Παγίδες για επαγγελματίες του αγροτικού χώρου με εισοδήματα από μίσθωση χωραφιών ή κατοικιών

xorafi_potisma

Παγίδες για πολλούς επαγγελματίες του αγροτικού χώρου με εισοδήματα από μίσθωση χωραφιών ή κατοικιών κρύβουν οι πρόσφατες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία, καθώς, με τα νέα δεδομένα, τα έσοδα αυτά συνυπολογίζονται κανονικά στο συνολικό εισόδημα του παραγωγού, κατά τον προσδιορισμό του 50% που κρίνει την ένταξη (ή μη) στο αφορολόγητο.

Τη σχετική ψυχρολουσία δοκίμασε ήδη ένας μεγάλος αριθμός αγροτών με εισόδημα από εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας, οι οποίοι υπέβαλαν τη φορολογική τους δήλωση μετά τις 29 Ιουνίου (ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή ο νόμος 4474/2010) και οι οποίοι με έκπληξη διαπίστωσαν, κατά την εκκαθάριση, ότι δεν δικαιούνται την έκπτωση φόρου ύψους 1.900 έως 2.100 ευρώ.

Παρόμοια… κρυάδα πήραν, όμως, και όσοι αγρότες με εισοδήματα από ενοίκια υπέβαλαν τις δηλώσεις τους πριν την ημερομηνία αυτή –με «τσεκαρισμένους» μάλιστα τους κωδικούς 037-038– αλλά έλαβαν τις προηγούμενες μέρες στον λογαριασμό τους στο taxisnet μήνυμα από την ΔΗΛΕΔ με το οποίο καλούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2017. Κι αυτό γιατί, όπως πληροφορούνται, δεν δικαιούνται πλέον το αφορολόγητο.

Τι προβλέπεται

Η ανατροπή σκηνικού και για τις δύο παραπάνω περιπτώσεις αγροτών οφείλεται στον Νόμο 4474/2017, που ψηφίστηκε τον Ιούνιο από τη Βουλή και ο οποίος προβλέπει αλλαγές στις προϋποθέσεις εφαρμογής της έκπτωσης φόρου για τους ασκούντες αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ειδικότερα, όπως προκύπτει από τον νόμο, στο εισόδημα που θα λαμβάνεται πλέον υπόψη ως συνολικό (και επί του οποίου τουλάχιστον το 50% πρέπει να προέρχεται από αγροτική δραστηριότητα προκειμένου οι κατ’ επάγγελμα αγρότες να δικαιούνται τη μείωση), δεν θα συμπεριλαμβάνονται η κύρια σύνταξη ΟΓΑ, οι αμοιβές από παροχή με εργόσημο, οι αμοιβές εργαζομένων υπαγόμενων στην ασφάλιση του ΟΓΑ, σε τυποποιητήρια, συσκευαστήρια κ.λπ. έως 150 ημερομίσθια ανά έτος, καθώς και οι αμοιβές μελών αγροτικών ή/και γυναικείων συνεταιρισμών, τα οποία απασχολούνται περιστασιακά και υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Αν και ομολογουμένως ο νόμος διευρύνει τον αριθμό των αγροτών που δικαιούνται το αφορολόγητο, ωστόσο –όπως από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει η «ΥΧ»– αφήνει εκτός τα εισοδήματα από άλλες μη αγροτικές δραστηριότητες (εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας), τα οποία πλέον θα συνυπολογίζονται κανονικά. Ουσιαστικά και δίχως αυτό να επισημαίνεται ρητά, ο νέος νόμος ήρθε να αναιρέσει –εν τω μέσω της διαδικασίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων– παλαιότερη υπουργική απόφαση, η οποία όριζε ότι τυχόν απόκτηση εισοδήματος από πηγές όπως ενοίκια ακινήτων, μερίσματα μετοχών κ.λπ., ανεξαρτήτως του ύψους τους, δεν ασκεί επίδραση στον χαρακτηρισμό του εμπλεκομένου ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότη.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Με ελάχιστο αριθμό 21 μελών η ίδρυση δασικού συνεταιρισμού

soil

Δύο αλλαγές επέρχονται στις διατάξεις για τον ελάχιστο αριθμό των μελών στους δασικούς συνεταιρισμούς, με τροπολογία που έχει ενσωματωθεί ως άρθρο 144 στο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τους ΟΤΑ, που ψηφίστηκε από την Βουλή στις 26 Ιουλίου και αναμένεται η δημοσίευσή του σε ΦΕΚ.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της εν λόγω τροπολογίας, στο πλαίσιο νομοτεχνικών βελτιώσεων κατά την ψήφιση του ν.4423/2016 αντικαταστάθηκε ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των μελών για τη σύσταση δασικών συνεταιρισμών εργασίας από είκοσι πέντε (25) (που προβλεπόταν στο αρχικώς κατατεθέν κείμενο) σε είκοσι ένα (21) (άρθρο 3 ν.4423/2016).

Επιπλέον προβλέφθηκε ότι ο δασικός συνεταιρισμός λύεται αυτοδίκαια αν τα μέλη του μειωθούν κάτω του ελάχιστου απαιτούμενου αριθμού των μελών και εφόσον εντός δύο (2) ετών από τη μείωση δεν συμπληρωθεί ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των μελών του (άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α’ υποπερίπτωση αα’ ν.4423/2016).

Για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου είναι απαραίτητη η συμπληρωματική διόρθωση και της περίπτωσης α’ της παραγράφου 2 του άρθρου 33 του ν.4423/2016 καθώς και της περίπτωσης β’ της παραγράφου 1 του άρθρου 47 του ν.4423/2016 αναφορικά με τον ελάχιστα απαιτούμενο αριθμό των μελών των δασικών συνεταιρισμών καθώς και το χρονικό διάστημα μετά την παρέλευση του οποίου λύεται ο συνεταιρισμός αν τα μέλη του μειωθούν κάτω από 21.

Όσον αφορά την τελική μορφή του εν λόγω άρθρου έχει ως εξής:

 

Άρθρο 144

Τροποποίηση διάταξης του ν. 4423/2016

1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«α) Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33, μόλις συμπληρωθούν δύο (2) έτη από τότε που τα μέλη του μειώθηκαν κάτω των είκοσι ενός (21) και εφόσον εντός των δύο (2) ετών δεν συμπληρώθηκε ο ως άνω απαιτούμενος ελάχιστος αριθμός των είκοσι ενός (21) μελών.»

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4423/ 2016 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:

«β) για τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους ή για τη συγχώνευσή τους με άλλο δασικό συνεταιρισμό εργασίας, εφόσον τα μέλη τους κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή μετά τη διαγραφή όσων δεν πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις, είναι λιγότερα από είκοσι ένα (21). Αν η συμπλήρωση αυτή δεν επέλθει μέσα στην παραπάνω προθεσμία, λύονται αυτοδίκαια.»

 

 

 

Προέλευση: www.agronews.gr

Οδηγίες για την διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων του υπόμετρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

xartonomismata_3

Οδηγίες για τη διαδικασία πληρωμής των δικαιούχων του υπόμετρου 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Αγροτών» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2021 παρέχει με εγκύκλιό του ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η διαδικασία εφαρμόζεται στο σύνολο των ενταγμένων πράξεων και σε κάθε αίτηση πληρωμής (1η πληρωμή – 2η πληρωμή) του Υπομέτρου 6.1 «Εγκατάσταση νέων γεωργών», είναι επαναλαμβανόμενη και αρχίζει μετά την ένταξη της πράξης στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020, λήγει δε με την οικονομική εκκαθάριση της.

Σκοπός της διαδικασίας είναι ο έλεγχος της αιτούμενης προς συγχρηματοδότηση δαπάνης και η συμφωνία οικονομικού και φυσικού αντικειμένου της πράξης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει ο δικαιούχος για την υλοποίηση της πράξης που απορρέουν από την Απόφαση Ένταξης.

Βάσει των στοιχείων αυτών, βεβαιώνεται η επιλεξιμότητα των εγκεκριμένων αιτήσεων για την ορθή υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου και την επίτευξη των συναφών στόχων και δεσμεύσεων, διασφαλίζοντας τα παρακάτω:
– τη νομιμότητα και κανονικότητα (οι πληρωμές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τους σχετικούς ενωσιακούς και εθνικούς κανόνες και τις διαθέσιμες πιστώσεις)
– την πληρότητα των αιτημάτων πληρωμής
– την πραγματικότητα των πράξεων
– την ιχνηλασιμότητα του ελέγχου.

2. Υποβολή Αίτησης Πληρωμής (1η πληρωμή – μερική)
Η αίτηση πληρωμής (E_1 για φυσικό πρόσωπο ή Ε_2 για νομικό πρόσωπο) για την καταβολή της 1ης δόσης (70% του συνολικού ποσού στήριξης), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ, υποβάλλεται μαζί με την αίτηση στήριξης. Ο αρχικός έλεγχος των αιτήσεων πληρωμής γίνεται από τις Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων, η δε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας. Η 1η δόση καταβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης ένταξης.

3. Υποβολή Αίτησης Πληρωμής (2η πληρωμή – τελική)
Για την έγκριση και καταβολή των οικονομικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του υπομέτρου 6.1, ο δικαιούχος υποβάλλει αντίγραφο της αίτησης πληρωμής (Ε_3 για φυσικό πρόσωπο ή Ε_4 για νομικό πρόσωπο), όπως παράγεται από το ΠΣΚΕ (υπογεγραμμένο από τον δικαιούχο ή τον αρχηγό της εκμετάλλευσης, διαχειριστή και νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου), συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα στο οικείο θεσμικό πλαίσιο δικαιολογητικά και παραστατικά στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και σύμφωνα με τη διαδικασία υποβολής που ορίζεται στην απόφαση του υπομέτρου. Ο διοικητικός έλεγχος των αιτημάτων πληρωμής διενεργείται από τις ΔΑΟΚ, η δε αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης πραγματοποιείται από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας. Η 2η δόση (τελική) καταβάλλεται εντός 5 ετών από την ένταξη.

4. Επιτόπιες Επισκέψεις
Ο διοικητικός έλεγχος περιλαμβάνει μία (επιτόπια) επίσκεψη στη γεωργική εκμετάλλευση με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθής υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου σύμφωνα με τους στόχους και τις δεσμεύσεις που τίθενται, ειδικά ως προς τις γεωργικές εκτάσεις κα το ζωικό κεφάλαιο. Η επιτόπια επίσκεψη διενεργείται από τις ΔΑΟΚ σε εύκαιρο χρόνο, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου και μέχρι την ολοκλήρωση του. Για κάθε επιτόπια επίσκεψη συμπληρώνεται το “Έντυπο Επιτόπιας Επίσκεψης Εκμετάλλευσης” (Ε_5). Αντίγραφο του εντύπου αποστέλλεται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας.

5. Καθορισμός Πληρωτέου Ποσού Οικονομικών Ενισχύσεων (Διοικητικός Έλεγχος)
Η ΔΑΟΚ, πραγματοποιεί διοικητικό έλεγχο επιλεξιμότητας με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Ο διοικητικός έλεγχος διενεργείται με την υποστήριξη του ΠΣΚΕ. Ο έλεγχος συνίσταται:
α) στη διενέργεια διασταυρωτικών ελέγχων με διαθέσιμες βάσεις δεδομένων (ΟΣΔΕ, ΜΑΑΕ, ΟΓΑ κλπ)
β) στην εξέταση της συμφωνίας των υποβληθέντων με τα σχετικά υποδείγματα
γ) στην εξακρίβωση της νομιμότητας και πληρότητας των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών του αιτήματος ώστε τελικά να επαληθευτεί η ολοκληρωμένη ενέργεια σε σχέση με την αντίστοιχη αίτηση στήριξης, όπως αυτή έχει εγκριθεί (επιλεξιμότητα, επίτευξη στόχων κλπ)
Η ΔΑΟΚ συμπληρώνει για κάθε δικαιούχο αντίστοιχα τυποποιημένο Φύλλο Πορίσματος Διοικητικού Ελέγχου Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης και Εκκαθάρισης Πληρωμής (Πόρισμα Ελέγχου) (Ε_6).

6. Αναγνώριση και Εκκαθάριση Δαπάνης
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας:

1. Αναγνωρίζει και εκκαθαρίζει τη δαπάνη σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου επιλεξιμότητας κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες ενότητες.

2. Καταχωρεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Αγροτικής Ανάπτυξης (Ο.Π.Σ.Α.Α.) όλα τα απαραίτητα στοιχεία για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης στους δικαιούχους οι οποίοι μετά τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ελέγχων είναι επιλέξιμοι για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης.

3. Ετοιμάζει παρτίδα πληρωμής δικαιούχων οι οποίοι είναι επιλέξιμοι από το Ο.Π.Σ.Α.Α., ανά είδος πληρωμής.

4. Δημιουργεί φάκελο πληρωμής ο οποίος περιέχει:
– Διαβιβαστικό Πληρωμής (Ε_7)
– Κατάσταση Πληρωμής Υποχρεώσεων, με την αναγνώριση και εκκαθάριση της δαπάνης με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο του τμήματος και τον προϊστάμενο της διεύθυνσης).
– Συγκεντρωτική Κατάσταση Ελέγχου-(check list) (Ε_8α ή Ε_8β) με τη βεβαίωση επιλεξιμότητας με σφραγίδα της υπηρεσίας και πρωτότυπες υπογραφές (από τον ελεγκτή, τον προϊστάμενο).
Ο Φάκελος Πληρωμής διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας / Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Ο Φάκελος Πληρωμής, διαβιβάζεται μέσω συστημένης αλληλογραφίας ή courier σε διπλούς φακέλους (ή πακέτα), εκ των οποίων:
– Ο εσωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα και τον τελικό παραλήπτη και επίσης φέρει σήμανση ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ στην κορυφή του
– Ο εξωτερικός φάκελος αλληλογραφίας (ή πακέτο) αναγράφει τον αποστολέα, τον τελικό παραλήπτη, το Μέτρο, το Υπομέτρο και τη Δράση χωρίς να φέρει καμία σήμανση διαβάθμισης

7. Καταβολή οικονομικής ενίσχυσης
Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας επιβεβαιώνει την πληρότητα και νομιμότητα του αιτήματος με βάση τη Λίστα Ελέγχου Εποπτείας Πληρωμής (Ε_9) η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος για τη διενέργεια της διοικητικής επαλήθευσης και εγκρίνεται ως προς την πληρότητα και επάρκεια τεκμηρίωσής της από τον προϊστάμενο του τμήματος Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας.

Στη συνέχεια, στο Ο.Π.Σ.Α.Α. επιβεβαιώνεται το συνολικό ποσό των επιλέξιμων δαπανών του Αιτήματος Πληρωμής και εγκρίνεται η παρτίδα πληρωμής.

Το Τμήμα Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας προωθεί, με υπογραφή προϊσταμένου της Διεύθυνσης, το φάκελο πληρωμής στη Δ/νση Πληρωμών – Τμήμα Λογιστηρίου για την πραγματοποίηση της πληρωμής.

8. Ολοκλήρωση Πράξης
Ο Φορέας Εφαρμογής επιβεβαιώνει στο Ο.Π.Σ.Α.Α. την καταχώριση της τελικής πληρωμής του δικαιούχου και πραγματοποιεί τις απαραίτητες ενέργειες στο Ο.Π.Σ.Α.Α. για την ολοκλήρωση της πράξης.
Σχετικά έντυπα
Ε_1: Αίτηση πληρωμής για την 1η δόση (φυσικό πρόσωπο)
Ε_2: Αίτηση πληρωμής για την 1η δόση (νομικό πρόσωπο)
Ε_3: Αίτηση πληρωμής για την 2η δόση (φυσικό πρόσωπο)
E_4: Αίτηση πληρωμής για την 2η δόση (νομικό πρόσωπο)
Ε_5: Έντυπο επιτόπιας επίσκεψης εκμετάλλευσης
Ε_6: Φύλλο Πορίσματος Διοικητικού Ελέγχου Επαλήθευσης/Πιστοποίησης Πράξης και Εκκαθάρισης Πληρωμής (Πόρισμα Ελέγχου)
E_7: Διαβιβαστικό πληρωμής
E_8α: Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (1η δόση)
E_8β: Συγκεντρωτική κατάσταση ελέγχου (2η δόση)
E_9: Λίστα ελέγχου εποπτείας πληρωμής

 

 

Δείτε την εγκύκλιο εδω: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – PDF

Άνευ προστίμου μπορούν να υποβληθούν οι τροποποιητικές των αγροτών μέχρι τις 31 Οκτωβρίου

trakter_2

Τη δυνατότητα στους αγρότες να υποβάλλουν χωρίς πρόστιμο τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις έως τις 31 Οκτωβρίου 2017 παρέχει τροπολογία που κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών που υπερψηφίστηκε την Παρασκευή 28 Ιουλίου από τη βουλή.

Η ψήφιση της τροπολογίας λύνει το πρόβλημα της μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 του Ε1 που αφορούν τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

Συγκεκριμένα στην τροπολογία αναφέρονται τα εξής:

– Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016, λόγω μη έγκαιρης ταυτοποίησης των σχετικών με τους κατ’ επάγγελμα αγρότες κωδικών (037 και 038 του εντύπου Ε1), από 1.8.2017 μέχρι 31.10.2017, χωρίς την επιβολή κυρώσεων εκπρόθεσμου υποβολής.

Η ψήφιση της τροπολογίας λύνει το πρόβλημα της μη έγκαιρης ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 του Ε1 που αφορούν τους κατ’ επάγγελμα αγρότες.

 

 

Προέλευση: www.agronews.gr

Ερώτημα της Τομεάρχη Φωτεινής Αραμπατζή: Θα ασφαλίζεται στον ΕΛΓΑ η καταστροφή καλλιεργειών από αγριογούρουνα;

boar

Συνεχίζεται και τη φετινή χρονιά με αμείωτη ένταση το πρόβλημα με την καταστροφή καλλιεργειών από τα αγριογούρουνα, σε πολλές περιοχές της χώρας. Το ζήτημα αυτό επισημαίνει μ΄ επίκαιρη ερώτησή της προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η τομεάρχης Αγροτικού της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή.

Η βουλευτής Σερρών της ΝΔ τονίζει πως  χιλιάδες παραγωγοί είναι ανάστατοι, καθώς οι ζημιές που υφίστανται οι καλλιεργητικές τους εκτάσεις από τις συνεχείς επιδρομές για τροφή και καταφύγιο των αγριόχοιρων, μειώνουν δραματικά το εισόδημά τους, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα σχετικής αποζημίωσης από τον ΕΛΓΑ, παρά μόνο, αν αυτές ανήκουν σε προστατευόμενες περιοχές από τη Συνθήκη Ramsar.

Δυστυχώς, όμως, όπως επισημαίνει, η συντριπτική πλειοψηφία των καταστροφών εντοπίζεται σε ορεινές και πιο «ευάλωτες» δασικές περιοχές, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Π.Ε. Σερρών. Ως αποτέλεσμα, οι παραγωγοί καλούνται να προφυλάξουν με «ίδια μέσα» τις καλλιέργειές τους, πληρώνοντας δυσβάστακτο κόστος, αφού οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν ούτε την κανονιστική κάλυψη ούτε και τους οικονομικούς πόρους για να συνδράμουν ουσιαστικά στην επίλυση του προβλήματος.

Για παράδειγμα, όπως λέει, στην Π.Ε. Σερρών, μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό των καταστροφών στις καλλιέργειες αραβοσίτου, ηλίανθου μηδικής, σιτηρών, ρεβιθιού κ.α. εντοπίζονται στην προστατευμένη από τη Συνθήκη Ramsar περιοχή της λίμνης Κερκίνης ενώ η μεγάλη πλειοψηφία αυτών, εντοπίζεται σε πιο «ευάλωτες» δασικές περιοχές, που συνορεύουν με τους ορεινούς Δήμους  Σιντικής,  Ηράκλειας, Βισαλτίας  και Αμφίπολης.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Ανάρτηση καταστάσεων πληρωμής ανειλημμένων υποχρεώσεων στο πλαίσιο του Μέτρου Μ11 Βιολογικές καλλιέργειες Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του ΠΑΑ

soil

Την Πέμπτη 27η Ιουλίου 2017  αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ, στον 3ο όροφο, στη Μητροπόλεως 44 στη Βέροια, οι καταστάσεις πληρωμής δικαιούχων και απορριπτόμενων». Ανειλημμένες υποχρεώσεις Μέτρου 2.1.4, της Δράσης 1.1 «Βιολογική Γεωργία» του Π.Α.Α  2007-2013 -ΕΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.2014.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης (27-07-2017).

Πληροφορίες Καραγιάννης Δημήτρης, τηλ: 2331350141

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr

Νεα Ανακοίνωση για τους Δασικούς Χάρτες

soil

Δασικοί χάρτες

Μάθε και δράσε ως 27 Ιουλίου 2017!

Οι δασικοί χάρτες είναι η εκπλήρωση μιας συνταγματικής επιταγής εδώ και 40 χρόνια.

Η κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να μη θιγούν τα συμφέροντα των πολιτών από την ανάρτηση των δασικών χαρτών.

Τα διαθέσιμα εργαλεία είναι τα ακόλουθα :

Α. Εφόσον η έκταση σου έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε μπορείς ως τις 27/07/2017 :

1. Να υποβάλλεις αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής σου :

 • είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975,
 • είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007

Εάν αιτηθείς την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο :

i. Αίτηση εξαγοράς
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)
iii. Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975

Εάν αιτηθείς την χρήση ( έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλεις στο Δασαρχείο :

i. Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης)
ii. Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87)

2.Να υποβάλλεις αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρείς ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (μπορείς να δεις τις κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β΄ 1366)), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορείς :

i. Να υποβάλλεις ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, http://www.ktimatologio.gr
ii. Να υποβάλλεις ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής σου.

3.Να υποβάλλεις αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)
iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).
iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

4.Χρήση και των τριών εργαλείων

Εφόσον θέλεις να χρησιμοποιήσεις και τα τρία εργαλεία ή δυο από αυτά μαζί, μπορείς να το κάνεις χωρίς περιορισμό ως τις 27/07/2017. Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ
iii. Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί το αίτημα εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.

Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκτασή σου από την μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την επιδότηση σου και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρίσκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα για τις επιδοτήσεις .

Β. Εάν η έκταση σου έχει οποιονδήποτε άλλο χαρακτηρισμό εκτός από ΔΑ ή ΧΑ, δηλαδή είναι ΔΔ, ΑΔ, ΧΧ, ή ΑΧ, τότε μπορείς ως τις 27/7/2017:

1.Να υποβάλλεις αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφανές σφάλμα του δασικού χάρτη

Εάν θεωρείς ότι υπάρχει προφανές σφάλμα στον χάρτη (μπορείς να δεις τις κατηγορίες στην Υπουργική Απόφαση 153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366)), όπως για παράδειγμα τον χαρακτηρισμό ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφησβήτητου σφάλματος στην φωτοερμηνεία, τότε μπορείς:

i. Να υποβάλλεις ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ ΑΕ, http://www.ktimatologio.gr
ii. Να υποβάλλεις ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθείας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής σου.

2.Να υποβάλλεις αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης

i. Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για την φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο δασικό χάρτη και τον χαρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
ii. Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017(ΦΕΚ Β’ 347/08.02.2017)
iii. Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις υποβάλλονται ατελώς (για παράδειγμα κληροτεμάχια από διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στον χάρτη).
iv. Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της ΕΚΧΑ ΑΕ στην ιστοσελίδα http://www.ktimatologio.gr

3.Χρήση και των δύο εργαλείων

Εφόσον θέλεις να χρησιμοποιήσεις και τα δύο εργαλεία, μπορείς να το κάνεις χωρίς περιορισμό ως τις 27/07/2017. Σε αυτή την περίπτωση :

i. Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος
ii. Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ

4.Χρήση άλλων διαθέσιμων εργαλείων της δασικής νομοθεσίας

Εφόσον τα παραπάνω δύο εργαλεία δεν λύσουν το πρόβλημα, η δασική νομοθεσία περιλαμβάνει εργαλεία τα οποία δίνουν λύσεις. Μερικά από αυτά είναι :

 • Νομοθεσία περί δασωμένων αγρών (Άρθρο 67,Ν. 998/79)
  • Εφόσον έχεις τίτλους που ανάγονται προ του 1946 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να τεθεί εκτός δασικής νομοθεσίας
  • Εφόσον οι τίτλοι είναι νεότεροι, αλλά όχι μετά το 2004 και η έκταση χαρακτηρίζεται ως δασική (όχι δάσος), τότε αυτή μπορεί να παραχωρηθεί για γεωργική ή δενδροκομική καλλιέργεια.
 • Νομοθεσία περί παραχωρητηρίων
  • Στη νομοθεσία υπάρχει ήδη διαδικασία για την παραχώρηση καστανοτεμαχίων
  • Με νόμο που θα ψηφιστεί τον Ιούλιο θα μπορούν όσοι κατέχουν προσωρινά παραχωρητήρια από τη δασική υπηρεσία να τα κάνουν οριστικά μέσα σε τρία χρόνια. Γι αυτές τις περιπτώσεις δεν θα χρειάζεται η υποβολή αντίρρησης.
 • Νομοθεσία περί άρσης αναδασώσεων λόγω πραγματικών ή νομικών αιτιών (παρ. 4 άρθρου 44 Νόμου 998/79)

Μην ακούς διάφορους που λένε ότι δεν θα γίνει τίποτα και δεν χρειάζεται να κάνεις καμία κίνηση για την περιουσία σου.

Τα εργαλεία θεσμοθετήθηκαν και υπάρχουν. Χρησιμοποίησέ τα έως τις 27/07/2017 και τακτοποίησε τη γη σου.Μόνο όφελος θα έχεις !

Η μειωμένη παγκόσμια ποσότητα παραγωγής οίνου οδηγεί σε αύξηση των τιμών

ampeli_1, grape, σταφύλι

Και ενώ η Ευρώπη ξεκίνησε τον τρύγο στην Ν. Ισπανία, με προβλέψεις σημαντικών απωλειών λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων, στην αντιπέρα όχθη ο Νέος Κόσμος, δε φαίνεται να εξισορροπεί την μείωση ποσοτήτων της Ευρώπης με αποτέλεσμα τις αυξητικές τάσεις των τιμών. Στις υπόλοιπες σημαντικές παραγωγές περιοχές οίνων του πλανήτη η εικόνα παρουσιάζεται σχετικά διαφοροποιημένη.

 

Καλιφόρνια: μια δομική ανοδική τάση

Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι πρώτες προβλέψεις δείχνουν ένα «μέσο όρο» συγκομιδής στην Καλιφόρνια, κοντά σε αυτόν του 2016, δηλαδή περίπου 4 εκατομμύρια τόνους σταφυλιών. «Οι συνθήκες μέχρι τώρα μας οδηγούν να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει σημαντική έλλειψη ή σημαντικό πλεόνασμα συγκομιδής, ανεξάρτητα από ποικιλία» ανακοίνωσε ο οινοποιητικός συνεταιρισμός καλλιεργητών Allied. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τουλάχιστον 26 000 εκτάρια αμπελώνων έχουν φυτευτεί τα τελευταία τρία ή τέσσερα χρόνια, πολλά από τα οποία έχουν ήδη τεθεί σε παραγωγή το περασμένο έτος, με τα υπόλοιπα να αναμένεται να παράξουν φέτος. Να σημειωθεί ότι σε διάστημα είκοσι ετών, η παραγωγή στην Καλιφόρνια σχεδόν διπλασιάστηκε γεγονός που ισχύει και για την παραγωγή των ΗΠΑ στο σύνολό της. Την ίδια στιγμή, η Allied Grape Growers επιβεβαιώνει την μετακίνηση των αμπελώνων της Καλιφόρνιας από τις κεντρικές και τις εσωτερικές νότιες περιοχές προς τις βόρειες εσωτερικές και παράκτιες περιοχές, αντανακλώντας το premiumisation στην αγορά των ΗΠΑ.

Ισορροπημένη παγκόσμια αγορά ή τεταμένη;

Τέλος, νοτιότερα, οι κρατικές υπηρεσίες της Χιλής SAG στις αρχές Ιουλίου 2017 ανακοίνωσαν ότι η συγκομιδή ανήλθε στα 9.492.058 εκατόλιτρα (67% ερυθρά), ή 6,4% μικρότερη από ό,τι το 2016 και 26% μικρότερη από το 2015. Σύμφωνα με τον Ciatti, «τα κρασιά του τρύγου 2017 έχουν ήδη προπωληθεί, οι πιο ενδιαφέρουσες προσφορές που έχουν ήδη κλείσει». Στην Αργεντινή, η παραγωγή του τρέχοντος έτους αυξήθηκε κατά 10% σε σύγκριση με το 2016 (1.957 τόνους), η αγορά χύμα παραμένει υποτονική, λόγω αύξησης των τιμών, συμπεριλαμβανομένων και των Malbec, με αποτέλεσμα οι ευρωπαίοι αγοραστές να στρέφονται στη Χιλή. «Ωστόσο, οι αυξήσεις των τιμών περαιτέρω στη Χιλή, και η υποτίμηση του πέσο της Αργεντινής θα μπορούσε να κάνει τις προμήθειες πιο ελκυστικές από την Αργεντινή και πάλι».

Χωρίς να περιμένουν, και προκειμένου να μην εξασφαλίσουν τις προμήθειές τους μόνο από τη Χιλή, οι Ρώσοι και Κινέζοι αγοραστές έσπευσαν στη Νότια Αφρική (παραγωγή 2017: 1.418 MT, +3%). Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται καθώς η αγορά συνεχίζει να παγκοσμιοποιείται και γίνεται όλο και πιο ισορροπημένη, ή ακόμα και τεταμένη. Αυτό αποδεικνύεται από τη γενική κατεύθυνση των τιμών που προσδιορίζονται από τη Rabobank στην τελευταία της τριμηνιαία έκθεση.

 

Η Ωκεανία δεν θα αποσταθεροποιήσει την παγκόσμια ισορροπία

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία Οινοπαραγωγών της Αυστραλίας που δημοσίευσε ισοζύγιο παραγωγής στις αρχές Αυγούστου, η συγκομιδή 2017 αναμένεται να αυξηθεί ελαφρά. Η Νέα Ζηλανδία ανακοίνωσε εν τω μεταξύ ότι έχει καταγράψει μια παραγωγή κατά 9% χαμηλότερη σε σύγκριση με το περασμένο έτος, στους 396.000 τόνους. Η μείωση αυτή θα θέσει ένα φρένο στις φιλοδοξίες των εξαγωγέων παραγωγών της Νέας Ζηλανδίας. «Δεδομένης της υψηλής ζήτησης διεθνώς, τα οινοποιεία ήλπιζαν για μια μεγαλύτερη συγκομιδή το τρέχον έτος. Μια μειωμένη παραγωγή θα επιφέρει μέτρια ανάπτυξη το επόμενο έτος» παραπονέθηκε ο διευθυντής της New Zealand Winegrowers, Philip Gregan.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrocapital.gr

Έρχεται υπουργική απόφαση για την πώληση μελιού απευθείας από μικρούς παραγωγούς

Bees

Για να διαθέσεις το μέλι σου, χρειάζεται τυποποιητήριο; Αυτή είναι η εικόνα που έχουν οι περισσότεροι μελισσοκόμοι, εκτός, όπως τονίζουν οι ίδιοι, «αν το δίνεις χέρι με χέρι στους δικούς σου».

Όμως, το τοπίο για τον κλάδο θα αλλάξει με υπουργική απόφαση, που αναμένεται σύντομανα υπογραφεί και θα δίνει τη δυνατότητα σε μικρούς παραγωγούς να διαθέτουν το μέλι τους (μέχρι ενός ορίου) στην τοπική αγορά χωρίς να απαιτείται να το «περάσουν» από πιστοποιημένο εργαστήριο.

Η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία αφήνει περιθώρια στα κράτη-μέλη να στηρίξουν με εθνικά μέτρα τους μικρούς παραγωγούς, τα οποία, πάντως, για να εφαρμοστούν πρέπει να δώσουν το «πράσινο φως», την έγκρισή τους δηλαδή, και τα 28 κράτη-μέλη.

 

Όρια

Η σχετική υπουργική απόφαση έχει ήδη διαμορφωθεί και, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, έχει δοθεί για διαβούλευση στις αντίστοιχες αρμόδιες υπηρεσίες των κρατών-μελών μέσω του ΕΛΟΤ (Ελληνικός Οργανισμός Πιστοποίησης).

Όπως αναφέρουν στελέχη του υπουργείου, «οι αρχικές αντιδράσεις από τα κράτη-μέλη είναι θετικές και δεν έχουν εκφραστεί ενστάσεις, ωστόσο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς θα διαμορφωθεί το τελικό κείμενο της υπουργικής απόφασης στο σύνολό του». Πάντως, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από την υπουργική απόφαση θα καλύπτεται το 80% των Ελλήνων παραγωγών μελιού σε όλη την Ελλάδα.

Honey

Τα όρια που έχουν τεθεί και περιλαμβάνονται στην υπουργική απόφαση αφορούν την παραγωγή 10 κιλών μέλι ανά κυψέλη έως συνολικά την ποσότητα των 1.500 κιλών ανά παραγωγό, τα οποία θα μπορούν να διατίθενται στην τοπική αγορά χωρίς να περνούν από πιστοποιημένο συσκευαστήριο.

«Πρόκειται για την εφαρμογή εθνικών μέτρων ήσσονος σημασίας για το σύνολο της ευρωπαϊκής αγοράς, για ειδικές ομάδες μελισσοκόμων στην κατεύθυνση των αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για τα μικρά σφαγεία και τα μικρά τυροκομεία», τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Η ευρωπαϊκή νομοθεσία, πάντως, αφήνει περιθώρια στην εξαίρεση από την υποχρέωση πιστοποίησης σε πιστοποιημένο τυποποιητήριο για τις περιπτώσεις που γίνεται άμεση προμήθεια από τον παραγωγό μικρών ποσοτήτων πρωτογενών προϊόντων στον τελικό καταναλωτή ή στα τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης από το οποία μπορεί άμεσα να προμηθευτεί ο τελικός καταναλωτής. Ωστόσο, από την πλευρά των ελληνικών αρχών, πρέπει να εξειδικευτεί ο ορισμός των «μικρών ποσοτήτων», καθώς και τα όρια της «τοπικής αγοράς» κατά τέτοιον τρόπο, ώστε να μην αντιστρατεύεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός.

Νοθεία

Όσον αφορά την πιθανότητα νοθείας και εξαπάτησης του καταναλωτή, οι μελισσοκόμοι αναφέρουν ότι η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση έρχεται απλώς να νομιμοποιήσει μια κατάσταση που στην πράξη ισχύει στην αγορά. Τονίζουν, επίσης, ότι οι μελισσοκόμοι που δίνουν απευθείας μέλι δεν διακινδυνεύουν τη σχέση τους με τους καταναλωτές για να κερδίσουν μια φορά.

Ενισχύσεις

Ταυτόχρονα, εκδόθηκε το Σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ), που αφορά το πρόγραμμα για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 2017-2018, σε εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013» και μένει η έγκριση για το 2019.

 

 

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο: www.ypaithros.gr

Πώς υπολογίζεται το ποσό για τα οικογενειακά επιδόματα του ΟΓΑ

Τα δικαιούμενα ποσά του ενιαίου επιδόματος στήριξης τέκνων και του ειδικού επιδόματος τριτέκνων και πολυτέκνων υπολογίζονται βάσει του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος του υπόχρεου, της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλουν δική τους φορολογική δήλωση. Τα παραπάνω ανακοίνωσε η διοίκηση του ΟΓΑ, για την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των γονέων-δικαιούχων οικογενειακών επιδομάτων.

 

H ανάλυση του οικογενειακού εισοδήματος με βάση τη δήλωση Ε1 του φορολογικού έτους 2016, η οποία έχει ληφθεί υπόψη για τον προσδιορισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων: http://www.aade.gr/polites/epidomata/oikogeneiako-epidoma-a21. Η είσοδος στην ανωτέρω εφαρμογή γίνεται με τους κωδικούς πρόσβασης του Taxisnet (Password, Username).

Για να δει κάθε δικαιούχος τα επιμέρους εισοδήματα που αποτελούν το συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, καθώς και το δικαιούμενο οικογενειακό επίδομα γι’ όλο το έτος, δεν έχει παρά να ακολουθήσει τέσσερα βήματα:

– Από την ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, επιλέγει την είσοδο στην εφαρμογή Α21 ( www. aade. gr/ polites/ epidomata/ oikogeneiako – epidoma- a21).

– Επιλέγει «είσοδος» στην αντίστοιχη φόρμα «Αίτηση-δήλωση Α21» (ανάλογα αν είναι γονέας ή επίτροπος).

– Επιλέγει την μπάρα «Εκτύπωση Στοιχείων Υπολογισμού».

– Βλέπει τα στοιχεία υπολογισμού για τα δικαιούμενα επιδόματα και την ανάλυση του οικογενειακού εισοδήματός του με βάση το έντυπο Ε1.

Το συνολικό οικογενειακό εισόδημα είναι το άθροισμα του φορολογητέου εισοδήματος όπως εμφανίζεται στο εκκαθαριστικό και των απαλλασσόμενων-αυτοτελώς φορολογούμενων εισοδημάτων του υπόχρεου, της συζύγου και των τέκνων, εφόσον αυτά υποβάλλουν δική τους φορολογική δήλωση.

 

 

 

Προέλευση: www.emvolos.gr