xartonomismata_3

Η ανάρτηση των Δασικών Χαρτών σε πολλές περιοχές της χώρας συνδέεται με την ανησυχία των δικαιούχων άμεσων ενισχύσεων. Αν και η συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα σημαντική στο πλαίσιο της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, η οριοθέτηση των δασικών περιοχών διέπεται από ειδική νομοθεσία και ξεφεύγει από τα στενά όρια των δηλώσεων καλλιεργειών του ΟΣΔΕ.
Ακριβώς λόγω της περιπλοκότητας της νομοθεσίας και της εμπλοκής διαφορετικών δημόσιων υπηρεσιών, η ανησυχία για πιθανές επιπτώσεις στην επιλεξιμότητα των γεωργικών και κτηνοτροφικών εκτάσεων μόνο αδικαιολόγητη δεν είναι.
Από μια πρώτη προσέγγιση, εκτιμάται ότι πάνω από 150.000 αγρότες χάνουν τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ. Μια τέτοια απόφαση, όπως επισημαίνουν στην «ΥΧ» οι καλά γνωρίζοντες, έπρεπε να συνδυαστεί με μελέτη για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κύρωση των δασικών χαρτών στις εθνικές αγροτικές επιδοτήσεις.
Συγκεκριμένα, εξηγούν, θα ήταν τεχνικά εξαιρετικά απλή η διαδικασία διασταύρωσης των αναρτώμενων χαρτών με αυτούς του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους οποίους απεικονίζεται η εκλεξιμότητα των εκτάσεων. Με αυτόν τον τρόπο η πολιτική ηγεσία θα αποκτήσει συνολική εικόνα του όποιου προβλήματος μπορεί να δημιουργηθεί σε σχέση με τις δηλούμενες εκτάσεις των παραγωγών.
«Η διασταύρωση των δεδομένων των υπό ανάρτηση χαρτών με αυτά του ΟΣΔΕ, μπορούν να διευκολύνουν και τη διαδικασία αντιρρήσεων των παραγωγών και πιθανά να μειώσουν τα κόστη υποβολής τους, τα οποία σε κάποιες περιπτώσεις μόνο ευκαταφρόνητα δεν είναι», αναφέρουν χαρακτηριστικά.
Σε μία περίοδο που ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα –ακόμη και επιβίωσης–, η ενδεχόμενη απώλεια επιδοτήσεων, η πληρωμή παραβόλων και η μείωση της διαθέσιμης γεωργικής γης είναι πραγματικά ακατανόητη για τους Έλληνες γεωργούς. Η προστασία των δασών σαφώς και αποτελεί σημαντική συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας, ο καθορισμός όμως των χρήσεων γης δεν μπορεί να μη λάβει σοβαρά υπόψη του την πραγματικότητα που διαμορφώθηκε για δεκαετίες και να βασίζεται αυστηρά στη νομική ερμηνεία του δάσους όπως φαίνεται σε αεροφωτογραφίες του 1945, που, σε πολλές περιπτώσεις, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με την πραγματικότητα, όχι μόνο του σήμερα, αλλά και όλων των προηγούμενων δεκαετιών. Εξαφανίζουν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμης γης, ακόμα και οικισμούς, φαινόμενο το οποίο μέρα με τη μέρα διογκώνεται και δημιουργεί πλήθος προβλημάτων στον πρωτογενή τομέα.

Χρειάζεται, έστω και σήμερα, να εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της διαδικασίας στις επιδοτήσεις των παραγωγών και, με βάση τα αποτελέσματα, να αποφασιστούν εμπεριστατωμένα και υπεύθυνα οι πολιτικές και κοινωνικές προτεραιότητες για τη διευθέτησή του. Το χρονικό διάστημα της παράτασης που μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή η προσπάθεια είναι το τέλος Οκτωβρίου 2017.
Από σήμερα και έως τη 15η Ιουνίου οι πύλες εισαγωγής των Αιτήσεων Ενίσχυσης πρέπει να παρέμβουν με τις εξής ενέργειες:

Ενημέρωση των παραγωγών στις περιοχές των οποίων έγινε ανάρτηση Δασικών Χαρτών, να ελέγξουν εάν τα αγροτεμάχια που δήλωσαν ή δηλώνουν στην Αίτηση Ενίσχυσης του 2017 εμπλέκονται χωρικά με τους αναρτημένους δασικούς χάρτες.
Για τα αγροτεμάχια που εμπλέκονται, πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
Με δεδομένο ότι πάνω από 150.000 αγρότες χάνουν τουλάχιστον πάνω από 100 εκατ. ευρώ, η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας είναι η μόνη λύση σήμερα. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί, πως ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Β. Αποστόλου, κράτησε καλή στάση, αποδεχόμενος τα δίκια των παραγωγών, αλλά δυστυχώς δεν έγινε αποδεκτή η πρότασή του.

Μπορείτε να διαβάσετε ολόκληρο το άρθρο στο: www.agrotes.eu

Recommended Posts