Ο πίνακας κατάταξης των δικαιούχων αναδιάρθρωσης αμπελώνων του 2017-2018

ampeli_1, grape, σταφύλι

Εκδόθηκε από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ο πίνακας κατάταξης των δικαιούχων του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων, για τις αιτήσεις που πραγματοποιήθηκαν τον περασμένο Μάιο.

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν τις ερχόμενες ημέρες και δικαιούχοι θα είναι οι Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι κατατάχθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια της Υπουργική Απόφαση 2129/70097/2017 που πήρε ΦΕΚ την περασμένη Δευτέρα, η οποία ορίζει τα ποσά που τους αναλογούν και τις υποχρεώσεις τους.

Βρείτε εδώ αναλυτικά την Προσωρινή κατάταξη δικαιούχων ένταξης στην αναδιάρθρωση αμπελώνων 2017-2018.pdf

Υπενθυμίζεται ότι έχει προηγηθεί η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης που καθορίζει τους κανόνες του προγράμματος αναδιάρθρωσης αμπελώνων για την περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με την οποία δίνεται προτεραιότητα σε αιτήσεις αγροτών έως 40 ετών και κατόχων εκμετάλλευσης έως 20 στρεμμάτων για την εκρίζωση, φύτευση και επανεμβολιασμό των οινοποιήσιμων ποικιλιών.

Να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ (νέοι αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, κλπ.) και υιοθετούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που ισχύουν για τη λήψη Αδειών Φύτευσης, αφού αυτό αποτελεί και υποχρέωση έναντι της Κομισιόν.

H βαθμολογία των αιτημάτων έγινε με κριτήρια παρόμοια με αυτά που ισχύουν για τη λήψη Άδειας Φύτευσης, τα οποία κατά την άποψη της ΚΕΟΣΟΕ πριμοδοτούν τους κυρίως κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων μεταξύ 0-20 στρεμμάτων (συντελεστής βαρύτητας 0,3) και όχι τους Νέους Γεωργούς (συντελεστής βαρύτητας 0,1) κριτήριο που κατατάσσεται τελευταίο ως προς τη στάθμιση.

Υπογραμμίζεται ότι με συντελεστή στάθμισης 0,2 πριμοδοτούνται τα Νησιά του Αιγαίου, οι αναδιαρθρώσεις σε ζώνες ΠΟΠ και περιοχές ΠΓΕ και η βιολογική καλλιέργεια ή ολοκληρωμένη διαχείριση αμπελώνα, ώστε το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας όλων των κριτηρίων να ισούται με τη μονάδα.

Αναφέρεται, τέλος, ότι εντάχθηκαν όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων και ότι η προσωρινή κατάταξη έχει σχέση μόνο με τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων.

Βρείτε εδώ τη σχετική απόφαση Συμπληρωματικά μέτρα για την αναδιάρθρωση αμπελουργικών εκτάσεων

Σύμφωνα με τη σχετική τροποποίηση, αλλαγές μεταξύ άλλων υπάρχουν και στο ποσοστό προκαταβολής που μειώνεται από 100% στο 80%, τη δυνατότητα τροποποίησης του φακέλου από τον αιτούντα και την πρόβλεψη ενστάσεων.

Όσον αφορά τις οικονομικές ενισχύσεις ενώ σε επίπεδο συνόλου ενισχύσεων δεν υπάρχουν μεταβολές, αυξομειώσεις κονδυλίων παρατηρούνται στις Δράσεις με σημαντικότερη την αναφύτευση, η οποία από το εύρος των 615 έως 332 ευρώ ανάλογα με την περιφέρεια μειώνεται σε 500-270 ευρώ. Αντίθετα αυξάνονται οι ενισχύσεις για τη δράση φύτευση από 615- 332 ευρώ σε 745-332 ευρώ.

Οι δικαιούχοι

Οι αιτήσεις για το πρόγραμμα αναμένεται να ξεκινήσουν την ερχόμενη άνοιξη και δικαιούχοι θα είναι οι εξής:

Φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, που καλλιεργούν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου και η έδρα της εκμετάλλευσής τους δύναται να βρίσκεται σε οποιαδήποτε χώρα της Ε.Ε., ή/και διαθέτουν άδειες φύτευσης από μετατροπή ή άδειες αναφύτευσης όπως αυτές περιγράφονται παρακάτω:

i) Βάσει αδειών φύτευσης οι οποίες έχουν προέλθει από μετατροπή, σύμφωνα με την με αριθ. 3535/96221/ 07-09-2015 υπουργική απόφαση «Μετατροπή δικαιωμάτων φύτευσης σε άδειες φύτευσης σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του (ΕΚ) αριθ. 1308/2013» (Β΄1996).

Πιο αναλυτικά οι εν λόγω άδειες μπορεί να αφορούν:

α) δικαιώματα αναφύτευσης προερχόμενα από εκρίζωση ισοδύναμης έκτασης, β) δικαιώματα αναφύτευσης από μεταβίβαση γ) δικαιώματα φύτευσης προερχόμενα από το Εθνικό Αποθεματικό.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο τοάρθρο στο: www.agronews.gr

Δεν χάνουν την επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι εκτάσεις με δενδροκομικά λόγω δασικών χαρτών

xartonomismata_1

Είναι δυνατή η δενδροκομική εκμετάλλευση και επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτάσεων που στον δασικό χάρτη εμφανίζονται με τον χαρακτήρα ΔΔ. Αυτό αποσαφηνίζει διευκρινιστική εγκύκλιος, που υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος.

Πρόκειται για εκτάσεις που εκμεταλλεύονται δενδροκομικά με είδη όπως οι καστανιές, οι αγριελιές, οι καρυδιές ή άλλα δασικά είδη, οι οποίες τελούν σε νόμιμη εκμετάλλευση, λέει το υπουργείο.

Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται οι επιδοτήσεις των πολιτών που χορηγεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, για εκμετάλλευση δασικών ειδών επί των εκτάσεων δασικού χαρακτήρα.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, πρόκειται για εκτάσεις που εκμεταλλεύονται δενδροκομικά με είδη όπως οι καστανιές, οι αγριελιές, οι καρυδιές ή άλλα δασικά είδη, οι οποίες τελούν σε νόμιμη εκμετάλλευση που προκύπτει από πράξεις της διοίκησης (όπως για παράδειγμα παραχωρητήρια). Για τις εκτάσεις αυτές, ο δασικός χάρτης δικαίως προσδίδει τον χαρακτήρα ΔΔ, δεν παύει όμως να υπάρχει νόμιμη χρήση αυτών και είναι δυνατόν να είναι ενταγμένες, για παράδειγμα, και στο ΟΣΔΕ.

Με την απόφαση καθορίζεται ότι ο δικαιούχος μπορεί να αιτείται τη βεβαίωση από την υπηρεσία για τη νομιμότητα του υφιστάμενου καθεστώτος χρήσης της έκτασης, ώστε να μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ενώπιον οποιασδήποτε αρχής.

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Να πριμοδοτηθεί το χοιρινό κρέας στο ΠΑΑ ζητά η Ομοσπονδία

gourouni_3

Να ενταχθεί ο κλάδος της χοιροτροφίας στις Περιφερειακές Προτεραιότητες για τη Δράση 4.1.1 (Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης) του ΠΑΑ 2014-2020 αποφάσισε η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου, υιοθετώντας σχετικό αίτημα της Ομοσπονδίας Χοιροτρόφων.

Όπως είναι γνωστό, το ΥΠΑΑΤ έχει ορίσει τρεις κλάδους (αιγοπροβατοτροφία, ζωοτροφές, οπωροκηπευτικά) προς πριμοδότηση (14%) στο νέο ΠΑΑ, αφήνοντας την τέταρτη επιλογή στις περιφέρειες, προκειμένου αυτές, με βάση τη σπουδαιότητα ενός κλάδου στην περιοχή τους και τη συμβολή του στην τοπική οικονομία, να επιλέξουν την πλέον αναγκαία προς συγχρηματοδότηση.

Αυτό καταρχήν προκάλεσε σύγχυση στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, διότι στις προθέσεις της ήταν να ορίσει ως προτεραιότητά της το κρέας. Επειδή, όμως, σε κεντρικό επίπεδο είχε ήδη συμπεριληφθεί η αιγοπροβατοτροφία, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό. Ενδεχόμενη επιλογή της περιφέρειας να καθορίσει ως προτεραιότητα της την χοιροτροφία, προϋποθέτει και ανάλογη αναπροσαρμογή όσων αναφέρονται στο πρόγραμμα RIS, στο οποίο η βοοτροφία προβάλλεται ως ισχυρός παράγοντας του πρωτογενούς τομέα.

Μιλώντας στην «ΥΧ», ο περιφερειάρχης, Κώστας Αγοραστός, αρκέστηκε να δηλώσει ότι επιθυμία του είναι να ενισχύσει την χοιροτροφία, χωρίς όμως να αδικήσει άλλο κλάδο, αφήνοντας ταυτόχρονα αιχμές προς το ΥΠΑΑΤ «γιατί ξεχώρισε ανά κλάδο τη ζωική παραγωγή».

Οι χοιροτρόφοι

Από την πλευρά του, το υπόμνημα της Ομοσπονδίας Χοιροτροφικών Συλλόγων, το οποίο διαβάστηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του περιφερειακού συλλόγου, αναφέρει τα εξής: «Τα τελευταία χρόνια, και για αδιευκρίνιστους λόγους, η χοιροτροφία απουσιάζει από τις επιλογές του ΥΠΑΑΤ και των περιφερειών της χώρας μας ως κλάδος προτεραιότητας, με αποτέλεσμα την αδυναμία λήψης της βαθμολογίας που λαμβάνουν οι λοιπές εκτροφές κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων στα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα (Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, Σχέδια Βελτίωσης κ.λπ.). Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης να καταθέσουν, εντός των ημερών, οι περιφέρειες της χώρας τις προτεραιότητες, στο πλαίσιο εφαρμογής της δράσης 4.1.1 του ΠΑΑ 2014-2020. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας κατέχει το 25% του συνόλου της εγχώριας παραγωγής χοιρινού κρέατος, με μεγάλο αριθμό εκμεταλλεύσεων που, για να παραμείνουν ανταγωνιστικές και βιώσιμες, θα πρέπει να εκσυγχρονιστούν. Με την παρούσα επιστολή, ζητούμε ο κλάδος μας να ενταχθεί στους τομείς προτεραιότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ώστε να μας δοθεί η δυνατότητα να εκσυγχρονίσουμε τις κτηνοτροφικές μας εγκαταστάσεις».

 

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

WWF: Οι θαλάσσιοι πόροι της Μεσογείου εξαντλούνται

fishingboat

Η θαλάσσια μεσογειακή πρωτοβουλία του WWF, σε συνεργασία με την Boston Consulting Group, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα μια αποκαλυπτική έκθεση για την αξία της Μεσογείου, αλλά και τις απειλές που αντιμετωπίζει.

Η αναφορά, με τίτλο «Reviving the economy of the Mediterranean SeaActions for a sustainable future» εστιάζει στους κομβικούς τομείς του τουρισμού και της αλιείας. «Για την Ελλάδα, εν μέσω της κρίσης ρύπανσης στον Σαρωνικό, η έκθεση σημαίνει συναγερμό για τα θαλάσσια ατυχήματα και τις επιπτώσεις της μη βιώσιμης ανάπτυξης» τονίζει η περιβαλλοντική οργάνωση.

Μάλιστα ως χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρει τις μεταφορές πετρελαίου που αναμένεται μέχρι το 2025 να αυξηθούν κατά 250 εκατομμύρια τόνους, με 6.700 τάνκερ να διασχίζουν τα νερά της Μεσογείου.

Ειδικότερα, το Ακαθάριστο Θαλάσσιο Προϊόν της Μεσογείου -ένας όρος που εισάγεται για πρώτη φορά στον δημόσιο διάλογο και αντίστοιχα με το ΑΕΠ αφορά σε όσα συνεισφέρουν οι θάλασσες στην παγκόσμια οικονομία- αναλογεί στο 20% του παγκόσμιου θαλάσσιου προϊόντος, παρότι η έκτασή της δεν ξεπερνάει το 1% των ωκεανών.

Δυστυχώς όμως, όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, «οι θαλάσσιοι πόροι της Μεσογείου εξαντλούνται από την ανεξέλεγκτη και μη βιώσιμη ανάπτυξη».

«Η υπόθεση του Σαρωνικού είναι ένα δυνατό σήμα κινδύνου. Η διέλευση τάνκερ θα αυξάνεται συνεχώς. Όσοι ονειρεύονται εξορύξεις υδρογονανθράκων, ας αναλογιστούν κατά πόσο είμαστε έτοιμοι ως χώρα να αντιμετωπίσουμε ένα περιστατικό πολλαπλάσιας κλίμακας από αυτό στη Σαλαμίνα και τι θα σήμαινε αυτό για τον τουρισμό και την αλιεία μας» δήλωσε ο Δημήτρης Καραβέλλας, διευθυντής του WWF Ελλάς.

Όπως είπε, «η Ελλάδα, όπως και όλες οι χώρες της Μεσογείου, εξαρτώνται από τη θάλασσα και μόνο με μια βιώσιμη “Γαλάζια Ανάπτυξη” και αυστηρούς κανόνες θα μπορέσουμε να χτίσουμε γερά θεμέλια για τις οικονομίες και τις κοινωνίες μας. Πότε θα συζητήσουμε επιτέλους σοβαρά το μοντέλο του τουρισμού που επιλέγουμε ή τη βιωσιμότητα της αλιείας της χώρας;».

Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση, τα επόμενα 20 χρόνια θα υπάρξει συνολική αύξηση των τάσεων ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα.

Σε ό, τι αφορά στον τομέα της αλιείας στη Μεσόγειο, αυτός αποτιμάται σε πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια και απασχολεί περισσότερους από 180.000 επαγγελματίες. Όμως, παράγοντες όπως η ρύπανση και η καταστροφή θαλάσσιων οικοτόπων, έχουν ων αποτέλεσμα πάνω από το 80% των ιχθυαποθεμάτων της Μεσογείου να είναι υπεραλιευμένα.

Στη χώρα μας, το 2011 η συνολική παραγωγή θαλάσσιων αλιευμάτων είχε μειωθεί κατά 30% σε σχέση με το 2005. Παρότι είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό σκαφών (15.683 σκάφη το 2015), οι τάσεις της αλιείας είναι πτωτικές, τόσο όσον αφορά στην ποσότητα όσο και στην αξία των αλιευμάτων ανά εργαζόμενο.

Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι το μοντέλο του τουρισμού που μπορεί να ωφελήσει τόσο τον άνθρωπο όσο και τη φύση παραμένει ζητούμενο. Ο τουρισμός αποφέρει το 11% του ΑΕΠ της Μεσογείου και μέσα στην επόμενη δεκαετία αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,9% ετησίως με τις σχετικές θέσεις απασχόλησης να αυξάνονται κατά 2, 8% τον χρόνο.

 

«Παρόλα αυτά, το σημερινό μοντέλο του μαζικού τουρισμού που κυριαρχεί στη λεκάνη, με την άκρατη οικιστική ανάπτυξη στις παραθαλάσσιες περιοχές, υποβαθμίζει το ίδιο το προϊόν. Η τάση του μοντέλου αυτού, τόσο στη Μεσόγειο, όσο και στη χώρα μας, που αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς της περιοχής, σε συνδυασμό με τις αυξημένες καταναλωτικές ανάγκες των κατοίκων, θα θέσει σε κίνδυνο την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του τομέα σε όλη τη λεκάνη. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση, αναμένεται να μειωθεί η μέση δαπάνη ανά τουρίστα ακόμα και αν ο αριθμός των αφίξεων δεν μειωθεί βραχυπρόθεσμα» καταλήγει το WWF.

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Λάρισα: Πληρωμές για Αυτόχθονες Φυλές αγροτικών ζώων και Βιολογική Γεωργία

χωράφι, καλλιέργεια

Εκδόθηκε η αναλυτική κατάσταση 2ης πληρωμής του έτους 2014 (μετά ενστάσεων) και έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας για τους δικαιούχους της Δράσης 3.1 «Διατήρηση απειλούμενων αυτοχθόνων φυλών αγροτικών ζώων» του Μέτρου 2.1.4. Υπολογίστηκε το ποσό ενίσχυσης των 90.150 ευρώ για 10 δικαιούχους. Οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή τους από τους γεωπόνους – γεωργικούς συμβούλους τους και τυχόν ενστάσεις να συνταχθούν σε συνεργασία μαζί τους.

Επίσης εκδόθηκαν οι αναλυτικές καταστάσεις της 2ης πληρωμής του έτους 2014 της Πενταετίας για τους δικαιούχους της Δράσης 1.1 «Βιολογική γεωργία» του Μέτρου 2.1.4., και έχουν αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της ΔΑΟΚ. Υπολογίστηκε ότι το ποσό της ενίσχυσης ανέρχεται σε 112.128,4 ευρώ για 77 δικαιούχους.

Προέλευση: www.ypaithros.gr

Καρπούζι – πεπόνι: Η πρωιμότητα δεν οδήγησε και σε αύξηση της ζήτησης.

watermelon

Στο τέλος της πλησιάζει η εμπορική περίοδος για το καρπούζι και το πεπόνι, με τους παραγωγούς στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν λόγο για μια πρώιμη χρονιά, κάτι στο οποίο συνέβαλε ο ζεστός καιρός. Αυτό, βέβαια, είχε ως φυσικό επακόλουθο οι περισσότερες ποσότητες των καρπουζιών και πεπονιών στην Ευρώπη να βγουν μαζί στην αγορά. Ωστόσο, η πρώιμη καλοκαιρία δεν οδήγησε –σύμφωνα με τα στοιχεία του ολλανδικού ιστότοπου με αγροτικά θέματα fresh plaza– και σε αύξηση της ζήτησης.

 

Την ίδια στιγμή, στην Ουκρανία, η συγκομιδή συνεχίζεται έως και τον Οκτώβριο (σ.σ. που αναμένονται οι πρώτοι παγετοί) με τις ποικιλίες Krimson και τα «μαύρα καρπούζια». Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα του fresh plaza, ο ασυνήθιστα ζεστός καιρός φέτος έδωσε ώθηση στην εγχώρια ζήτηση, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα το 99% της εγχώριας παραγωγής να απορροφηθεί εντός της Ουκρανίας. Όμως, δεν έλειψαν και τα προβλήματα, αφού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, στις οποίες δεν είναι συνηθισμένες οι καλλιέργειες της χώρας, μεγάλο μέρος τους υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να ζημιωθούν και οι εξαγωγές.

«Ασυνήθιστη χρονιά» στην Ισπανία

Στο τέλος της φτάνει η συγκομιδή και στην Ισπανία, η οποία φέτος γίνεται αρκετά νωρίτερα σε σχέση με πέρσι. Και σε αυτή την περίπτωση οι υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται από τον Ιούνιο στη χώρα, έπαιξαν καθοριστικό παράγοντα. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρουν εκπρόσωποι του χώρου στο fresh plaza, η φετινή χρονιά ήταν μία από τις χειρότερες των τελευταίων ετών για τα ισπανικά καρπούζια και πεπόνια, αφού οι τιμές κινήθηκαν σε πολύ χαμηλά επίπεδα και σίγουρα κάτω από το κόστος παραγωγής. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τα μέσα Αυγούστου, μόνο η περιοχή της Καστίλλης – Λα Μάντσα παρέμεινε στην αγορά. «Η φετινή ήταν μια ασυνήθιστη χρονιά», δηλώνει στο fresh plaza Ισπανός έμπορος. «Όταν υπήρχαν διαθέσιμα πεπόνια, κανείς δεν τα αγόραζε. Tώρα που η προσφορά πέφτει, η ζήτηση αυξάνεται», συμπληρώνει. Να σημειωθεί ότι η εμπορική χρονιά στην Ισπανία διαρκεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Κακό καλοκαίρι για τα γαλλικά πεπόνια

Στη Γαλλία –σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ του fresh plaza– η σεζόν ήταν «πολύ δύσκολη και περίπλοκη» φέτος. Ειδικότερα, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος ήταν ιδιαίτερα δύσκολοι μήνες λόγω της υπερπροσφοράς στην αγορά. «Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών, όλες σχεδόν οι χώρες μπήκαν στην ευρωπαϊκή αγορά ταυτόχρονα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, για παράδειγμα, οι γαλλικές καλλιέργειες να… συγκρουστούν με τις ισπανικές. Η ζήτηση ήταν καλή και η κατανάλωση σταθερή, αλλά ο όγκος ήταν υψηλότερος και η τιμή ήταν χαμηλή σε σχέση με πέρυσι. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες η κατάσταση της αγοράς παρουσιάζει μια μικρή βελτίωση. Η σεζόν θα ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Η ζήτηση για τα καλοκαιρινά φρούτα πέφτει με την άφιξη των προϊόντων του φθινοπώρου», αναφέρει στο ρεπορτάζ του το fresh plaza.

Ελλάδα

Αν και το δημοσίευμα του fresh plaza δεν κάνει αναφορά στην ελληνική φετινή παραγωγή καρπουζιών και πεπονιών, η «ΥΧ» επικοινώνησε με παραγωγούς και εμπόρους, οι οποίοι μας δήλωσαν ότι ήταν απογοητευτική. «Υπήρξαν καλλιεργητικά προβλήματα λόγω του καιρού, ενώ στη συνέχεια και οι τιμές ήταν χαμηλές. Ειδικότερα, όσον αφορά τα πεπόνια, ο έμπορος και παραγωγός από την Ηλεία,  Γιάννης Διασάκος, αναφέρει: «Ο καιρός δημιούργησε ζημιές στην παραγωγή. Οι τιμές, κατά μέσο όρο, κυμάνθηκαν από 20 λεπτά έως 25 λεπτά το κιλό. Στο καρπούζι, από τις αρχές Μαΐου, που μπήκαν στην αγορά τα θερμοκηπιακά της Ηλείας, έπιασαν μια τιμή περίπου στα 25-30 λεπτά το κιλό. Όταν πλέον ξεκινήσαμε και τη συγκομιδή των υπαίθριων, η τιμή αρχικά κυμάνθηκε στα 17-18 λεπτά το κιλό και, στη συνέχεια, λόγω και των προβλημάτων που είχαμε με τις μεταφορές, η τιμή κατρακύλησε στα 8 λεπτά το κιλό (σ.σ. μέσα στον Ιούλιο)».

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Δεν χάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα οι αγρότες που πήραν τσεκ 6 μήνες πριν την αίτηση

trakter_2

Δεν χάνουν το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, όσοι δικαιούχοι εισέπραξαν αγροτικές επιδοτήσεις, σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου, πριν την υποβολή της αίτησης για το βοήθημα αυτό (ΚΕΑ), αλλά εκ παραδρομής δήλωσαν τις επιδοτήσεις αυτές σε λανθασμένο πεδίο στην σχετική φόρμουλα αίτησης.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.
Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε ενημέρωση για το ΚΕΑ της 22/9/2017 «σε περίπτωση που οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν τεκμηριωμένα δηλωθεί, αλλά σε λανθασμένο πεδίο (π.χ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα), η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης με δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]).
Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]), αφαιρώντας τα ποσά από το λανθασμένο πεδίο και δηλώνοντάς τα στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Άλλα εισοδήματα».

Σε περίπτωση που τα ποσά έχουν τεκμηριωμένα εισπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, οι αιτήσεις, επίσης, επανενεργοποιούνται».

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Ολόκληρη η ενημέρωση για το ΚΕΑ της 22/9/2017, όπως περιγράφεται στο ιστολόγιο έχει ως εξής:

1) Αναστολή αιτήσεων

Κατά τη διαδικασία ελέγχων των εγκεκριμένων αιτήσεων του ΚΕΑ διαπιστώθηκαν παρατυπίες που αφορούν σε περιπτώσεις, στις οποίες δεν δηλώθηκαν αγροτικές επιδοτήσεις ή συντάξεις εξωτερικού, που εισπράχθηκαν κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ.
Οι περιπτώσεις αυτές αντιμετωπίζονται ως ακολούθως:

Α. Επανενεργοποίηση αιτήσεων και αναδρομική καταβολή:

Σε περίπτωση που οι αγροτικές επιδοτήσεις έχουν τεκμηριωμένα δηλωθεί, αλλά σε λανθασμένο πεδίο (π.χ. Εισοδήματα από αγροτική δραστηριότητα), η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής:
Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος του Δήμου (ή του Κέντρου Κοινότητας), που έχει οριστεί επόπτης με δυνατότητα ανάκλησης εγκεκριμένης αίτησης, προβαίνει σε επανενεργοποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Ειδική Περίπτωση: Επανενεργοποίηση Αίτησης]).
Εν συνεχεία, προβαίνει απευθείας σε τροποποίηση της αίτησης (επιλέγοντας στην πλατφόρμα [Νέα Τροποποιητική Αίτηση από Υπάρχουσα]), αφαιρώντας τα ποσά από το λανθασμένο πεδίο και δηλώνοντάς τα στην ενότητα της αίτησης «Οικονομικά Στοιχεία- Εισοδήματα τελευταίων 6 μηνών», στο πεδίο «Άλλα εισοδήματα».

Σε περίπτωση που τα ποσά έχουν τεκμηριωμένα εισπραχθεί σε χρόνο προγενέστερο του τελευταίου εξαμήνου πριν την υποβολή της αίτησης για το ΚΕΑ, οι αιτήσεις, επίσης, επανενεργοποιούνται.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα επανενεργοποιηθούν θα ισχύσει αναδρομικότητα ως προς την καταβολή της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Προσοχή! Στις περιπτώσεις μαζικών αναστολών (όπως π.χ. συνέβη με τις αγροτικές επιδοτήσεις) δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναδρομικής καταβολής σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η καταβολή των αναδρομικών ποσών γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

Β. Ανάκληση αιτήσεων και αχρεωστήτως καταβληθέντα:

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η αίτηση παραμένει σε αναστολή, μέχρι να καταστεί διαθέσιμη τεχνικά η δυνατότητα ενεργοποίησης των οριζόμενων στο Άρθρο 9 της ΚΥΑ του προγράμματος, σύμφωνα με το οποίο «…το νοικοκυριό δικαιούται να επανυποβάλει αίτηση για το πρόγραμμα μετά την πάροδο ενός έτους, από την ημερομηνία έκδοσης της πράξης διακοπής και με την προϋπόθεση ότι έχουν επιστραφεί τα αχρεωστήτως καταβληθέντα», οπότε και θα ανακληθούν αυτομάτως.

Υπογραμμίζεται ότι για τις αιτήσεις που θα ανακληθούν θα ισχύσουν οι διατάξεις της ΚΥΑ περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Προσοχή! Στις περιπτώσεις μαζικών ανακλήσεων δεν απαιτείται από τους Δήμους η αποστολή εισηγήσεων περί αναζήτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ26/οικ.24152/57/25.5.2017 (ΑΔΑ: 7Μ9Γ465Θ1Ω-83Ψ) Εγκύκλιο του Υπουργείου. Σε αυτή την περίπτωση, ο υπολογισμός και η αναζήτηση των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών θα γίνεται αυτομάτως από το σύστημα.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr

Η νέα απόφαση του ΥΠΑΑΤ για την αναδιάρθρωση αμπελώνων, αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας

ampeli_1, grape, σταφύλι

Με το ΦΕΚ 3361/Β/2017 το τμήμα Αμπέλου και Ελαίας του ΥΠΑΑΤ τροποποιεί την απόφαση για την αναδιάρθρωση που ίσχυε από τον Σεπτέμβριο του 2014, με μεταβολές τόσο στις προϋποθέσεις έγκρισης των αιτημάτων, όσο και στις οικονομικές ενισχύσεις.

Για πρώτη φορά αλλάζουν τα κριτήρια προτεραιότητας που ίσχυαν μέχρι την έκδοση του ΦΕΚ (νέοι αγρότες, κατά κύριο επάγγελμα αμπελουργοί, συνεταιρισμοί, κλπ.) και υιοθετούνται τα κριτήρια προτεραιότητας που ισχύουν για την λήψη Αδειών Φύτευσης, αφού αυτό αποτελεί και υποχρέωση έναντι της Commission.

 

kritiria
Προέλευση: www.agrocapital.gr

 

Κατά συνέπεια θα ισχύσει η κατωτέρω μοριοδότηση στις αιτήσεις που θα υποβληθούν για τους δικαιούχους προγράμματος Αναδιάρθρωσης.

Όπως έχει ήδη αναλύσει η ΚΕΟΣΟΕ στο πλαίσιο των Αδειών Φύτευσης, τα ανωτέρω κριτήρια προτεραιότητας είναι αναγκαίο να τροποποιηθούν και επιπλέον να εφαρμοσθεί το Περιφερειακό έναντι του Εθνικού Αποθεματικού για να αποκατασταθούν αδικίες μεταξύ των Περιφερειών της χώρας.

Άλλες ουσιώδεις διατάξεις που τροποποιούνται αφορούν τη μείωση του ποσοστού προκαταβολής από 100% στο 80%, τη δυνατότητα τροποποίησης του φακέλου από τον αιτούντα, την πρόβλεψη ενστάσεων, κ.α.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Παγετός και εμπάργκο μείωσαν και υποβάθμισαν την παραγωγή για τα μήλα…

apples

«Προ διετίας, που είχα επισκεφθεί ξανά το συνεταιρισμό, είχα τονίσει ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε με το ρωσικό εμπάργκο στα ελληνικά προϊόντα ήταν πολύ ανησυχητική και ότι φαινόταν πως θα είχε διάρκεια. Δυστυχώς, οι μηλοπαραγωγοί της Αγιάς πλήττονται ακόμα από τις αρνητικές επιδράσεις του εμπάργκο. Φέτος είναι μια δύσκολη χρονιά διότι οι καιρικές συνθήκες, παγετός και χαλάζι, μείωσαν και υποβάθμισαν την παραγωγή» δήλωσε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, επισκεπτόμενος τον Αγροτικό Συνεταιρισμό «Κίσσαβος» στην Αγιά.

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ενημερώθηκε από τον πρόεδρο του συνεταιρισμού κ. Γιώργο Ζέικο για τη δραστηριότητά τους και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής. Στη συζήτηση τονίστηκε ότι οι επιπτώσεις του ρώσικου εμπάργκο είναι ακόμη εμφανείς και επηρεάζουν τη διάθεση μήλων, κερασιών και λοιπών φρούτων της περιοχής, ενώ επισημάνθηκαν τα προβλήματα και οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν στην εξαγωγική δραστηριότητα κυρίως των μήλων προς άλλες αγορές.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο πρόβλημα που εμφανίστηκε στην μηλοπαραγωγή φέτος με τον παγετό στις αρχές Απριλίου. Όπως επισήμανε ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού, η πορεία που έχει πάρει το θέμα των αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ, δεν ικανοποιεί τους παραγωγούς. Όπως ειπώθηκε, λόγω του παγετού δεν υπάρχει η αναμενόμενη παραγωγή και πολλά περιβόλια είναι άδεια. Έτσι, το να αποζημιωθούν τα μήλα που εμφανίζουν το σύμπτωμα του «δαχτυλιδιού» δεν ανταποκρίνεται στην πραγματική ζημιά, που ήταν η σημαντική μείωση της παραγωγής.

Μετά το πέρας της επίσκεψης Μάξιμος Χαρακόπουλος σημείωσε, επίσης, ότι «οι συνεταιρισμοί, αποτελούν οργανωμένα σχήματα που μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην εξαγωγική δραστηριότητα. Συνεπώς, η πολιτεία πρέπει να ενεργοποιεί όλα τα εργαλεία που διαθέτει, ώστε αυτή να διευκολύνεται. Έχω πολλάκις τονίσει πως τόσο τα χρηματοδοτικά εργαλεία όσο και η διπλωματία, μπορούν να δώσουν την απαραίτητη ώθηση.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο:  www.agrocapital.gr

Ταμείο Αλληλεγγύης σε αλιείς πληγέντες του Σαρωνικού κόλπου

fishingboat

Οικονομική στήριξη στους παράκτιους αλιείς του Σαρωνικού που επλήγησαν από την πετρελαιοκηλίδα θα χορηγηθεί μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος για την αλιεία. Μέχρι τότε θα ενεργοποιηθεί το ταμείο Αλληλεγγύης που προβλέπεται για τον κλάδο της αλιείας.

Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου, μετά τη συνάντηση που είχε το πρωί της Δευτέρας 25 Σεπτεμβρίου, με τους αλιείς των πληγέντων από την πετρελαιοκηλίδα περιοχών, του Σαρωνικού κόλπου.

Υπολογίζεται ότι η διαδικασία χορήγησης της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των παράκτιων αλιέων του Σαρωνικού θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ ο κ. Αποστόλου ανέλαβε πρωτοβουλία να υπάρξουν τις επόμενες ημέρες συναντήσεις των αλιέων με τα αρμόδια υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών για να διευθετηθούν εκκρεμή ζητήματα όπως είναι οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις των αλιέων του Σαρωνικού.

Το υπουργείο περιμένει μέσα στον μήνα τις μετρήσεις του ΕΛΚΕΘΕ για την έκταση της θαλάσσιας ρύπανσης, ώστε να στοιχειοθετήσει τον σχετικό φάκελος προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αποζημίωση των αλιέων που πλήττονται από την ρύπανση.

«Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαρκών δειγματοληπτικών ελέγχων όχι μόνο στις σταθερές υδατοκαλλιέργειες -ιχθυοκαλλιέργειες, οστρακοκαλλιέργειες-, αλλά και στους χώρους χονδρικής πώλησης, όπως είναι η περίπτωση της ιχθυόσκαλας Κερατσινίου, αλλά και σε κατά τόπους περιπτώσεις λιανικής πώλησης, μια διαδικασία που παρακολουθεί ο ΕΦΕΤ», τόνισε ο υπουργός.

Και πρόσθεσε: «Μέχρι σήμερα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, βεβαίως είμαστε υποχρεωμένοι από την ώρα που το ΕΛΚΕΘΕ έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία μελετών να περιμένουμε αυτά τα αποτελέσματα, ώστε κατόπιν να στοιχειοθετήσουμε έναν φάκελο για το ΕΠΑΛΘ σχετικά με την έκτακτη ενίσχυση των παράκτιων αλιέων».

«Πιστεύω ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία που ουσιαστικά θα μπορέσει να προσφέρει μια ελάχιστη ανακούφιση στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Ο δικός μας χώρος για οποιαδήποτε διαδικασία που έχει σχέση με πληρωμές προϋποθέτει την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», τόνισε ο κ. Αποστόλου και συνέχισε: «Στο μεταξύ θα ενεργοποιήσουμε το ταμείο Αλληλεγγύης που προβλέπεται για τον κλάδο της αλιείας και βεβαίως επειδή η απώλεια εισοδήματος στους συγκεκριμένους ανθρώπους δημιουργεί πρόβλημα με τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχουν, θα τους βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση των συναρμόδιων υπουργείων».

Από την πλευρά τους οι ψαράδες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την κατάσταση που επικρατεί στον Σαρωνικό κόλπο καθώς εδώ και 15 μέρες έχουν δεμένα τα καΐκια τους, ενώ τονίζουν υπάρχει δυσπιστία του καταναλωτικού κοινού. «Έχουμε σταματήσει να ψαρεύουμε διότι δεν μπορούμε να διαθέσουμε τα ψάρια μας. Δεν πηγαίνουμε για δουλειά. Ο υπουργός σήμερα μας έκανε μια ενημέρωση για το στάδιο που βρίσκεται η απορρύπανση, πώς θα βαδίσουμε. Μας διαβεβαίωσε ότι θα κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να μας βοηθήσει ώστε να ανακουφιστούμε οικονομικά» δήλωσε ο Τρύφωνας Σόμπολος, γραμματέας του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Αλίμου.

Ο πρόεδρος του αλιευτικού συλλόγου Αίγινας, Χρήστος Χιώτης έκανε λόγο για οικονομική καταστροφή των αλιέων καθώς «κανένας δεν θέλει να αγοράσει ψάρια. Εμείς τα τρώμε, αλλά ο κόσμος έχει έλλειψη εμπιστοσύνης».

Στη συνάντηση, που έγινε στις 10 το πρωί, συμμετείχαν εκπρόσωποι των αλιευτικών συλλόγων από τη Σαλαμίνα, την Αίγινα, τον Πόρο, το Κερατσίνι έως και τη Γλυφάδα.

Το Δελτίο Τύπου του υπουργείου αναφέρει τα εξής:

Αποστόλου: Προστατεύουμε τους καταναλωτές, στηρίζουμε τους αλιείς του Σαρωνικού

Συνάντηση με τους συλλόγους αλιέων της παράκτιας αλιείας που δραστηριοποιούνται στο Σαρωνικό είχε σήμερα ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου.

Κατά τη συνάντηση, στην οποία παραβρέθηκαν και επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, οι αλιείς είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πραγματική εικόνα που υπάρχει σήμερα στο χώρο τους, αλλά και τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ως επαγγελματίες μετά την βύθιση του πλοίου «Αγία Ζώνη ΙΙ».

Από την πλευρά του ο Υπουργός ενημέρωσε τους αλιείς για τις μέχρι σήμερα ενέργειες του Υπουργείου και για την πρόθεσή του να διαφυλάξει παντί τρόπω την διατροφική ασφάλεια των καταναλωτών, αλλά και να εξαντλήσει παράλληλα τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη στήριξη των επαγγελματιών που επλήγησαν από τη ρύπανση στο Σαρωνικό.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Αποστόλου έκανε την εξής δήλωση:

«Είχαμε μια συνάντηση με τους παράκτιους αλιείς του Σαρωνικού. Αυτό που διαπίστωσα για ακόμη μια φορά, είναι ότι οι ίδιοι με δική τους πρωτοβουλία έπαψαν να ασκούν την αλιευτική τους δραστηριότητα από την ώρα που συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό της ρύπανσης. Τη στάση αυτή κρατούν μέχρι και σήμερα, παρότι οι δειγματοληπτικοί έλεγχοι δείχνουν ότι δεν έχουμε πρόβλημα με τα αλιεύματα της περιοχής.

Εμείς βρισκόμαστε σε μια διαδικασία διαρκών δειγματοληπτικών ελέγχων όχι μόνο στις υδατοκαλλιέργειες και τις οστρακοκαλλιέργειες αλλά και στα σημεία χονδρικής πώλησης όπως είναι η Ιχθυόσκαλα του Κερατσινίου, αλλά και στα σημεία λιανικής πώλησης, όπου ελέγχει ο ΕΦΕΤ.  Δεν έχουμε μέχρι σήμερα κανένα κρούσμα.

Από την ώρα που το ΕΛΚΕΘΕ έχει αναλάβει όλη τη διαδικασία μελετών και εκτίμησης των ενδεχόμενων που μπορεί να υπάρξουν, θα περιμένουμε τα πορίσματά του, ώστε στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (ΕΠΑλΘ) να συντάξουμε το φάκελο και να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε την έκτακτη ενίσχυση των αλιέων για τις ζημιές που έχουν υποστεί λόγω της αναγκαστικής παύσης των εργασιών τους.

Καταστήσαμε γνωστό επίσης στους αλιείς ότι μέσω του ΕΠΑλΘ θα ενεργοποιήσουμε το Ταμείο Αλληλεγγύης που προβλέπεται για τον κλάδο της αλιείας.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agronews.gr