµογής και στους υπόλοιπους χωρίς.

Να σηµειωθεί ότι αυξήσεις υπάρχουν και στις δυο περιπτώσεις, ωστόσο ενώ το κόστος της κιλοβατώρας σε λογαριασµούς χωρίς την περιβόητη ρήτρα αναπροσαρµογής ανέρχεται σε 11,5 λεπτά, ήτοι αύξηση 20% συγκριτικά µε πέρυσι, ενώ σε όσους επιβαρύνονται µε ρήτρα, το κόστος ανέρχεται στα 15 µε 16 λεπτά.

Αρκετοί αναλογίζονται πλέον να αφήσουν χωράφια ακαλλιέργητα, αφού το κόστος άρδευσης είναι τέτοιο που σβήνει κάθε περιθώριο κέρδους ακόµα και σε µια περίοδο υψηλών τιµών για τα αγροτικά προϊόντα σαν και αυτήν που διανύεται. Φυσικά ακόµα πιο δύσκολη είναι η συγκυρία για αγροτικές εκµεταλλεύσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς που δεν γνώρισαν αντίστοιχη ώθηση, όπως τα κηπευτικά και η ελαιοπαραγωγή.

Το βασικό πρόβληµα των ανατιµήσεων στο ηλεκτρικό ρεύµα µε τις οποίες έρχονται αντιµέτωποι οι αγρότες, έχει να κάνει µε τη ρήτρα αναπροσαρµογής, η οποία έρχεται να διπλασιάσει τον λογαριασµό.

Η ∆ΕΗ αναφέρει χαρακτηριστικά πως η ρήτρα αναπροσαρµογής εφαρµόζεται:

Στα Οικιακά τιµολόγια Γ1 και Γ1Ν (και δικαιούχοι ΚΟΤ), στα επαγγελµατικά τιµολόγια Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, Ε22, Ε23, στο τιµολόγιο Φωτισµού Οδών & Πλατειών ( ΦΟΠ) καθώς και στο Αγροτικό Τιµολόγιο Χαµηλής Τάσης.

Τα χαµηλής τάσης αγροτικά τιµολόγια αφορούν σε αποθήκες και άλλες εγκαταστάσεις όµως και όχι στις γεωτρήσεις, οι οποίες όπως σηµειώθηκε, µε 380 volt, συγκαταλέγονται στις συνδέσεις µέσης τάσης.

Παραγωγός από την περιοχή των Φαρσάλων, καλείται να πληρώσει λογαριασµό 9.000 ευρώ για γεώτρηση µε την οποία πότισε φέτος 85 στρέµµατα βαµβάκι. Το κόστος άρδευσης δηλαδή ανά στρέµµα ανέρχεται στα 105 ευρώ από 55 που στοίχιζε πέρυσι για την ίδια κατανάλωση. Όπως εξηγεί, µαζί µε τις υπόλοιπες ανατιµήσεις, το κόστος καλλιέργειας διαµορφώνεται φέτος στα 300 ευρώ το στρέµµα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agronews.gr

Έρχεται νέο τσεκούρι στην πληρωμή δεύτερης δόσης τσεκ λόγω Κτηματολογίου

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συγκεκριμένα και εν όψει του νεότερου διασταυρωτικού που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο 2021 για την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα πραγματοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούμενοι έλεγχοι με την βάση της ανάρτησης του Κτηματολογίου (Νοέμβριος 2021) και την βάση του λειτουργούντος Κτηματολογίου (Οκτώβριος 2021), στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου.

Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα/ μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις/ κυρώσεις.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ως εξής:

Για τον σκοπό της επιβεβαίωσης ή μη των δηλωθέντων στοιχείων από τους γεωργούς στην ΕΑΕ 2021, ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας και διάδρασης με άλλους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, έλαβε τα πλέον πρόσφατα δεδομένα του φορέα “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΝΠΔΔ”. Η παροχή των εν λόγω δεδομένων έχει ως αποτέλεσμα την δυνατότητα του ΟΠΕΚΕΠΕ να διευρύνει τους ελέγχους του και για πρώτη φορά να διασταυρώνει γεωχωρικά τις δηλούμενες εκτάσεις στην ΕΑΕ με τις εκτάσεις των πραγματικά κατόχων.

Συγκεκριμένα και εν όψει του νεότερου διασταυρωτικού που θα λάβει χώρα τον Δεκέμβριο 2021 για την χορήγηση της βασικής ενίσχυσης έτους υποβολής αιτήσεων 2021, θα πραγματοποιηθούν γεωχωρικοί διασταυρούμενοι έλεγχοι με την βάση της ανάρτησης του Κτηματολογίου (Νοέμβριος 2021) και την βάση του λειτουργούντος Κτηματολογίου (Οκτώβριος 2021), στις εγγραφές των οποίων καταγράφονται ως κύριοι, διάφοροι Φορείς του Ελληνικού Δημοσίου. Αγροτεμάχια που εμπίπτουν εντός περιοχών ανάρτησης ή λειτουργούντος Κτηματολογίου, όπου οι εγγραφές εμφανίζουν ως κύριο, το Ελληνικό Δημόσιο και εντός αυτών βρίσκονται αγροτεμάχια ΕΑΕ που έχουν δηλωθεί ως ιδιόκτητα/ μισθωμένα από φυσικά πρόσωπα θα μηδενιστούν και θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες μειώσεις/ κυρώσεις.

Η εν λόγω ενέργεια, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών του Οργανισμού, αποσκοπεί στην απλούστευση των διαδικασιών ελέγχου, στη μείωση του διοικητικού κόστους και στην αξιοπιστία των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την χορήγηση των ενισχύσεων.

Προέλευση του άρθρου:https://www.agrotypos.gr

Ιστορικό ρεκόρ θα σημειώσουν εφέτος οι ελληνικές εξαγωγές

εξαγωγές,προϊόντων

Προς ιστορικό υψηλό ρεκόρ οδεύουν εφέτος οι ελληνικές εξαγωγές, οι οποίες επέδειξαν μία εξαιρετική ανθεκτικότητα κατά την πρωτοφανή κρίση της πανδημίας.

Την επισήμανση αυτή έκανε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό στο ετήσιο Συνέδριο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων.

Ο κ. Γεωργιάδης αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία που απαιτείται αλλά και στην αξιοποίηση όλων των εργαλείων για την ενίσχυση της εξωστρέφειας. Όπως είπε, προτού λήξει το 2021 φαίνεται πώς πάμε σε ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι θα συνεχιστεί η πολύ καλή δουλειά του κ. Μητσοτάκη, που έχει αλλάξει την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό.

Αναφέρθηκε στο Εθνικό Σχέδιο Εξωστρέφειας και πρόσθεσε ότι υλοποιείται το όραμα του πρωθυπουργού, που είναι η Ελλάδα της εξωστρέφειας, η Ελλάδα, της ανταγωνιστικότητας, η Ελλάδα των εξαγωγών, η Ελλάδα των επιχειρήσεων που δεν στηρίζονται στο κράτος, αλλά καταφέρνουν να βγαίνουν έξω και να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των ξένων καταναλωτών.

Αναφερόμενος στην πορεία της οικονομίας υπογράμμισε ότι «είμαστε υπερήφανοι βλέποντας κάθε μήνα τον δείκτη PMI να πηγαίνει καλύτερα σε μία τόσο ανταγωνιστική παγκόσμια αγορά».

Τέλος, υπογράμμισε ότι τα πρωτόγνωρα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων κατά την κρίση της πανδημίας, δεν θα μπορούσαν να είναι τόσο αποτελεσματικά αν δεν υπήρχε η άψογη συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων υπουργών της κυβέρνησης.

Από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας επεσήμανε ότι η πρωτοφανής δοκιμασία, αυτή της πανδημίας, ανέδειξε την ανάγκη θωράκισης των οικονομιών παγκοσμίως υπογραμμίζοντας τον καταλυτικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η εξωστρέφεια.

Όπως είπε, το εξωτερικό εμπόριο μπορεί να καταστεί όχημα όχι μόνο υπέρβασης της υγειονομικής κρίσης αλλά και δύναμη βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην Ελλάδα μετά από σχεδόν δύο χρόνια σκληρής μάχης με την πανδημία και τις πολυεπίπεδες επιπτώσεις στην κοινωνία και την οικονομία, η χώρα μας βρίσκεται στο κρίσιμο στάδιο μετάβασης σε έναν ενάρετο κύκλο ανάπτυξης, πρόσθεσε σημειώνοντας τις αβεβαιότητες και τους κινδύνους λόγω της πανδημίας. «Ως κυβέρνηση ‘εχουμε αποδείξει ότι αντιμετωπίζουμε όλες τις προκλήσεις συντονισμένα» είπε και έκανε αναφορά στα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας, που ξεπέρασαν τα 40 δις. ευρώ.

Καταφέραμε έτσι να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγικών επιχειρήσεων, πρόσθεσε και αναφέρθηκε στην ανθεκτικότητα των εξαγωγών το 2020 και την εκτόξευσή τους φέτος σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.»

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr

Στα 270 ευρώ το στρέμμα οι de minimis για τα σταφύλια Crimson – στο ΦΕΚ η ΚΥΑ

σταφύλια

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση για χορήγηση ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) στα σταφύλια ποικιλίας Crimson στην Π.Ε Λάρισας.

Δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) ορίζονται οι γεωργοί που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή σταφυλιών Crimson στην Π.Ε Λάρισας και:

α) έχουν υποβάλλει δήλωση εκμετάλλευσης ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος 2020,

β) διατηρούν τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα καλλιέργειας.

Το ύψος του κατ’ αποκοπή ποσού ενίσχυσης ήσσονος σημασίας (de minimis) καθορίζεται σε 270 ευρώ ανά στρέμμα.

Δεν δύνανται να χορηγηθούν ενισχύσεις:

-Το ύψος των οποίων καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα των προϊόντων που αγοράζονται ή διατίθενται στην αγορά.

-Για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς τα κράτη μέλη, συγκεκριμένα ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες συνδεόμενες με εξαγωγικές δραστηριότητες.

-Που χορηγούνται υπό τον όρο της χρησιμοποίησης εγχώριων προϊόντων αντί των εισαγόμενων.

-Οι δικαιούχοι των επιλέξιμων επιχειρήσεων με μικτή δραστηριότητα (δηλ. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους και μη επιλέξιμους προς ενίσχυση τομείς) υποχρεούνται σε διακριτή λογιστική παρακολούθηση.

Προέλευση του άρθρου στο:https://www.agro24.gr