Ολοκληρώνονται οι πληρωμές των αγρο-περιβαλλοντικών μέτρων

Οι πιστώσεις άρχισαν σταδιακά από την περασμένη Τρίτη με το πρόγραμμα των αυτόχθονων αγροτικών ζώων και συνεχίζονται σταδιακά.

Ειδικότερα, σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ:

Βιολογικά

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθ. 2848/145689/28-12-2017 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 4310/Β’/ 2016) για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, όπως τροποποιημένη ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30/11/2021 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 85% των δικαιούμενων ποσών απώλειας εισοδήματος στους ενταγμένους παραγωγούς σε όλες τις δράσεις (Βιολογική Γεωργία, Βιολογική Κτηνοτροφία) και όλες τις προσκλήσεις του έτους αιτήσεων 2021.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 60.314.743,24 € και αφορά σε 13.975 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών. Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύνανται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 2925/5-4-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1307/Β ́/13-4-2018) «Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014 – 2020, για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 10.1.07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, ολοκληρώθηκε την Τρίτη 30/11/2021 η καταβολή της ενίσχυσης προκαταβολής του 65% των αιτούμενων ποσών ενίσχυσης στους ενταγμένους παραγωγούς του έτους αιτήσεων 2021.

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 1.040.645,07€, αφορά σε 805 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών. Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου.

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής προκαταβολής, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών,  δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agrotypos.gr

Σε εκτάσεις άνω των 200 στρεμμάτων η προτεραιότητα ένταξης στη νέα προκήρυξη της Απονιτροποίησης

Με πρόθεση να διευρυνθεί ο αριθµός των υποψήφιων δικαιούχων στη 2η πρόσκληση Απονιτροποίησης, οι διαχειριστικές αρχές τροποποίησαν τα κριτήρια µοριοδότησης της ερχόµενης προκήρυξης.

Συγκεκριµένα, προτείνεται να δίνεται ανώτατη µοριοδότηση των 40 µορίων στο κριτήριο «Υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση», η οποία θα αντιστοιχεί σε έκταση 200 στρεµµάτων. Στην περασµένη πρόσκληση λάµβαναν τη µέγιστη µοριοδότηση εκτάσεις 1.000 στρεµµάτων, µε αποτέλεσµα να ενταχθούν περί τους 4.169 δικαιούχους.

Επιπλέον εισάγετα ένα νέο κριτήριο, που θα µοριοδοτεί το «Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική.».  Αναλυτικότερα τα κριτήρια µοριοδότησης έχουν ως εξής:

  1. Υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση. Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (στρµ.) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση. (0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.2 µόρια, 1,1 στρµ.-2 στρµ.=0.4 µόρια, 2. 1 στρµ. – 3 στρµ.=0.6 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.=2 µόρια, … , 199,1 στρµ. -200 στρµ.= 40 µόρια, >200 στρµ. = 40 µόρια).
  2. Νέο κριτήριο: Ποσοστό της υπό ένταξη γεωργικής γης (%) σε υπόγεια υδατικά συστήµατα µε κακή ποιοτική (χηµική) κατάσταση σε σχέση µε την συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (1%=0.6, 2%=1.2, 3%=1.8… 100% =60 µόρια).
  3. Εκµεταλλεύσεις που βρίσκονται σε προστατευόµενη περιοχή (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). Συνολική υπό ένταξη γεωργική γη (Ha) που βρίσκεται εντός προστατευόµενης περιοχής (περιοχές NATURA, θεσµοθετηµένες περιοχές εθνικών πάρκων). 0.1 στρµ.-1 στρµ.=0.1 µόριο, 1.1 στρµ-2 στρµ.= 0.2 µόρια, 2.1 στρµ.- 3 στρµ.=0.3 µόρια, …, 9.1 στρµ.-10 στρµ.= 1 µόριο, … ,199,1 στρµ. -200 στρµ.=20 µόρια, >200 στρεµµάτων=20 µόρια)

Αιτήσεις στήριξης µέσα στο ∆εκέµβριο

Σύµφωνα µε την προδηµοσίευση του Μέτρου οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων θα πραγµατοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) έτους 2021 (έτος αναφοράς), ενώ το έτος 2022 (φθινοπωρινές καλλιέργειες 2021 – εαρινές καλλιέργειες 2022) θα αποτελέσει το πρώτο έτος εφαρµογής των δεσµεύσεων. Οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν εντός του ∆εκεµβρίου σύµφωνα µε τις διαχειριστικές αρχές. 

Αποκλείονται από την ένταξη αγροτεµάχια τα οποία: α) κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγµένα στη δράση 10.1.04 (Απονιτροποίηση) ή κατά το έτος 2021, εξακολουθούν να είναι ενταγµένα σε άλλη δράση του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιµατικά µέτρα» ή του Μέτρου 11 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ 2014-2020. να µην «µονοπωλήσουν» την ενίσχυση.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agronews.gr

«Τίτλοι τέλους» για τις υπαίθριες αγορές καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες από το νέο έτος

Συνάντηση με εκπροσώπους του εθελοντικού κινήματος των «Ενεργών Πολιτών Λάρισας», πραγματοποίησε η βουλευτής του Κινήματος Αλλαγής ν. Λάρισας Ευαγγελία Λιακούλη, μετά την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Ανάπτυξης για τις λαϊκές αγορές, με το οποίο καταργείται ο θεσμός των Αγορών Καταναλωτών Χωρίς Μεσάζοντες και το οποίο καταψήφισε το Κίνημα Αλλαγής –ΠΑΣΟΚ.

Οι εκπρόσωποι κ. Κωνσταντίνος Κέδρας και Αθανάσιος Γκιάτας, Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος αντίστοιχα των ‘Ενεργών Πολιτών’ , επισκέφθηκαν τη Βουλευτή, προκειμένου να εκφράσουν τις έντονες διαμαρτυρίες τους, καθώς, από το νέο έτος, οι υπαίθριες αγορές καταναλωτών χωρίς μεσάζοντες, οι οποίες λειτουργούσαν επί μία δεκαετία και στήριζαν έμπρακτα τους Έλληνες καταναλωτές, στα δύσκολα χρόνια της οικονομικής κρίσης, κλείνουν οριστικά, χωρίς καμία άλλη εναλλακτική λύση και χωρίς κανένα διάλογο από την πλευρά της Κυβέρνησης .

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο φλέγον ζήτημα της ψήφισης του Ν. 4849/21, ο οποίος ρίχνει τίτλους τέλος σε έναν θεσμό που υπήρξε πρότυπο κοινωνικής αλληλεγγύης και εθελοντισμού, και προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στους οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας.

Η κ Λιακούλη, άκουσε τις εύλογες αντιδράσεις των ευαισθητοποιημένων πολιτών, οι οποίοι, από το 2012, συνέβαλαν στην αγορά, επιτρέποντας τη διάθεση προϊόντων χωρίς κανένα μεσάζοντα.

Ο θεσμός αυτός, που δημιουργήθηκε και επικράτησε χάρη στο δικό τους αγώνα, έδωσε την ευκαιρία στους ντόπιους παραγωγούς να πουλήσουν τα ποιοτικά προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές, σε πολύ χαμηλότερες τιμές, και αντίστοιχα, επέτρεψε στους καταναλωτές να αγοράσουν φθηνότερα ποιοτικά τοπικά προϊόντα.

Το σπουδαιότερο επίτευγμά τους, όμως, ήταν η εξασφάλιση δωρεάν προϊόντων σε άπορες οικογένειες, καθώς, βάσει των όρων λειτουργίας, παραχωρείται δωρεάν ένα ποσοστό της συναλλασσόμενης ποσότητας στα Δωρητήρια Τροφίμων των εθελοντικών κινημάτων, το οποίο φτάνει με τον τρόπο αυτό στους πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Παράλληλα, η «Αγορά Καταναλωτών Χωρίς Μεσάζοντες» αποτελεί, όλα αυτά τα χρόνια, πολύτιμο εργαλείο εξορθολογισμού των τιμών της αγοράς, καθώς δίνει τη δυνατότητα μιας εναλλακτικής οδού για τους μικρούς εγχώριους παραγωγούς.

Μετά τη συνάντηση, η Λαρισαία βουλευτής επεσήμανε :

«Στεκόμαστε στο πλευρό όλων των εθελοντικών κινημάτων που με κόπο και κοινωνική ευαισθησία κατάφεραν να καθιερώσουν το θεσμό των αγορών χωρίς μεσάζοντες. Ο θεσμός αυτός, την τελευταία δεκαετία, κατόρθωσε να στηρίξει ουσιαστικά τους αδύναμους συμπολίτες .

Η Κυβέρνηση, όμως, δεν αναγνωρίζει την ανεκτίμητη υπηρεσία που προσφέρουν και, με το πρόσφατο νομοσχέδιό της για την αναμόρφωση της λειτουργίας των υπαίθριων αγορών, καταργεί αυτόν το σημαντικό θεσμό. Συνειδητά επέλεξε τους μεσάζοντες και τον απόλυτο έλεγχο της αγοράς.

Στο Κίνημα Αλλαγής, από την πρώτη στιγμή, ταχθήκαμε εναντίον του συγκεκριμένου νομοσχεδίου συνολικά, και το καταψηφίσαμε. Η Κυβέρνηση, έστω και τώρα, οφείλει να ξανασκεφτεί τα πεπραγμένα της, και να προχωρήσει στη διόρθωση της αδικίας. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Όσο κι αν κρυφτεί, η πρόθεσή της, φαίνεται!»

Προέλευση του άρθρου:https://www.agro24.gr

Μέλι: Απώλεια παραγωγής και χαμηλές τιμές

Μέλι

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα μεγάλο πλήγμα για τη μελισσοκομία.

Το 2021 θα είναι μια κακή χρονιά για τον κλάδο της μελισσοκομίας, με εκτιμώμενη απώλεια παραγωγής 10-15% σε σύγκριση με το 2020.

Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν μειώσει σημαντικά την ανθοφορία και τις περιόδους πτήσης των μελισσών, επηρεάζοντας έτσι έντονα τις παραγωγές.

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν βιώσει ακραία καιρικά φαινόμενα το 2021: κρύα και υγρή άνοιξη έχει καταγραφεί σχεδόν σε όλη την Ευρώπη, ξηρασίες καταγράφηκαν στην νότια Ευρώπη και για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες και στη Φινλανδία, πλημμύρες στα βορειοδυτικά της Ευρώπη (Βέλγιο και Γερμανία), οι πυρκαγιές κατέστρεψαν τα ελληνικά δάση.

Όλα αυτά προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις στις περιόδους ανθοφορίας και στις συρρικνωμένες περιόδους πτήσεων.Έτσι, οι εισαγωγές μελιού ξεπέρασαν τους 174.885 τόνους το 2020, +4,7% σε σύγκριση με το 2019.

Ο κύριος εξαγωγέας του μελιού στην ΕΕ είναι η Ουκρανία, η οποία έχει ενισχύσει το μερίδιο αγοράς της από 24,3% το 2018 σε 31,3% το 2020 (54.802 τόνοι). Η μέση τιμή του μελιού μειώθηκε από 1,83 ευρώ/κιλό το 2018 σε 1,53 ευρώ/κιλό το 2020 στην Ουκρανία, ενώ το μέσο ευρωπαϊκό κόστος παραγωγής είναι περίπου 3,5-4 ευρώ/κιλό. Το ίδιο συμβαίνει και με τη δεύτερη κύρια εξαγωγή μελιού στην Ευρώπη, την Κίνα.

Η τιμή του μελιού μειώθηκε από 1,51 ευρώ/κιλό το 2018 σε 1,38 ευρώ/κιλό το 2020.

Η Copa – Cogeca καλωσορίζουν την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας για το μέλι και ζητούν γρήγορες αλλαγές, ιδίως όσον αφορά τη διαφάνεια της αγοράς. Τονίζουν δε, πως «είναι υψίστης σημασίας να δράσουμε έγκαιρα και γρήγορα, να δυναμώσουμε τη ρύθμιση και τη διασφάλιση καλύτερων ανταγωνιστικών όρων ανταγωνισμού για τους μελισσοκόμους της ΕΕ και ιδίως για να έχουν οι καταναλωτές της ΕΕ τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με την προέλευση του μελιού».

Διαβάστε περισσότερα στο:https://www.agrocapital.gr

Με προτεραιότητα σε δενδρώδεις το χρονοδιάγραμμα πληρωμών ΕΛΓΑ Δεκεμβρίου

Πληρωμές προκαταβολών αλλά και εξοφλήσεις αποζημιώσεων για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, θα υπάρξουν κατά την διάρκεια των δύο πληρωμών που προγραμματίζει να πραγματοποιήσει ο ΕΛΓΑ εντός του Δεκεμβρίου.

Προϋπόθεση βέβαια είναι να έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση του πληροφοριακού συστήματος με πορίσματα από τα κατά τόπους υποκαταστήματα.

Τα παραπάνω ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, κατά την διάρκεια πρόσφατης συνάντησης με τον βουλευτή Λαρίση της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος του ζήτησε χρονοδιάγραμμα εκτιμήσεων και του έθεσε την αναγκαιότητα επίσπευσης των προκαταβολών και των αποζημιώσεων.

Αναλυτικότερα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του βουλευτή, πλέον των προκαταβολών στις δενδρώδεις καλλιέργειες, όπως ροδάκινα, νεκταρίνια, κεράσια, αμύγδαλα και αχλάδια, ζήτησε ενημέρωση για την πορεία των προκαταβολών και στα αμπέλια, καθώς οι μεγάλες ζημιές στην επαρχία Τυρνάβου έχουν φέρει πολλούς αγρότες της περιοχής που έχουν ως κύρια απασχόληση την αμπελουργία, σε ιδιαίτερα δυσχερή οικονομική θέση.

Επίσης, υπενθύμισε ότι οι παραγωγοί των επιτραπέζιων σταφυλιών crimson έχουν ιδιαίτερα μεγάλες ζημιές και από τις φθινοπωρινές βροχοπτώσεις, όπως άλλωστε και οι βαμβακοπαραγωγοί.

Τέλος, επεσήμανε τις ζημιές από καύσωνα στα φασόλια και τις πατάτες που καλλιεργούνται στην Καλλιπεύκη, την Καρυά και τη Συκαμινέα και ζήτησε να καλυφθούν από τον ΕΛΓΑ.

Επί πλέον των δενδρωδών καλλιεργειών, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ενημέρωσε αναλυτικά τον κυβερνητικό βουλευτή ότι:

-Για τα αμπέλια εξέφρασε την κατανόησή του τόσο για το μέγεθος της ζημιάς όσο και για την αναγκαιότητα προκαταβολών.

-Όσον αφορά τις ζημιές στα επιτραπέζια αμπέλια Crimson σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί, άλλα σε κάθε περίπτωση θα προηγηθούν οι αποζημιώσεις από τους παγετούς της άνοιξης.

Οι εκτιμήσεις στα βαμβάκια έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, ενώ στα κάστανα -για λόγους ταχύτητας- προκρίθηκαν εκτιμήσεις συλλογικού χαρακτήρα.

-Σχετικά με τις ζημιές στα φασόλια και τις πατάτες στα τρία χωριά του Ολύμπου, επεσήμανε ότι θα εξεταστεί με τη δέουσα προσοχή η δυνατότητα για την κάλυψη των ζημιών.

Προέλευση του άρθρου:https://www.agro24.gr