Βιομηχανική κάνναβη: Οι προϋποθέσεις χορήγησης βασικής ενίσχυσης σε καλλιεργητές

κάνναβη, φυτό,καλλιέργεια

Με σκοπό τον καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων εφαρμογής των σχετικών κοινοτικών κανονισμών για τους όρους και τις προϋποθέσεις καλλιέργειας ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης, προκειμένου οι καλλιεργητές να εισπράξουν την βασική ενίσχυση, αναρτήθηκε στην Διαύγεια η απαραίτητη Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην εν λόγω ΚΥΑ, για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης και την υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης (ΕΑΕ), ο ενδιαφερόμενος καλλιεργητής, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υποβάλλει, ηλεκτρονικά ή εγγράφως, αίτηση αδειοδότησης στα οικεία ΤΑΑΕ (πρώην ΚΕΠΠΥΕΛ), συνοδευόμενη από:

α) αποδεικτικό για την ακριβή θέση και την έκταση την οποία πρόκειται να καλλιεργήσει, και συγκεκριμένα με βάση το σύστημα που καταχωρείται για την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (13ψήφιος κωδικός έκτασης με βάση το χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο. Π.Ε. Κ. Ε. Π. Ε), είτε πρόκειται για υπαίθρια είτε για θερμοκηπιακή καλλιέργεια. Σε περίπτωση που οι καλλιεργητές δεν διαθέτουν 13ψήφιο κωδικό στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο. Π. Ε. Κ. Ε.Π.Ε, υποχρεούνται να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση ότι θα τον καταθέσουν εκ των υστέρων, ενδεχομένως μετά την έκδοση της άδειας και σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης του ΟΣΔΕ. Σε περίπτωση μη υποβολής του εν λόγω δικαιολογητικού μέχρι και την ως άνω προθεσμία, η άδεια ανακαλείται.

β) την άδεια χρήσης νερού, σύμφωνα με την αριθ. οικ146896/17-10-2014 απόφαση (Β΄2878/27-10-2014). Δεν απαιτείται η προαναφερόμενη άδεια στις περιοχές όπου το μέσο ύψος βροχόπτωσης τα τελευταία τρία (3) έτη υπερβαίνει τα 750 mm

γ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο αιτών φυσικό πρόσωπο δεν έχει καταδικαστεί για αδίκημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών καθώς και ότι δεν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Σε περίπτωση κατά την οποία ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αρ. 8 Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει καταδικασθεί για αδίκημα που προβλέπεται στην νομοθεσία περί ναρκωτικών και ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε βαθμό κακουργήματος για οποιοδήποτε άλλο αδίκημα. Η αρμόδια αρχή αναζητά αυτεπαγγέλτως αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για κάθε αιτούντα.

δ) Σε περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, η προϋπόθεση του εδαφίου γ΄ πρέπει να συντρέχει ως εξής:

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Βαμβάκι: Στη Διεπαγγελματική το μπαλάκι για το πριμ βάσει υγρασίας

βαμβάκι

Τη διαβάθμιση ανάλογα με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά θα πρέπει να αναρτούν, πέρα από τη διεθνή τιμή, σε καθημερινή βάση τα εκκοκκιστήρια.

Στο… γήπεδο της Διεπαγγελματικής, στη σύσταση και στη δομή της οποίας τροχοδρομούνται σημαντικές αλλαγές, με στόχο την ενισχυμένη παρουσία των καλλιεργητών, αλλά και την εντονότερη εκπροσώπηση κατ’ εξοχήν βαμβακοπαραγωγικών περιοχών, όπως η Θεσσαλία, μεταφέρεται πλέον η «μπάλα» για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου λειτουργίας της αγοράς βάμβακος.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές της «ΥΧ», ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Βασίλης Κόκκαλης, έχει έτοιμη την υπουργική απόφαση με την οποία θα θεσμοθετείται η θετική ή αρνητική πριμοδότηση της τιμής παραγωγού ανάλογα με τα ποσοστά υγρασίας και τα υπόλοιπα ποιοτικά χαρακτηριστικά (π.χ. Micronair, μήκος ίνας, χρώμα κ.ά.) κάθε φορτίου σύσπορου που εισκομίζει στα εκκοκκιστήρια.

Το πριμ αυτό, όπως ρητά θα αναφέρεται στην απόφαση, θα καθορίζεται από την «εκάστοτε ισχύουσα απόφαση της Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Βάμβακος», στην οποία εναπόκειται πλέον να καταλήξει πάνω σε συγκεκριμένα ποσοστά διαβάθμισης. Στο «τραπέζι» της συνάντησης έπεσε πρόταση για θετικό πριμ για ποσοστό υγρασίας έως 12%, «ουδέτερο» (δηλαδή μηδενικό) για ποσοστά από 12% έως 15% και αρνητικό (δηλαδή «πέναλτι» απομείωσης της τιμής) για υγρασία από 15% και άνω.

Σε ρόλο διαιτητή 40 συμβασιούχοι του ΕΛΓΟ-«Δήμητρα»

Ο σκόπελος της «διαιτησίας», δηλαδή του φορέα και του μηχανισμού μέσω των οποίων θα γίνεται η αποτίμηση της υγρασίας και, κυρίως, η επίλυση τυχόν διαφωνιών μεταξύ παραγωγών και εκκοκκιστών, φαίνεται να ξεπερνιέται, καθώς τον ρόλο αυτόν θα αναλάβουν περίπου 40 συμβασιούχοι γεωπόνοι, οι οποίοι θα προσληφθούν και θα διατεθούν στον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και, πιο συγκεκριμένα, στο Εθνικό Κέντρο Ταξινόμησης Βάμβακος.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του υπουργείου, θα πραγματοποιούν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στα εκκοκκιστήρια, προκειμένου να διασφαλίζουν την τήρηση των συμφωνηθέντων.

Η «επιστράτευσή» τους κρίθηκε από το υπουργείο αναγκαία λόγω της δυσπιστίας που εξακολουθεί να υπάρχει από μεγάλη μερίδα βαμβακοπαραγωγών απέναντι στις προθέσεις των εκκοκκιστών και παρά τις διαβεβαιώσεις των τελευταίων στη σύσκεψη της Δευτέρας ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί στο πλαίσιο της Διεπαγγελματικής θα γίνει από όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου σεβαστή, καθώς οι ίδιοι, πρώτα από όλους, επιθυμούν την ποιοτική αναβάθμιση του παραδιδόμενου βάμβακος.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Νιτρορύπανση: Πληρώθηκε η πρώτη εκκαθάριση – από Δευτέρα οι ενστάσεις των δικαιούχων

Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ κατέβαλε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων για τη δράση μείωσης της ρύπανσης του νερού από τη γεωργική δραστηριότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (δράση 10. 1. 4).

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ καταβλήθηκαν σε 4. 048 δικαιούχους το ποσό των 15.398.745 ευρώ. Οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν τις ενδικοφανείς προσφυγές τους από τις 6 Μαΐου έως τις 17 Μαΐου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος τη Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση του οργανισμού πληρωμών που δόθηκε στην δημοσιότητα στις 25 Απριλίου αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην με αριθμ. 1013/95296/13.09.2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β ́ 3256/18.09.2017) «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής των Δράσεων 10. 01. 01 «Προστασία της άγριας ορνιθοπανίδας», 10.1.02 «Προστασία παραδοσιακού ελαιώνα Άμφισσας», 10. 01. 03 «Διατήρηση αμπελοκομικής πρακτικής στον αμπελώνα Ν. Θήρας» και 10.01.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας (ΠΑΑ) 2014-2020 όπως τροποποιημένη κάθε φορά ισχύει, μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων, πραγματοποιήθηκε η καταβολή της πρώτης εκκαθάρισης για τους ενταγμένους στη δράση 10. 1. 4 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» παραγωγούς του πρώτου έτους εφαρμογής-2018. Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 15.398.745 €, αφορά σε 4.048 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δικαιούχοι έχουν πρόσβαση στους αναλυτικούς πίνακες με τα στοιχεία του υπολογισμού της πληρωμής τους με τη χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/).

Κατά των αποτελεσμάτων της πληρωμής πρώτης εκκαθάρισης, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 της ανωτέρω απόφασης, οι παραγωγοί δύναται να υποβάλλουν σχετική ενδικοφανή προσφυγή, αρχής γενομένης από τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Τα πλεονάσματα των Αγροτικών Συνεταιρισμών που διανέμονται στα μέλη, θα φορολογούνται ως εισόδημα

Με τις διατάξεις τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο «Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης και Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων.», ορίζεται ότι, τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) που διανέμονται στα μέλη ΑΣ εγγεγραμμένου και ενήμερου στο Εθνικό Μητρώο ΑΣ, φορολογούνται εφεξής ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα, αντί από επιχειρηματική που ισχύει σήμερα.

Η προτεινόμενη τροπολογία κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη: α) για την αποσαφήνιση του τρόπου φορολόγησης των καταβαλλόμενων ή διατηρούμενων στον ΑΣ ως εξατομικευμένη κατάθεση, πλεονασμάτων που διανέμονται στα μέλη του ΑΣ β) για τη στήριξη του εισοδήματος και τη βελτίωση της φορολογικής θέσης των αγροτών μελών ΑΣ και γ) για την ανάπτυξη του αγροτικού συνεργατισμού.

Η ρύθμιση αυτή ισχύει αναδρομικά από 1.1.2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Άρθρο …
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α’ 78)

Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4384/2016 (Α’ 78). Ειδικότερα, ο αγροτικός συνεταιρισμός συγκεντρώνει το προϊόν των μελών του, το συσκευάζει ή το μεταποιεί, το αποθηκεύει και τελικά το διαθέτει στην αγορά. Τα έσοδα που προκύπτουν αφού αφαιρεθούν τα έξοδα του συνεταιρισμού, δημιουργούν το πλεόνασμα της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 4384/2016.

Στη συνέχεια, ο συνεταιρισμός ανάλογα με τις συναλλαγές των μελών του με αυτόν, διανέμει το πλεόνασμα στα μέλη του. Τα πλεονάσματα που διανέμονται στα μέλη του συνεταιρισμού φυσικά πρόσωπα που ασκούν αγροτική δραστηριότητα και τηρούν την υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 4384/2016, ανεξάρτητα αν αυτά αποδίδονται στα μέλη ή παραμένουν στον συνεταιρισμό ως εξατομικευμένη κατάθεση, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα. Η ισχύς της προτεινόμενης διάταξης άρχεται από 1.1.2018. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να δοθεί ένα κίνητρο για την επιστροφή των αγροτών σε συνεργατικά σχήματα ως μέλη και όχι ως πελάτες, διαφορετικά οι αγροτικοί συνεταιρισμοί δεν θα έχουν καμία διαφορά από τις κεφαλαιουχικές εταιρίες.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agrocapital.gr

Η ένταξη της καπνοκαλλιέργειας εξετάζεται στην νιτρορύπανση

Παράθυρο για ένταξη στο μέτρο μείωσης νιτρικών του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης άνοιξε η πολιτική ηγεσία του υπουργείου κατά την συνάντηση με εκπροσώπους του Καπνικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας.

Το θέμα τέθηκε κατά, κατά την συνάντηση που είχαν την Τρίτη 23 Απριλίου στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Καπνικού Συνεταιρισμού Καρδίτσας κ. Παναγιώτη Κεφαλά και κ. Φώτη Σιακάρα, τα οποία συνοδεύονταν από τη βουλευτή Καρδίτσας Παναγιώτα Βράντζα, με τον yφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Βασίλη Κόκκαλη και τον Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χαράλαμπο Κασσίμη.

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η δυνατότητα ένταξης του καπνού στο μέτρο 10 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 που αφορά ‘’τη μείωση της ρύπανσης του νερού από γεωργική δραστηριότητα’’.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Νέα μεταρρύθμιση για τη διαφάνεια των φυτοφαρμάκων

φυτοφάρμακα-fytofarmaka

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε πιο διαφανείς επιστημονικές εκτιμήσεις για τις άδειες κυκλοφορίας στα φυτοφάρμακα. Μια μεταρρύθμιση που είχε αποφασιστεί μετά τη διαμάχη για τη glyphosate.

Με 603 ψήφους υπέρ και 17 κατά, οι ευρωβουλευτές, που συνήλθαν για τελευταία φορά στο Στρασβούργο πριν από τις ευρωπαϊκές εκλογές στα τέλη Μαΐου, ενέκριναν νέους κανόνες που αποσκοπούν να καταστήσουν την ευρωπαϊκή διαδικασία αξιολόγησης “πιο αξιόπιστη, διαφανή και αντικειμενική” με λιγότερους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων.

Η μεταρρύθμιση αυτή έχει τις ρίζες της στην ανανέωση της άδειας για το glyphosate την άνοιξη του 2018. Με αυτή την ευκαιρία πολλοί αντίπαλοι της ουσίας, που ανέπτυξε η Monsanto, είχαν καταγγείλει την απαγόρευση πρόσβασης στις μελέτες που παρείχε η βιομηχανία.

Ένα άλλο βήμα πριν από την επικύρωση

Με την ψήφιση της νομοθεσίας, η οποία πρέπει να εγκριθεί επισήμως από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (κράτη μέλη) πριν τεθεί σε ισχύ, θα δημιουργηθεί μια κοινή ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με μελέτες που θα αναλάβουν την πρωτοβουλία για διαφάνεια.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο emvolos,gr

ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ: Μελισσοκομικοί χειρισμοί και βασιλοτροφία στην Σάμο

Ογδόντα μελισσοκόμοι της Σάμου παρακολούθησαν την θεωρητική και πρακτική κατάρτιση στο σεμινάριο για την επιμόρφωση των μελών του μελισσοκομικού συνεταιρισμού Σάμου, σε θέματα μελισσοκομικών χειρισμών και βασιλοτροφίας.

Η δράση αυτή έγινε στα πλαίσια της σύμβασης «Παροχή Συμβουλευτικής και Εκπαιδευτικής βοήθειας στους Μελισσοκόμους της Σάμου-Ικαρίας-Φούρνων. Για την βελτίωση της μελισσοκομικής τους επιχειρηματικότητας», μεταξύ της ΠΕ Σάμου και του Τμήματος Μελισσοκομίας του ΕΛΓΟ «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Εντός του έτους, θα ακολουθήσουν κι άλλες δράσεις. Όπως σεμινάριο για την αντιμετώπιση των ασθενειών των μελισσοσμηνών, γενετική ταυτοποίηση και βελτίωση των μελισσών, ανάλυση δειγμάτων μελιού για τη σύσταση φακέλου πιστοποίησης του μελιού Σάμου, ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης (Π. Γ. Ε – PGI) και συμμετοχή παραγωγών σε διεθνείς διαγωνισμούς.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

ΣΕΚ: Απαραίτητη η ειδική, γενναία ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων- πτηνοτρόφων

Επιστολή ΣΕΚ προς τους:  1.Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα,2.Υπουργό Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Γιάννη Δραγασάκη, 3.Υπουργό Οικονομικών κ. Ευκλείδη Τσακαλώτο, 4.Υφυπουργό Οικονομικών κα Κατερίνα Παπανάτσιου, 5.Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη, 6.Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κα Ολυμπία Τελιγιορίδου, 7. Διοικητή Τράπεζας Ελλάδας κ. Γιάννη Στουρνάρα σχετικά με την αναγκαία ειδική, γενναία ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων- πτηνοτρόφων.

Ακολουθεί αναλυτικά η επιστολή:

Θέμα: Αναγκαία ειδική, γενναία ρύθμιση των χρεών των κτηνοτρόφων- πτηνοτρόφων
Κύριε Πρωθυπουργέ,
Κυρίες, κύριοι Υπουργοί,
Κύριε Διοικητή,

Ο κλάδος της κτηνοτροφίας- πτηνοτροφίας στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει περιέλθει σε δεινή θέση, χιλιάδες κτηνοτρόφοι έχουν εγκαταλείψει το επάγγελμά τους, ενώ πολλοί είναι στα όρια της εγκατάλειψης εξαιτίας του υψηλού κόστους παραγωγής της υπερχρέωσης, των φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων, της έλλειψης ρευστότητας, της συρρίκνωσης του αγροτικού εισοδήματος, κ.α.Το κόστος παραγωγής αυξήθηκε πάνω από 100% κάνοντας πλέον την παραγωγή εντελώς ασύμφορη για τους κτηνοτρόφους – πτηνοτρόφους.

Για παράδειγμα στις ζωοτροφές που συμμετέχουν κατά 60-65% στη διαμόρφωση του κόστους των εισροών, η τιμή αγοράς καλαμποκιού το 2002 ήταν 0,07 €/κιλό και σήμερα 0,20 €/κιλό, που σημαίνει αύξηση 186 %, στο κριθάρι αντίστοιχα αγοράζαμε Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας: το 2002 0,07 €/κιλό και τώρα 0,22 €/κιλό, δηλαδή αύξηση 214%. Στο τριφύλλι η τιμή ήταν 0,06 €/κιλό και σήμερα διαμορφώνεται στα 0,18 €/κιλό, αύξηση 200 % .

Από την άλλη οι τιμές παραγωγού όχι μόνο στο γάλα, αλλά και στο κρέας, όπως διαμορφώθηκαν τα τελευταία χρόνια, έχουν οδηγήσει κυριολεκτικά εκτός παραγωγής πάρα πολλές εκμεταλλεύσεις. Έτσι η μέση τιμή πώλησης του πρόβειου γάλακτος το 2002 ήταν 0,90 €/κιλό και το 2018 0,75 €/κιλό και του γίδινου γάλακτος έπεσε το 2018 κάτω από τα 0,50 €/κιλό.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο  agrocapital.gr

Mετά το Πάσχα ακολουθεί η δεύτερη σειρά συνδεδεμένων ενισχύσεων

ηλιος

Για τα καθεστώτα συνδεδεμένων ενισχύσεων, τα οποία συμπεριελήφθησαν στην πληρωμή άμεσων ενισχύσεων για τις αιτήσεις ενίσχυσης έτους 2018 συνολικού ποσού 110.972.923,19 ευρώ που καταβλήθηκαν στους δικαιούχους αγρότες την Μεγάλη Τρίτη, 23 Απριλίου, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα πραγματοποιηθεί και δεύτερη παρτίδα πληρωμών μετά το Πάσχα.

Τα παραπάνω ανέφερε με ανακοίνωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, και αφορά πληρωμές συνδεδεμένων ενισχύσεων για:

  • τον τομέα του πρόβειου και αιγείου κρέατος ποσού 48.747.303,03 ευρώ σε 38.923 δικαιούχους
  • τον τομέα του βόειου κρέατος ποσού 33.726.612,27 ευρώ σε 8.226 δικαιούχους
  • την καλλιέργεια κορινθιακής σταφίδας ποσού 4.377.509,87 ευρώ σε 6.150 δικαιούχους

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr