Σταδιακή κατάργηση εκτροφής ζώων σε κλουβιά

Προέλευση: emvolos.gr

Ανταποκρινόμενοι στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών «End the Cage Age»,

οι ευρωβουλευτές ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την απαγόρευση της εκτροφής σε κλωβούς στην ΕΕ, πιθανώς ήδη από το 2027, μετά από την απαραίτητη μεταβατική περίοδο και μετά από εμπεριστατωμένη επιστημονική αξιολόγηση αντικτύπου. Το σχετικό ψήφισμα εγκρίθηκε, στις 10 Ιουνίου, με 558 ψήφους υπέρ, 37 κατά και 85 αποχές.

Υπάρχουν εναλλακτικοί τρόποι αντί της εκτροφής σε κλωβούς και εφαρμόζονται με επιτυχία σε ορισμένα κράτη μέλη, αναφέρουν οι ευρωβουλευτές. Θα πρέπει αυτά τα εναλλακτικά συστήματα να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να ενθαρρυνθεί η εφαρμογή τους σε κρατικό επίπεδο. Προκειμένου όμως να εξασφαλιστούν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού για τους γεωργούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν ότι χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Προσέγγιση ανά ζωικό είδος και κατάλληλα χρηματοδοτούμενη μετάβαση

Ο σταδιακός τερματισμός της χρήσης κλωβών θα πρέπει να βασίζεται σε προσέγγιση ανά ζωικό είδος, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ζώων και διασφαλίζοντας ότι όλα διαθέτουν συστήματα στέγασης που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, υποστηρίζει το Ευρωκοινοβούλιο. Πριν από τις όποιες νομοθετικές αλλαγές, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι πρέπει να έχουν στη διάθεσή τους μια επαρκή μεταβατική περίοδο, συνοδευόμενη από κατάλληλη στήριξη. Η στήριξη αυτή θα μπορούσε να περιλαμβάνει κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες κατάρτισης, κίνητρα και χρηματοδότηση προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος των αγροτών και να αποτραπεί η μετεγκατάσταση της αγροτικής παραγωγής της ΕΕ σε μέρη όπου τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων είναι χαμηλότερα από εκείνα της ΕΕ.

Το Ευρωκοινοβούλιο ζητά επίσης μια πιο ολοκληρωμένη πολιτική τροφίμων για τη στήριξη της μετάβασης προς ένα βιωσιμότερο σύστημα τροφίμων, αλλά και για να αποτραπεί η εγκατάλειψη της κτηνοτροφικής παραγωγής από μικρομεσαίους επαγγελματίες στο χώρο και να σταματήσει η περαιτέρω συγκέντρωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα χέρια των λίγων μεγάλων.

Ίδια πρότυπα για όλα τα εισαγόμενα προϊόντα

Σύμφωνα με το Ευρωκοινοβούλιο, μια δίκαιη εμπορική πολιτική που διασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού αποτελεί προϋπόθεση για υψηλότερα ευρωπαϊκά πρότυπα. Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει, συνεπώς, να επικεντρωθούν περισσότερο στη θέσπιση αποτελεσματικών ελέγχων και τελωνειακών ελέγχων προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εισαγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα πληρούν τα πρότυπα της ΕΕ για καλή διαβίωση των ζωικών ειδών.

Οι ευρωβουλευτές ζητούν επίσης όλα τα ζωικά προϊόντα που εισάγονται στην ΕΕ να παράγονται σε πλήρη συμμόρφωση με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης συστημάτων εκτροφής χωρίς κλωβούς. Επιμένουν ότι οι υφιστάμενες εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να επαναξιολογηθούν προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τηρούνται τα ίδια πρότυπα τόσο όσον αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων όσο και την ποιότητα των προϊόντων. Καλούν επίσης την Επιτροπή να προωθήσει την καλή μεταχείριση των ζώων σε διεθνές επίπεδο.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο:https://www.agro24.gr

Συστάσεις στους βαμβακοπαραγωγούς για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο, από την ΔΑΟΚ Μαγνησίας.

βαμβάκι

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Μαγνησίας σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών,

Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Βόλου ενημερώνει τους βαμβακοπαραγωγούς της ΠΕ Μαγνησίας για τις απαραίτητες ενέργειες αποτελεσματικής φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας στο πλαίσιο του προγράμματος «Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της Βαμβακοκαλλιέργειας της χώρας καλλιεργητικής περιόδου 2021».

Η σπορά των βαμβακοκαλλιεργειών στις περισσότερες περιοχές της Π.Ε. Μαγνησίας πραγματοποιήθηκε κανονικά, τέλος Απριλίου έως αρχές Μαΐου, με ευνοϊκές συνθήκες για το φύτρωμα. Μετά το στάδιο του φυτρώματος, οι συνθήκες για την ανάπτυξη του βαμβακιού ήταν ευνοϊκές (υψηλές θερμοκρασίες, απουσία βροχοπτώσεων το Μάιο).

Στις περισσότερες βαμβακοφυτείες τα φυτά βρίσκονται στο στάδιο έκπτυξης του δεύτερου έως τέταρτου φύλλου, οι δε κλιματολογικές συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξή τους. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του δικτύου φερομονικών παγίδων για το πράσινο και ρόδινο σκουλήκι σε 7 θέσεις των Π.Ε. Μαγνησίας (Μπόζαλο, Πλάτανος και Σούρπη του Δήμου Αλμυρού, Κοκκαλέϊκα, Άγιος Δημήτριος, Άγιος Γεώργιος και Στεφανοβίκειο του Δήμου Ρήγα Φεραίου).

Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές

Αφορά το χρονικό διάστημα από το φύτρωμα των βαμβακόφυτων έως την εμφάνιση των πρώτων πραγματικών φύλλων. Συνιστάται στους βαμβακοπαραγωγούς να γίνεται σκάλισμα ανάμεσα στις σειρές των βαμβακόφυτων, για τον αερισμό του ριζικού συστήματος και να εφαρμόζουν την απολύτως απαραίτητη αζωτούχο λίπανση και άρδευση (ποσότητα νερού και αριθμός αρδεύσεων). Έχει αποδειχθεί ότι υπερβολικές αζωτούχες λιπάνσεις και αρδεύσεις οδηγούν στην οψίμιση της παραγωγής και κυρίως τη δημιουργία φυτών με πλούσια βλάστηση, τα οποία προσελκύουν για εγκατάσταση τους επιβλαβείς οργανισμούς και κυρίως έντομα.

Το σύνολο των λιπαντικών μονάδων δεν πρέπει να υπερβαίνει Ν = 10-14 Μονάδες P = 5-7 Μονάδες K = 5-7 Μονάδες Δεν πρέπει να γίνεται ενσωμάτωση αζωτούχων λιπασμάτων σε κάθε πότισμα.

Επισημαίνεται ότι στα αρχικά στάδια ανάπτυξης των βαμβακόφυτων, τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι είναι κυρίως τετράνυχοι, αφίδες, θρίπες, λύγκος κ.α. Οι βαμβακοκαλλιεργητές θα πρέπει να επισκέπτονται όσο το δυνατό συχνότερα τις καλλιέργειες, τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, προκειμένου να διαπιστώνουν έγκαιρα τις πυκνότητες των πληθυσμών και τις ζημιές των εντόμων, ώστε να επεμβαίνουν όταν οι πληθυσμοί είναι κοντά στα όρια επέμβασης.

Συγκεκριμένα:

  • Πράσινο σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν 4 ζωντανές προνύμφες ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο ή 1 ζωντανή νεαρή προνύμφη στα φυτά ενάμιση μέτρου επί της γραφής κατά μέσο όρο.
  • Ρόδινο σκουλήκι: Επεμβαίνουμε μόνο όταν διαπιστωθούν στο εσωτερικό νεαρών καρυδιών ηλικίας 2 εβδομάδων προνύμφες σε ποσοστό 5-8 % ανά 100 καρύδια.
  • Τετράνυχος: Επεμβαίνουμε όταν προκαλείται φυλλόπτωση και οι πληθυσμοί είναι υψηλοί.
  • Αφίδες: Επεμβαίνουμε μόνο εάν οι πληθυσμοί παραμένουν υψηλοί για 7 ή περισσότερες ημέρες, με κατώτερο όριο επέμβασης 25 άτομα αφίδων κατά μέσο όρο ανά φύλλο σε δείγμα εκατό 100 φύλλων.
  • Θρίπες: Γενικά δεν απαιτείται χημική επέμβαση, αφενός μεν διότι τα προσβεβλημένα φυτά ανακάμπτουν από την προσβολή, αφετέρου δε με τη χρήση εντομοκτόνων εξολοθρεύονται τα ωφέλιμα έντομα.
  • Λύγκος: Το κατώτερο όριο επέμβασης είναι τα 5 άτομα ανά 100 φυτά κατά μέσο όρο.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα

Καθένας βαμβακοπαραγωγός παρακολουθώντας ανελλιπώς τις ανακοινώσεις των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων της Υπηρεσίας  σε συνδυασμό με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις της κατάστασης του αγρού του, υποβοηθείται στην λήψη των αποφάσεων επιλογής της συγκεκριμένης κάθε φορά φυτοπροστατευτικής επέμβασης σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στην καλλιέργειά του. Στα πλαίσια αυτά αποφασίζει υπεύθυνα για το είδος των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, τον τρόπο και το χρόνο χρησιμοποίησης αυτών, καθώς και τους λοιπούς καλλιεργητικούς χειρισμούς, που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στις ποσοτικές και ποιοτικές αποδόσεις της καλλιέργειάς του.

Επισημαίνεται ότι πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των παρασκευαστών οίκων για την αναλογία χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων, την συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας, το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής, καθώς και για τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηρίασης. Τα αγροχημικά πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με την ετικέτα και με αποκλειστική ευθύνη χρήσης του καλλιεργητή.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.neapaseges.gr

Πολλά τα ζητήµατα που µεταφέρουν στον αγροτικό κόσµο τεράστιες ανησυχίες. Μειώνονται ενισχύσεις και μένουν πίσω οι πληρωμές.

Οι εκτεταµένες καταστροφές στις δενδρώδεις καλλιέργειες λόγω παγετού 

ο άστατος καιρός που χαµηλώνει τις αποδόσεις στα σιτηρά

η αύξηση στις τιµές των ζωοτροφών και οι επιπτώσεις της στο κόστος παραγωγής των κτηνοτροφικών µονάδων

οι καθυστερήσεις και τα ψαλιδίσµατα στις πληρωµές των κοινοτικών επιδοτήσεων και των ειδικών ενισχύσεων

τα µεγάλα εµπόδια στην ανεύρεση και τα υψηλά κόστη των αγρεργατών

  οι µεγάλες αβεβαιότητες της νέας ΚΑΠ, τα «κουρεµένα» δικαιώµατα και οι παθογένειες των προγραµµάτων και η πλήρης αποδιοργάνωση της διαδικασίας υποβολής των δηλώσεων ΟΣ∆Ε, δείχνουν να είναι ορισµένα µόνο από τα ζητήµατα που µεταφέρουν στον αγροτικό κόσµο τεράστιες ανησυχίες. Κι αυτό,  χωρίς να υπάρχει τρόπος θεσµικής έκφρασης  αυτών των ζητηµάτων, εποµένως και καµιά συζήτηση για την επίλυσή τους.

Ειδικά αυτό τον καιρό, δείχνει να έχει χαθεί ολοκληρωτικά η επαφή του υπουργείου και της κεντρικής διοίκησης µε τους αγρότες και οι όποιες συζητήσεις να είναι αποσπασµατικές, να προσεγγίζουν περιστασιακά τα θέµατα. Να κρύβουν δηλαδή κάτω από το χαλί τα σοβαρά προβλήµατα και να διαιωνίζουν µια αδιέξοδη πελατειακή σχέση η οποία µόνο το στόχο της αγροτικής ανάπτυξης δεν εξυπηρετεί.

Μέσα σ’ αυτό το κλίµα, είναι φυσικό να «ξυπνούν» και πάλι οι φωνές της στείρας διαµαρτυρίας, να βρίσκουν ρόλο οι ξεπερασµένοι από το χρόνο ηγήτορες του κάµπου και να επανέρχεται έστω και σαν «φάρσα» η λογική των µπλόκων.

Ένα τέτοιο συλλαλητήριο µε τρακτέρ προγραµµατίζεται για την προσεχή Τετάρτη 16 Ιουνίου στη Λάρισα. ∆ιοργανωτής του η Ενωτική Οµοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νοµού Λάρισας και αφορµή η παρελκυστική διαδικασία αποζηµιώσεων των αγροτών από τον πρόσφατο παγετό.

Εκκρεµότητες

Βαµβάκι: Ειδική ενίσχυση 25 ευρώ το στρέµµα µε κόστος 65 εκατ. ευρώ. Είναι το προϊόν µε τη µεγαλύτερη απώλεια λόγω Covid στη διάρκεια του 2020.

Αιγοπροβατοτροφία: Κρατική ενίσχυση 30 ευρώ το ζώο λόγω ανόδου στις τιµές  των ζωοτροφών περίπου 30-40%.

Πτηνοτροφία: Για ενισχύσεις περί τα 12 εκατ. ευρώ στον κλάδο της πτηνοτροφίας κάνει λόγο η ∆ιεπαγγελµατική.

Λεβάντα: Ένταξη σε µέτρο ενίσχυσης λόγω σηµαντικών απωλειών εισοδήµατος διεκδικούν οι αγροτικοί σύλλογοι στον χώρο της λεβάντας. Όπως υποστηρίζουν το 70% της παραχθείσας ποσότητας ελαίου του 2019 µαζί µε το σύνολο της παραγωγής του 2020 παραµένει αδιάθετη στις αποθήκες των συνεταιρισµών, καθώς η τιµή εµφανίζει µείωση πάνω από 50%. Tο ελάχιστο ποσό επιδότησης που απαιτείται για να εξισορροπηθεί η απώλεια εισοδήµατος ανέρχεται στα 300 ευρώ το στρέµµα.

Ακόμα και τα σίγουρα πάνε για τον Ιούλιο

Παράλληλα, ακόµη και ενισχύσεις που έχουν εγκριθέι αρµοδίως, παραµένουν σε εκκρεµότητα… για το καλοκαίρι.

  Για το το καρπούζι mini και το καρπούζι obla 140 ευρώ ανά στρέµµα.

  Για την καλοκαιρινή και φθινοπωρινή πατάτα 205 ευρώ ανά στρέµµα.

  Για την τοµάτα θερµοκηπιακής καλλιέργειας πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 500 ευρώ ανά στρέµµα.

  Για το αγγούρι θερµοκηπιακής καλλιέργειας πλην της Περιφέρειας Κρήτης, σε 210 ευρώ ανά στρέµµα.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία κατά Νότιας Αφρικής για εισαγωγές πορτοκαλιών σε ΕΕ

πορτοκάλια

Ενώνουν τις δυνάμεις του οι εκπρόσωποι του κλάδου των εσπεριδοειδών από την Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και Πορτογαλία για να ζητήσουν μια αντικειμενική έρευνα στην ΕΕ για τις εισαγωγές πορτοκαλιών από τη Νότια Αφρική.

Σε διαδικτυακή συνάντηση, που πραγματοποίησαν στις 9/6/2021, οι εκπρόσωποι των φορέων του κλάδου εσπεριδοειδών συμφώνησαν να ζητήσουν από τα αντίστοιχα Υπουργεία Γεωργίας των προαναφερθέντων κρατών μελών της ΕΕ να καταθέσουν αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για την έναρξη μιας διεξοδικής και αντικειμενικής έρευνας, με στόχο την αναθεώρηση της εμπορικής συμφωνίας που υπεγράφη μεταξύ ΕΕ και της Νότιας Αφρικής, της οποίας θα ξεκινήσει η εφαρμογή της από τον ερχόμενο Οκτώβριο, λόγω των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν από τις εισαγωγές πορτοκαλιών.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Πληρώθηκε η 2η εκκαθάριση εξισωτικής απο τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στις 10/06/2021 καταβάλλεται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ η οικονομική ενίσχυση της 2ης εκκαθάρισης σε δικαιούχους του Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 για τις αιτήσεις 2020,

όπως απεικονίζονται στους πίνακες Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) που γνωστοποιήθηκαν από το Υπ. Α.Α.& Τροφίμων στις 17/12/2020. Το συνολικό πόσο και για τα τρία (3) υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 3.536.522,66 ευρώ αφορά σε 7.706 δικαιούχους και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Ειδικότερα, για το Υπομέτρο 13.1 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές» καταβλήθηκε το ποσό των 3.027.068,72 ευρώ σε 5.204 δικαιούχους, για το Υπομέτρο 13.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών» καταβλήθηκε το ποσό των 457.853,28 ευρώ σε 2.303 δικαιούχους και για το Υπομέτρο 13.3 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα» καταβλήθηκε το ποσό των 51.600.66 ευρώ σε 199 δικαιούχους.

Κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της υπ’ αριθ.562/93601/25.04.2019 ΥΑ (ΦΕΚ1641/Β΄/13.05.2019), οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από την 17/06/2021 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή ως και την 01/07/2021 σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 5868/28-01-2021 εγκύκλιο για την υποβολή ενδικοφανών προσφυγών πληρωμής Μέτρου 13 «Ενισχύσεις σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από φυσικά ή άλλα ειδικά μειονεκτήματα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 .
Οι προσφυγές υποβάλλονται απευθείας από τον ενδιαφερόμενο παραγωγό με τη χρήση των προσωπικών του κωδικών, μέσω της οθόνης «Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής πληρωμής» της Καρτέλας Αγρότη μέσω του https://osdeopekepe.dikaiomata.gr/FarmersTab/ που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η υποβολή της προσφυγής συνοδεύεται, όπου απαιτείται, από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Διαβαστε τη συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr