Επεκτείνονται οι περιοχές καλλιέργειας φαρμακευτικής κάνναβης

κάνναβη, φυτό,καλλιέργεια

Με τροπολογία που κατατέθηκε σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης επαναπροσδιορίζονται οι περιοχές στις οποίες επιτρέπεται η καλλιέργεια και επεξεργασία των ποικιλιών κάνναβης του είδος Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Εταιρικοί Μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014. Για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων», το οποίο υπερψηφίστηκε από την Βουλή στις 26 Φεβρουαρίου.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι «με την παρούσα τροποποίηση, προστίθεται προς διευκρίνιση η δυνατότητα έκδοσης εγκρίσεων. Τόσο σε περιοχές χωρίς καθορισμένα χωρικά σχέδια χρήσεων γης, στις οποίες εξάλλου επιτρέπονται οι μεταποιητικές δραστηριότητες. Όσο και σε περιοχές όπου επιτρέπονται οι γεωργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένων και των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε γη υψηλής παραγωγικότητας.

Η έκταση, εντός της οποίας λαμβάνει χώρα το σύνολο των δραστηριοτήτων της καλλιέργειας και επεξεργασίας της κάνναβης είναι ενιαία. Η αποδοτικότητα και ποιοτική σταθερότητα της δραστηριότητας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την άμεση πρόσβαση σε άρδευση. Κριτήριο δε χαρακτηρισμού της γης υψηλής παραγωγικότητας αποτελεί και η ύπαρξη του αρδευτικού δικτύου».

Σύμφωνα, με το κείμενο της τροπολογίας «οι σχετικές επενδύσεις αναμένεται να συμβάλλουν στην ανάπτυξης της οικονομίας, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. Με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και πολλαπλασιαστικά οφέλη στις τοπικές δορυφορικές δραστηριότητες άλλων τομέων της περιοχής. Επιπλέον, με τις επενδύσεις αυτές σε έναν τομέα αιχμής όπως είναι η φαρμακοβιομηχανία, που αξιοποιεί τα συγκριτικά, παραγωγικά πλεονεκτήματα της χώρας, θα υπάρξουν οικονομικά οφέλη για το κράτος από τις εξαγωγές τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και τη φορολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων του κλάδου, δεδομένου ότι η παγκόσμια αγορά για την καλλιέργεια και μεταποίηση της ιατρικής κάνναβης βρίσκεται στα αρχικά στάδια ανάπτυξης και κατά συνέπεια η προσφορά υστερεί σημαντικά της παγκόσμιας ζήτησης.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Με την χρήση δύο κωδικών στο φετινό Ε1 η έκπτωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ στους αγρότες

Με την επιλογή δύο κωδικών στο φετινό Ε1 θα επιτυγχάνεται η έκπτωση φόρου ως 2. 100 ευρώ στους αγρότες. Συγκεκριμένα φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2018 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για να θεωρηθούν ως «κατ’ επάγγελμα αγρότες», μπορούν να ενταχθούν στο καθεστώς.

Επιπλέον έκπτωση φόρου δικαιούνται και οι αγρότες-επιχειρηματίες ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ αφού στην περίπτωση που αποκτάται εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία υπάγεται στην ασφάλιση του Ο.Γ. Α, μαζί με εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα, ο φορολογούμενος δικαιούται την ίδια έκπτωση, η οποία όμως υπολογίζεται μόνο επί του φόρου του αγροτικού εισοδήματος.

Για να ισχύσουν τα παραπάνω, στην μεν πρώτη περίπτωση οι φορολογούμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν στο Ε1 τον κωδικό 037 (του πίνακα 2, στην 1η σελίδα του εντύπου της φορολογικής δήλωσης), ενώ στην δεύτερη περίπτωση ο δικαιούχος φορολογούμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τον κωδικό 021 (του πίνακα 2, στην πρώτη σελίδα του Ε1).

Σε περιπτώσεις που οι φορολογούμενοι που ασκούν αγροτική δραστηριότητα υποβάλλουν από κοινό με την σύζυγό τους η οποία είναι επίσης «κατ’ επάγγελμα» αγρότης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τον κωδικό 038, που βρίσκεται δίπλα από τον 037 (στην πρώτη περίπτωση) και τον κωδικό 22 που βρίσκεται δίπλα από τον 021 (στην δεύτερη περίπτωση)

Ειδικότερα:

Α) Έκπτωση φόρου έως 1. 900-2. 100, για τους κατά κύριο επάγγελμα γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς: Οι φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2018 εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες και πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία για να θεωρηθούν ως «κατ’ επάγγελμα αγρότες (γεωργοί, κτηνοτρόφοι, αλιείς κ.λπ.)» δικαιούνται ετήσιας έκπτωσης φόρου χωρίς δικαιολογητικά.

Η έκπτωση αυτή μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1.900 ευρώ για κάθε άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι τα 1. 950 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι τα 2. 000 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 2.100 ευρώ για κάθε έγγαμο γονέα με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.

Για την κατοχύρωση της έκπτωσης, ο φορολογούμενος με εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες θα πρέπει, κατ’ αρχήν να πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 για τον χαρακτηρισμό του ως «κατ’ επάγγελμα αγρότη». Δηλαδή θα πρέπει, αθροιστικά:
α) Να είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
β) Να ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
γ) Να λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετησίου εισοδήματός του.
δ) Να είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

ΣΑΣΟΕΕ: Ασφυκτικό το πλαίσιο για τα κόκκινα αγροτικά δάνεια

«Ασφυκτικό είναι το πλαίσιο λειτουργίας που έχει δημιουργηθεί για δεκάδες συνεταιριστικές οργανώσεις και αγροτικές επιχειρήσεις, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασία ρύθμισης των δανείων που είχαν συνάψει με την Αγροτική Τράπεζα». Aναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων & Επιχειρήσεων Ελλάδας (ΣΑΣΟΕΕ).

Πιο συγκεκριμένα αναφέρει πως:

«Ο εκκαθαριστής (PQH), βασιζόμενος στο πλαίσιο που ορίζει η 221/3/17.3. 2017 ΕΠΑΘ της Τράπεζας της Ελλάδος. Aντί να συμβάλλει στη βιώσιμη λειτουργία όσων συνεταιρισμών και αγροτικών επιχειρήσεων. Διαθέτουν ισχυρά μεγέθη και μπορούν να υλοποιήσουν ένα μακροπρόθεσμο business plan, τους οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε λουκέτο.

Ο εκκαθαριστής πιέζει τις οργανώσεις ζητώντας από αυτές προκαταβολές κατά το δοκούν, χωρίς να τους γνωστοποιεί το συνολικό ύψος της οφειλής τους. Και το κυριότερο, χωρίς να προχωράει σε μία οριστική συμφωνία για τη ρύθμιση των χρεών.

Πως μπορεί να είναι βιώσιμη μία οργάνωση όταν τα δάνεια που δεν έχουν ρυθμιστεί, εκτοκίζονται από το 2012 μέχρι σήμερα με επιτόκια της τάξης 12%-14%;

Παράλληλα, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, ο εκκαθαριστής δεν μπορεί να εφαρμόσει περίοδο εξόφλησης πέραν των 7-10 ετών. Περίοδος η οποία για τις περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται εξαιρετικά μικρή, προκειμένου να αποπληρωθούν δάνεια εκατομμυρίων ευρώ.

Επίσης το πλαίσιο αδυνατεί να υλοποιήσει το σύνολο των μέτρων που προβλέπονται στον κώδικα δεοντολογίας (νόμος 4224/2013). Για παράδειγμα, δεν μπορεί να ανταλλάξει ακίνητα με χρέος, να συμμετέχει σε πλειστηριασμούς για την απόκτηση ακινήτων με σκοπό τη διαγραφή χρέους, να ανταλλάξει με μετοχικό κεφάλαιο, να προχωρήσει σε διαχωρισμό οφειλής (split balance), να διαγράψει κεφάλαιο, να περιορίσει την απαίτησή της στο ύψος των καλυμμάτων της.

Αποτέλεσμα όλης αυτής της κατάστασης είναι το ύψος του χρέους για πολλές επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς. Εξαιτίας αυτών των επιτοκίων να έχει πολλαπλασιαστεί, μεταξύ άλλων και των δανείων των ίδιων των αγροτών και των συνεταιρισμών, και να είναι πια αδύνατη η ρύθμιση αυτών των δανείων.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Στην ατζέντα Αραχωβίτη οι λύσεις χρηματοδότησης του αγροτικού τομέα με τις τράπεζες

Τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας ανάμεσα στις εμπορικές τράπεζες και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Με στόχο την καλύτερη χρηματοδότηση των αγροτών και του αγροτικού τομέα από το τραπεζικό σύστημα, αναμένεται να αναζητήσουν σε προγραμματισμένη για σήμερα (Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου) συνάντηση, ο υπουργός Αγροτ. Ανάπτ. και Τροφ. Στ. Αραχωβίτης και η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.

Η συνάντηση έρχεται σε συνέχεια των αναζητήσεων της κυβέρνησης να δώσει λύσεις, τόσο στα λεγόμενα «κόκκινα δάνεια» όσο και στη στοιχειώδη χρηματοδότηση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργικότητάς τους, ωστόσο, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις διαθέσεις της γραφειοκρατίας.

Η σημερινή συνάντηση την οποία προανήγγειλε το πρωτοσέλιδο της Agrenda το περασμένο Σάββατο. Καλλιεργεί μεν προσδοκίες βελτίωσης της σχέσης των αγροτών με τις τράπεζες, ωστόσο πολλά θα εξαρτηθούν από την κάμψη της γραφειοκρατίας που βασιλεύει στις δημόσιες αρχές. Η οποία δεν διευκολύνει τις τράπεζες να σκύψουν με προσοχή στα χρηματοδοτικά ζητήματα του αγροτικού χώρου.

Σε μια από τις τελευταίες δηλώσεις του υπουργού στην Agrenda εκφράζεται η διάθεση διευκόλυνσης των εμπορικών τραπεζών με ενημερωτικά στοιχεία όσον αφορά τη δραστηριότητα των συναλλασσομένων αγροτών. Έτσι ώστε να γίνεται με καλύτερους όρους και χωρίς χρονοτριβή η αξιολόγηση των υποψηφίων προς δανειοδότηση επαγγελματιών του αγροτικού χώρου.

Με τη συνάντηση φαίνεται να συνδέεται και το γεγονός πως την ερχόµενη εβδοµάδα αναµένεται να ολοκληρωθεί η συµφωνία ανάµεσα στο Ευρωπ. Ταµείο Επενδύσεων και τις διαχειριστικές αρχές των Προγραµµάτων Αγροτ.  Ανάπτυξης, για τη σύσταση Αγροτικού Ταµείου Εγγυήσεων, σύµφωνα µε το ρεπορτάζ.

Το Ταµείο Εγγυήσεων θα αφορά την κάλυψη µέσω δανείου του ποσού που χρειάζεται για να εξοφληθούν τα τιµολόγια των επενδύσεων σε Σχ. Βελτίωσης και Μεταποίηση (ίδια συµµετοχή συν δαπάνη που ενισχύεται), ώστε να προχωρούν τα αιτήµατα πληρωµής. Παράλληλα, µέσω του Ταµείου θα διευκολύνονται και µη δικαιούχοι Προγραµµάτων για τις ανάγκες επενδύσεων. Η διευκόλυνση εδώ θα έχει να κάνει µε ένα µικρότερο ύψος επιτοκίου σε σχέση µε την αγορά και λιγότερες εγγυήσεις.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Προβληματική η χρήση της ηλεκτρονικής βάσης για την εξόφληση των παραγωγών

Στη διάθεση όλων των εμπλεκόμενων θα βρίσκεται από το πρωί της Τρίτης 26 Φεβρουαρίου η διαδικασία διασταυρώσεων της εξόφλησης των τιμολογίων νωπών και ευαλλοίωτων προϊόντων εντός 60 ημερών. Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώνει για τη διάθεση της ψηφιακής πλατφόρμας στους ενδιαφερόμενους, σε εφαρμογή του νόμου 4492/2017, ωστόσο, οι δυσκολίες που ανακύπτουν είναι πολλές και ενδεχομένως, αν δεν υπάρξουν περαιτέρω διορθώσεις, να καταστήσουν την εφαρμογή ανενεργή.

Το πρώτο και σημαντικότερο, όπως τονίζουν οι έχοντες γνώση του θέματος, είναι η γραφειοκρατία. Η διαχείριση της εφαρμογής είναι δύσκολη, απαιτεί συνεχή τεχνική υποστήριξη από λογιστή ή γνώστη της πληροφορικής, δηλαδή δεν είναι εύκολο να το κάνει μόνος του ο κάθε αγρότης, πράγμα που σημαίνει ότι ανάλογη θα είναι και η οικονομική επιβάρυνση της υποστήριξης αυτής της διαδικασίας.

Ήδη ακόμα και οι λογιστές έχουν σηκώσει τα χέρια ψηλά, τονίζοντας ότι έχει μεν οικονομικό αντικείμενο γι’ αυτούς το όλο θέμα, θα φέρει όμως σε πολύ δύσκολη θέση τα μικρά λογιστικά γραφεία που δεν διαθέτουν επαρκές προσωπικό για να διαχειριστεί όλα αυτά τα παραστατικά και τη διαδικασία που απαιτείται.

Ένα άλλο θέμα που θα πρέπει να διευκρινισθεί επαρκώς, είναι το θέμα των επιταγών και στην περίπτωση των μεταχρονολογημένων επιταγών να καταστεί σαφές ότι προσμετράται ο χρόνος εξόφλησης. Και όχι ο χρόνος παράδοσης της όποιας επιταγής εις χείρας του πωλητή. Σε κάθε περίπτωση το σημείο αυτό μπορεί να αποτελέσει σημείο τριβής μεταξύ των συναλλασσομένων.

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από την Τρίτη 26/2, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

 

Αναλυτικά η ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρει:

Σε πλήρη εφαρμογή μπαίνει ο ν. 4492/2017 για τη «Διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων και άλλες διατάξεις». Συγκεκριμένα το άρθρο 3 σχετικά με τη δημιουργία ψηφιακής υπηρεσίας, στην οποία ο παραγωγός ή/και ο μεταποιητής θα αναρτά α) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και β) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, ενώ μέσω της ίδιας υπηρεσίας θα ενημερώνει σε περίπτωση μη εξόφλησης τιμολογίων, εντός του διαστήματος των 60 ημερών από την παράδοση, όπως ορίζει ο νόμος.

Με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 453/15.2. 2019) και υπογράφουν ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σταύρος Αραχωβίτης, και η Υφυπ. Ολυμπία Τελιγιορίδου, καθορίζεται πλέον το πλαίσιο «λειτουργίας της ψηφιακής υπηρεσίας για τη διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων».

Η νέα ψηφιακή υπηρεσία θα λειτουργεί από αύριο, στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://e-services.minagric.gr/fftransactionlogbook

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agronews.gr

Πριν το Πάσχα θα γίνουν οι πληρωμές για τα αγροτεμάχια που είχαν προβλήματα επιλεξιμότητας από το ΟΣΔΕ

Για τις μέχρι σήμερα εκκρεμείς ενστάσεις προγραμματίζεται η πληρωμή τους το αργότερο πριν από το Πάσχα, ενώ για τα απορριπτέα αγροτεμάχια δεν χάνεται το δικαίωμα του επιτόπιου τρόπου, τόνισε μεταξύ άλλων ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρος Αραχωβίτης, στη Βουλή, απαντώντας σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του βουλευτής Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτριου Βέττα.

Αναλυτικά η σχετκή ανακοίνωση του βουλευτή αναφέρει τα εξής:

«Σήμερα, στις 21 Φεβρουαρίου 2019 στη Βουλή των Ελλήνων ο Βουλευτής του Ν. Φθιώτιδας του ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Δημήτριος Βέττας, απηύθυνε στον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Επίκαιρη Ερώτηση, σχετικά με τα προβλήματα πληρωμής που έχουν προκύψει, λόγω της μη επιλεξιμότητας των αγροτεμαχίων. Ειδικότερα αναφέρθηκε στα προβλήματα που προέκυψαν από τη μη επικαιροποιημένη βάση δεδομένων που χρησιμοποίησε ο ΟΠΕΚΕΠΕ και ζήτησε τρόπο επίλυσης του προβλήματος, που έχει δημιουργηθεί για τους παραγωγούς.

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κος Σταύρος Αραχωβίτης στην απάντησή του παρέθεσε συνοπτικά, τα ακόλουθα στοιχεία:

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει υποχρέωση ενημέρωσης –επικαιροποίησης του χαρτογραφικού του υποβάθρου, η οποία είναι μια συνεχής διαδικασία. Το υπόβαθρο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο ορθοφωτοχάρτης του 2015 από την ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., οπότε ήταν πολύ πιθανό να υπάρχουν αστοχίες, ειδικά κατά την πρώτη χρονιά εφαρμογής. Για τη Φθιώτιδα οι πληρωμές μέχρι σήμερα έχουν φθάσει το 94,4% της συνολικής αξίας των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων της βασικής ενίσχυσης. Οι παραγωγοί ενημερώθηκαν και μέσω σχετικής εγκυκλίου είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν ενστάσεις και στη συνέχεια αίτημα επανένταξης μέχρι τις 31-01-2019. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας ήταν (για τον νομό Φθιώτιδας για το έτος 2018) από τα 190.691 αγροτεμάχια που δηλώθηκαν, να υποβληθούν 16.068 ενστάσεις, από τις οποίες μέχρι σήμερα έχει εγκριθεί ολικώς ή μερικώς ο αριθμός των 8.931, εξ αυτών. Εκκρεμεί η εξέταση 4.920 αγροτεμαχίων, τα οποία πρόκειται να εξετασθούν άμεσα, ενώ έχει δοθεί απορριπτική απάντηση για 2.217 αγροτεμάχια.

 

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Η επιτροπή αυξάνει την εθνική στήριξη προς τους γεωργούς έως και 25 000 ευρώ

τρακτερ

Τη «σημαντική» αύξηση του ανώτατου ορίου εθνικής στήριξης προς τους γεωργούς «ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, ιδίως σε περιόδους κρίσης» ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ενέκρινε αναθεωρημένους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας (τις λεγόμενες ενισχύσεις ήσσονος σημασίας). Aυξάνοντας το μέγιστο ποσό που μπορούν να χρησιμοποιούν οι εθνικές αρχές για τη στήριξη των γεωργών. Xωρίς να απαιτείται προηγούμενη έγκριση της Επιτροπής. Η απόφαση αυτή θα επιτρέψει στις χώρες της Ε. Ε να αυξήσουν τη στήριξη προς τους γεωργούς χωρίς να στρεβλώνεται η αγορά, μειώνοντας παράλληλα τον διοικητικό φόρτο για τις εθνικές αρχές.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης θα αυξηθεί από 15. 000 σε 20. 000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση για περίοδο τριών ετών. Για να αποφευχθεί ενδεχόμενη στρέβλωση του ανταγωνισμού, κάθε χώρα της Ε. Ε διαθέτει ένα μέγιστο εθνικό ποσό, το οποίο δεν μπορεί να υπερβεί. Κάθε ανώτατο εθνικό όριο θα καθορίζεται στο 1,25% της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της χώρας κατά την ίδια τριετή περίοδο (από 1% σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες). Πρόκειται δηλ. για αύξηση του εθνικού ανώτατου ορίου κατά 25%.

Εάν μια χώρα δεν δαπανά πάνω από το 50% του συνολικού εθνικού κονδυλίου ενισχύσεων σε έναν συγκεκριμένο γεωργικό τομέα, θα μπορεί, σύμφωνα με την Επιτροπή, να αυξήσει ακόμη περισσότερο τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας ανά γεωργική εκμετάλλευση σε 25. 000 ευρώ και το μέγιστο εθνικό ποσό ενίσχυσης στο 1,5% της ετήσιας παραγωγής. Πρόκειται για αύξηση του ανώτατου ορίου κατά 66% ανά γεωργό και του εθνικού ανώτατου ορίου κατά 50%.

 

Διαβάστε τη συνέχεια σε emvolos.gr

Στ. Αραχωβίτης: Ετοιμάζονται μικροδάνεια µε χαμηλό επιτόκιο για τους αγρότες

«Ένα πρωτοποριακό εργαλείο για µικροπιστώσεις, µε χαμηλό επιτόκιο, το οποίο βρίσκεται σε φάση επεξεργασίας αυτή την περίοδο, θα είναι στην διάθεση των αγροτών  τους επόμενους μήνες, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δυσαναπλήρωτο κενό στη χρηµατοδότηση της πρωτογενούς παραγωγής της χώρας από το ξεπούλημά της Αγροτικής Τράπεζας από την προηγούμενη κυβέρνηση». Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. Αραχωβίτης, σε συνέντευξή του στον «Αγρότη» του Έθνους στις 23 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικότερα, λίγες ημέρες μετά την αποχώρηση των αγροτών από τα µπλόκα, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, Στ. Αραχωβίτης, επαναλαµβάνει ότι τα προβλήµατα δεν λύνονται µε ανέξοδους λαϊκισµούς, ούτε µε συνθήµατα. Μιλώντας στον «Αγρότη» αναφέρει ότι η κυβέρνηση έχει ανοιχτές τις κεραίες, ακούει τους αγρότες και ήδη έχει λάβει πρωτοβουλίες για τη µείωση του κόστους παραγωγής, ενώ προαναγγέλλει «και άλλα µέτρα, που αυτήν τη στιγµή δεν µπορούµε ακόµα να ανακοινώσουµε».

Σύµφωνα µε τον κ. Αραχωβίτη, το 2018 χορηγήθηκαν από τον κρατικό προϋπολογισµό περίπου 62 εκατ. Ευρώ ενισχύσεις de minimis, προσθέτοντας πως «θα συνεχίσουμε, όσο τα περιθώρια το επιτρέπουν, να στηρίζουµε καλλιέργειες και εκτροφές που πραγματικά επλήγησαν από ακραία φαινόµενα του καιρού και της αγοράς». Όσον αφορά την αναγκαία τόνωση της οικονομικής ρευστότητας στον αγροτικό τομέα. Μιλά για «το πρωτοποριακό εργαλείο για µικροπιστώσεις, µε χαµηλό επιτόκιο, που επεξεργαζόµαστε αυτήν την περίοδο, ώστε να είναι διαθέσιµο τους επόµενους µήνες».

Yποστηρίζει, επίσης, πως η αναβίωση των συνεταιρισμών μπορεί να δώσει σαφή πλεονεκτήµατα στους µικρούς παραγωγούς έναντι των µεγάλων εκµεταλλεύσεων. Και επισηµαίνει ότι λόγω των θετικών επιπέδων απορρόφησης και πληρωµών του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης. Η χώρα µας έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και τους επιπλέον κοινοτικούς πόρους, ύψους 253 εκατ. Ευρώ, από το αποθεµατικό επίδοσης που προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr

Η χρησιμότητα των ωφέλιμων μικροοργανισμών στη γεωργία

Η  γονιμότητα του εδάφους είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των φυσικών, χημικών και μικροβιολογικών χαρακτηριστικών, που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους. Η επιστήμη έχει σχεδόν εξαντλήσει την ανάλυση και την αξιοποίηση των φυσικών και χημικών ιδιοτήτων (περιεκτικότητα σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία, Ph, αγωγιμότητα κ.λπ.).

Η μικροβιολογική συνιστώσα, από την άλλη μεριά, είναι ακόμη ελάχιστα κατανοητή λόγω των αμέτρητων ποικιλιών οργανισμών που την αποτελούν. Και των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων μεταξύ του περιβάλλοντος και των καλλιεργειών.

Η κατανόηση της μικροβιολογικής πτυχής του εδάφους σημαίνει την κατανόηση της υγείας, των επιπέδων καταπόνησης και, ενδεχομένως, του επιπέδου υποβάθμισής του. Μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος επεμβαίνει στα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους (δομή, σύσταση κ.λπ.) με τις διάφορες καλλιεργητικές εργασίες και τεχνικές. Σε ό,τι αφορά τα χημικά χαρακτηριστικά, τα ανόργανα λιπάσματα έχουν εξασφαλίσει καλή παραγωγή και έχουν καλύψει το έλλειμμα του εδάφους σε θρεπτικά στοιχεία. Ωστόσο, είναι σαφές ότι αυτό δεν είναι πλέον αρκετό.

Αυτό συμβαίνει, καθώς, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται ότι το φυτό δεν είναι σε θέση να προσλάβει τα θρεπτικά συστατικά. Τα οποία του χορηγούμε με τα συμβατικά λιπάσματα. Τι γίνεται, λοιπόν, με τα μικροβιολογικά χαρακτηριστικά του εδάφους;

Ο συμβατικός, εντατικός τρόπος παραγωγής εξαντλεί τα εδάφη και εμείς, επιπλέον, (καλλιεργητές και γεωπόνοι), στην προσπάθειά μας να καταπολεμήσουμε τα παθογόνα του εδάφους, προκαλούμε την εξάντληση του μικροβιακού του φορτίου. Στερώντας από το έδαφος ωφέλιμους μικροοργανισμούς, που στη φύση ζουν συμβιωτικά με τα φυτά. Αλληλεπιδρούν με τη ρίζα, τη βοηθούν να απορροφήσει θρεπτικά συστατικά και νερό και την προστατεύουν.

Πρακτικά, με τη «συνεργασία» αυτή, το φυτό αποκτά πιο εύρωστο και μεγάλο ριζικό σύστημα. Αναπτύσσει αντοχή και, τελικά, ξεπερνά διάφορες καταπονήσεις που μπορούν να προέρχονται από βιοτικούς ή αβιοτικούς παράγοντες.

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο ypaithros.gr

Σύντομα αναμένεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους σπόρους σποράς

τρακτερ

Σύντομα αναμένεται η πληρωμή της συνδεδεμένης ενίσχυσης για τους σπόρους σποράς (οσπρίων, ορισμένων ψυχανθών, ελαιούχων, κλωστικών φυτών και τεύτλων), καθώς δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η σχετική τροποποιητική απόφαση για τις λεπτομέρειες χορήγησής της.

Ειδικότερα  η τροποποιητική απόφαση αναφέρει:

Άρθρο 1

Σκοπός

Με την παρούσα απόφαση τροποποιείται η 1394/ 57870/21-05-2015 (Β’ 1038/03-06-2015) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας όπως έχει τροποποιηθεί με την 1355/51118/26-4-2016 (Β’ 1313 /10-6-2016) απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ως εξής:

Άρθρο 2

1. Το άρθρο 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Πεδίο Εφαρμογής Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε. Ε) 1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη χορήγηση της συνδεδεμένης ενίσχυσης που αφορά στην παραγωγή σπόρων σποράς. Όπως αυτοί ορίζονται από τις αριθμ. 250744/ 17-6-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά κτηνοτροφικών φυτών» (Β’ 861), 225021/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά των ελαιούχων και κλωστικών φυτών» (Β’ 478), 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων προς σπορά οσπρίων και ορισμένων ψυχανθών» (Β’ 2130) και 225018/31-03-2003 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης σπόρων τεύτλων προς σπορά» ( Β’ 493), όπως ισχύουν.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: «Από το έτος αιτήσεων 2019 η έκταση αναφοράς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 52 του Κανονισμού (Ε. Ε)1307/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου καθορίζεται σε 4. 392 εκτάρια».

3. Η Α’ υποπαράγραφος της παραγράφου 2 του άρθρου 4, αντικαθίσταται ως εξής: «Α. Να χρησιμοποιούν προβασικό, βασικό, πιστοποιημένο και εμπορικό όπου προβλέπεται, σπόρο σποράς. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 250744/17-6-2003, 225021/31-03-2003 και 225018/31-03-2003 κοινές υπουργικές αποφάσεις και στην 6775/95992/24-07-2014 υπουργική απόφαση, όπως ισχύουν. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων στις ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση και υπουργική απόφαση μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή (Υλικό Καλλιτερευτή) για την παραγωγή προβασικού. Βασικού και πιστοποιημένου σπόρου σποράς, όπως αναφέρεται στην 217265/28-01-2004 υπουργική απόφαση «Διατηρητές ποικιλιών φυτικών ειδών» (Β’ 203).»

 

Διαβάστε τη συνέχεια στο agro24.gr