Αξιολόγηση του αντίκτυπου της ΚAΠ στην αλλαγή του κλίματος

Οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου στην ΕΕ από τη γεωργία μειώθηκαν περισσότερο από 20% από το 1990, αλλά έχουν μείνει σταθερές από το 2010.

Ωστόσο, καθώς η γεωργική παραγωγή συνεχίζει να αυξάνεται, το αποτύπωμα του κλίματος ανά μονάδα παραγωγής βελτιώνεται. Παρόλα αυτά, απαιτείται περαιτέρω μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την επίτευξη των φιλόδοξων κλιματικών στόχων της ΕΕ για το 2030 (επιτυγχάνοντας τουλάχιστον μείωση του 55% των εκπομπών έως το 2030 στην ΕΕ). Η ΚΑΠ συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Η μείωση επιτυγχάνεται κυρίως με την προστασία των υφιστάμενων αποθεμάτων άνθρακα, ιδίως χάρη στη συντήρηση μόνιμων λειμώνων, που υποστηρίζονται από εκτεταμένα συστήματα βοσκής ζώων. Υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω αύξησης της αποθήκευσης άνθρακα στα εδάφη της ΕΕ.

Σε ότι αφορά την προσαρμογή του κλίματος, επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της στήριξης της ποικιλομορφίας των καλλιεργειών και των γεωργικών συστημάτων, της επενδυτικής στήριξης για προσαρμογή σε νέες κλιματικές συνθήκες, του περιορισμού της διάβρωσης του εδάφους και της βελτίωσης της ανθεκτικότητας στις πλημμύρες. Ωστόσο, η καλύτερη στόχευση της υποστήριξης της ΚΑΠ θα οδηγούσε σε αύξηση της αποτελεσματικότητας.

Αυτά είναι από τα κύρια ευρήματα της αξιολόγησης του αντίκτυπου της ΚΑΠ στην αλλαγή του κλίματος και στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Η αξιολόγηση διαπιστώνει επίσης ότι η μείωση των εκπομπών έχει καλύτερα αποτελέσματα στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις σε αντίθεση με τις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Ωστόσο, οι κτηνοτρόφοι διαδραματίζουν βασικό ρόλο στη διαχείριση μεγάλων εκτάσεων γης, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να είναι καταβόθρες άνθρακα (ειδικά όταν διαχειρίζονται μεγάλες περιοχές μόνιμων βοσκοτόπων και τραχιάς βοσκής).

Η αγροτική ανάπτυξη υποστηρίζει τη μείωση των εκπομπών στον τομέα της κτηνοτροφίας μέσω διαφόρων μέτρων, όπως γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα που αφορούν τη διαχείριση ζωοτροφών ή κοπριάς ή επενδύσεις σε σταβλικές εγκαταστάσεις και υποδομές για αποθήκευση κοπριάς, τη στέγαση ζώων κ.ά. Η στήριξη του τομέα της κτηνοτροφίας συμβάλει παράλληλα, στην ενίσχυση οικονομικά ευάλωτων περιοχών.

Η κύρια συμβολή των αροτραίων συστημάτων προέρχεται από τη βελτιωμένη διαχείριση της γης, η οποία υποστηρίζεται κυρίως μέσω γεωργοπεριβαλλοντικών δεσμεύσεων και μέτρων βιολογικής γεωργίας, καθώς και καλλιέργειες σταθεροποίησης αζώτου, όπως η μηδική και η σόγια, υποστηρίζονται κυρίως με το «πρασίνισμα».

Όμως, η ΚΑΠ έχει επιτύχει λιγότερες μειώσεις εκπομπών σε εντατικά λιβάδια ή αροτραίες εκμεταλλεύσεις. Η υποστήριξη για περιοχές που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς βοηθά στην πρόληψη της εγκατάλειψης της γης και της απώλειας λιβαδιών, αλλά ο θετικός αντίκτυπος στον μετριασμό του κλίματος (π.χ. με την προστασία των αποθεμάτων άνθρακα στα εδάφη) δεν είναι εγγυημένος, καθώς εξαρτάται από τις πρακτικές των αγροτών, που ακολουθούν στις παραγωγές τους.

Με την κατάρτιση και την παροχή συμβουλών στους αγρότες σχετικά με τις τεχνικές και πρακτικές για τη βελτίωση της κλιματικής απόδοσης, μπορούν να σημειωθεί πρόοδος.

Προέλευση: https://www.neapaseges.gr

Από την Τετάρτη 2 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου θα μείνει ανοιχτό το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης στους τομείς υπαίθριου καρπουζιού, φθινοπωρινής πατάτας και εκτροφής βουβάλων και θερμοκηπιακών καλλιέργειων

Συγκεκριμένα, δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς τομείς:

α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla στην Επικράτεια,

β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας στην Επικράτεια,

γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε   τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης,

δ) της βουβαλοτροφίας στην Επικράτεια,

οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

  1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020, όπως αυτή ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.
  2. Ειδικά για τους εκτροφείς βουβάλων δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού βούβαλου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
  3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agronews.gr

Έως 7 Ιουνίου διορθώσεις αιγοπροβατοτρόφων που δεν πληρώθηκαν

Η υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Φωτεινή Αραμπατζή, με ανάρτησή της στο facebook,

ενημερώνει τους αιγοπροβατοτρόφους, που δεν είχαν υποβάλει διοικητικές πράξεις διόρθωσης ζωικού κεφαλαίου με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται ή να πληρώνονται με κύρωση στην πρόσφατη πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης πρόβειου και αίγειου κρέατος, ότι μέχρι την προσεχή Δευτέρα 07/06/21 και ώρα 23:59:00 μπορούν, όσοι είχαν απόκλιση άνω του 10%, να υποβάλουν διοικητικές πράξεις διόρθωσης μέσω των ΚΥΔ προκειμένου να πληρωθούν στην αμέσως επόμενη πληρωμή.

Συνεχίζοντας η υφυπουργός τονίζει πως «Από την πρώτη στιγμή και σε συνεχή επικοινωνία με την Διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ φροντίσαμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος, που εμπόδισε τους κτηνοτρόφους και τα ΚΥΔ- λόγω και των συνθηκών της πανδημίας και των ακραίων καιρικών φαινομένων- να κάνουν τις σχετικές διορθώσεις».

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agro24.gr

Στενά περιθώρια για το ΟΣΔΕ, πρόσθετος φόρτος στα ΚΥΔ με ΑΤΑΚ

γεωργία, αγρότης, τροπολογία, φορολογία

Στις 22 Ιουνίου εκπνέει η προθεσμία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2021, δίχως ποινή και τα περιθώρια έχουν αρχίσει και στενεύουν.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες του ΑγροΤύπου από ΚΥΔ που δέχονται διαχρονικά μεγάλο όγκο δηλώσεων, τα περιθώρια ελαχιστοποιούνται, όσον αφορά στις προθεσμίες, δεδομένου ότι στις 22 Ιουνίου, λήγει η προθεσμία για δηλώσεις δίχως ποινή. Αν αφαιρεθούν τα Σαββατοκύριακα, τότε οι ημέρες που απομένουν είναι ελάχιστες, ακόμα κι αν με τα πρωτόκολλα κερδίζεται λίγος χρόνος. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑγροΤύπου μόλις ένα 30% περίπου των παραγωγών έχει κάνει σήμερα δήλωση ΟΣΔΕ, καθώς το άνοιγμα ήρθε πολύ καθυστερημένα φέτος, ενώ το σύστημα έγινε πλήρως λειτουργικό να δεχθεί αιτήσεις γύρω στις 25 Απριλίου.

Σημειωτέον ότι οι υπεύθυνοι των ΚΥΔ θα έχουν, όπως λένε, να διαχειριστούν ακόμα περισσότερο όγκο δουλειάς έως την ημερομηνία που προαναφέραμε, αφού το ΥπΑΑΤ σκοπεύει να ανοίξει τις διοικητικές για τις διορθώσεις συνδεδεμένων ζωικών, ενώ τρέχουν ήδη πολλά προγράμματα (γεωργοπεριβαλλοντικά, σχέδια, αρδευτικά κ.λπ.), άλλα έπονται (Πρόγραμμα Νέων Γεωργών), γεγονός που φέρνει πίεση και η πίεση, όπως αναφέρουν… δημιουργεί συνθήκες για… λάθη.

Πρόσθετη… γραφειοκρατία σε ΚΥΔ, παραγωγούς κ.λπ. αναμένεται να επιφέρει και η πρόσφατη εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ που επιβάλλει την υποχρεωτική αναγραφή ΑΤΑΚ εκτός από τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια και στα ενοικιαζόμενα, για πρώτη φορά στα χρονικά. Πλέον οι παραγωγοί έχουν γύρω στις 20 ημέρες να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους με τα ΑΤΑΚ, κάτι δύσκολο έως ακατόρθωτο και να υποβάλλουν τα νέα δικαιολογητικά στις πύλες ΟΣΔΕ, πόσο μάλλον τώρα που οι περισσότερες κατηγορίες αγροτών βρίσκονται στο χωράφι για αγροτικές εργασίες.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrotypos.gr

Ποιοι αγρότες δικαιούνται κρατική ενίσχυση Covid-19 από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύμφωνα με την της ΚΥΑ με αριθμό 720/132077/19-5-2021 (ΦΕΚ Β’ 2123/21.05.2021) θέμα «Χορήγηση κρατικών ενισχύσεων στους τομείς:

α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla, β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας, γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης, δ) της βουβαλοτροφίας και λεπτομέρειες εφαρμογής Προσωρινού Πλαισίου με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής της 19/03/2020 C(2020)1863 final (Προσωρινό Πλαίσιο), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει», από Τετάρτη 02.06.2021 τίθεται σε λειτουργία το σύστημα υποβολής Αίτησης Άμεσης Επιχορήγησης.

Δικαιούχοι κρατικής ενίσχυσης στο πλαίσιο της παρούσας είναι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στους τομείς τομείς:

α) υπαίθριου καρπουζιού, mini και obla στην Επικράτεια,

β) της καλοκαιρινής και φθινοπωρινής πατάτας στην Επικράτεια,

γ) των θερμοκηπιακών καλλιεργειών σε τομάτες και αγγούρια σε όλη την επικράτεια εξαιρουμένης της Κρήτης,

δ) της βουβαλοτροφίας στην Επικράτεια,

Οι οποίοι πληρούν τους κάτωθι όρους επιλεξιμότητας:

1. Έχουν υποβάλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) για το έτος αιτήσεων 2020, όπως αυτή ελήφθη υπόψη για την πληρωμή της προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης 2020.

2. Ειδικά για τους εκτροφείς βουβάλων δικαιούχοι είναι οι εκτροφείς ελληνικού βούβαλου που είναι εγγεγραμμένοι στο γενεαλογικό βιβλίο της ως άνω φυλής που τηρείται στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

3. Δεν εξακολουθούν να έχουν στη διάθεσή τους ενίσχυση που έχει κριθεί παράνομη και ασυμβίβαστη με βάση προηγούμενη απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή του Δ.Ε.Ε κατά τα οριζόμενα στην περ. 4 της υποπαρ. Β10 της παρ. Β του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013.

Διαβάστε την συνέχεια του άρθρου στο: https://www.agrocapital.gr