Με αποφάσεις, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, χορηγείται προκαταβολή ενίσχυσης σε ελαιόδεντρα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες για ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021.

 

Με αποφάσεις, που δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ, χορηγείται προκαταβολή ενίσχυσης σε ελαιόδεντρα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες για ζημιές από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021. Οι ενισχύσεις θα καταβληθούν σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, καθώς και ετεροεπαγγελματίες αγρότες.

Σε συνέχεια της θέσπισης της σχετικής διαδικασίας στο πλαίσιο του άρθρου 12Β του ν. 4797/2021 για την κρατική αρωγή, με την οποία δόθηκε η δυνατότητα επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής λόγω φυσικής καταστροφής, καθώς και της αναθεώρησης του άρθρου 12 του ίδιου νόμου, αλλά και της χορήγησης προκαταβολής ύψους 20,3 εκατ. ευρώ σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, όπως ελαιόδεντρα και λοιπές δενδρώδεις καλλιέργειες, από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού του 2021, δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη (21 Δεκεμβρίου 2022) δύο νέες κοινές αποφάσεις των Υπουργείων Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, βάσει των οποίων χορηγείται νέα προκαταβολή ύψους 13,4 εκατ. ευρώ.

Η νέα προκαταβολή αφορά τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες που δεν ήταν εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΕΕ) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά τακτοποίησαν αυτή την εκκρεμότητα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης χορήγησης προκαταβολής, τα νομικά πρόσωπα, καθώς και τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Ειδικότερα, δημοσιεύτηκαν την Τετάρτη (21 Δεκεμβρίου 2022), οι κοινές αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, κ. Θεόδωρου Σκυλακάκη, και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργου Γεωργαντά για τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 4,2 εκατ. ευρώ σε κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και νομικά πρόσωπα, και για τη χορήγηση προκαταβολής ύψους 9,2 εκατ. ευρώ προς τους μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, οι οποίοι υπέστησαν απώλειες σε φυτικά μέσα παραγωγής από τις πυρκαγιές της περιόδου Ιουλίου και Αυγούστου 2021 σε πληγείσες περιοχές της χώρας (ΦΕΚ Β’ 6606/21.12.2022).

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου: https://www.agrotypos.gr

Recommended Posts